Rukshan Jayathilaka Advertisement


 දිලීර රෝග මර්දනයට පරිසරයට හිතකර පළිබෝධ නාශක Dilira roga mardanayata
Views 711
බීජ පැළවල ඵල හටගැනීමට යන කාලය වැඩිය Dehi Wagawa
Views 941
Kadupul - කඩුපුල් මල- රාති‍්‍රයේ රාජිනිය -Queen of the Night
Views 688
එළවලු පලතුරු නිවරදි පරිහරන ක්‍රම ඇසුරුම් ප්‍රවාහනය අස්වනු නෙලීම
Views 681
සාර්ථක ළූනු වගාවක් සදහා Lunu Wagawa
Views 653
දේශීය අල බෝග Deshiya ala warga බතල, කටු අල, දන්දිල අල, හිරිතල, නාට්‌ටල, උඩල අල, රාජ අල, කිරි කොඬොල්, කුකුලල, රතු= අල, හිඟුරල, අතු අල, ඇඟිලි අල, ඉනි අල, කහට අල, ගෝනාල
Views 735
ඩ්‍රගන් ෆ්රුට් - Dragon Fruit
Views 586
ලේ වඩන ශක්‌ති ජනක වෙරළු දලු කැඳ සහ මැල්ලුම Le Wadawana Weralu Dalu Kada saha melluma
Views 626
සාම්ප්‍රදායික දැනුම යොදාගෙන දිගුකාලීන කාලගුණ අනාවැකි පැවසීම නිවැරැදි ද?
Views 515
ගස්ලබු පැපපොල් වගාව - ඉක්මනින් වැඩි ඵලදාවක් සදහා අතු මගින් පැල Gaslabu Wagawa Papol Wagawa Papaya Air Layering
Views 3963
Bulath Wagawa - බුලත් වගාව
Views 3838
Hathu Wagawa හතු වගාව බිම් මල් වගාව
Views 1535
කෘෂිකර්මාන්තය Krushikarmanthaya
Views 668
බදුන් තවාන් Badun Thawaan
Views 2179
Aluth Sahal Mangalyaya අලුත් සහල් මංගල්‍යය
Views 147
Aswanu Kal Thabeema අස්වනු කල් තැබීම
Views 187
Krushi Upades කෘෂි උපදෙස්
Views 292
Abiyoga Jayaganna Upakrama අභියෝග ජයගන්නා උපක්‍රම
Views 274
Krushi Thorathuru Madyasthana කෘෂි තොරතුරු මධ්‍යස්ථාන
Views 225
Deewara Karmanthaya ධීවර කර්මාන්තය
Views 372
Pohora Sahanadara පොහොර සහනාධාර
Views 254
Dewati, Soolt Kramaya දෙවැටි හෙවත් සෝල්ට් ක්‍රමය
Views 239
Apeema Gaha Kola අපේ ම ගහ කොළ
Views 166
Wee Demuhun Karanaya වී දෙමුහුන් කරනය
Views 143
Gewathu Wagawa ගෙවතු වගාව
Views 944
Heen Wagawa හේන් වගාව
Views 218
Wana Wagawa වන වගාව
Views 160

කප්පරවල්ලිය - Kapparawalliya
Views 659
අමුක්කරා නොහොත් අශ්වගන්ධා Amukkara Ashwaganda
Views 713
අරූද Aruda අරුද
Views 676
ඉරිවේරිය iriweriya
Views 997
Kota Kibula කොට කිඹුල
Views 1935
Adathoda Shakaya ආඩතෝඩා ශාකය
Views 182
Goraka Shakaya ගොරකා ශාකය
Views 411
Ahala ඇහැළ
Views 190
Iguru Wagawa ඉඟුරු වගාව
Views 943
Iraweeriya ඉරිවේරිය
Views 240
Ekaweeriya ඒකාවේරිය
Views 191
Osu Uyanak ඔසු උයනක්
Views 325
Osu Guna Dena Delum ඔසු ගුණ දෙන දෙළුම්
Views 252
Osu Guna Hathawariya ඔසුවක ගුණ හාතවාරිය
Views 229
Awushada Palaati ඖෂධ පැළෑටි
Views 210
Edaru එඬරු
Views 220
Awushadiya Guna Kohila ඖෂධීය ගුණ කොහිල
Views 249
Iguru ඉඟුරු
Views 239
Katuwel Batu කටුවැල් බටු
Views 195
Thotila Shakaya තොටිල ශාකය
Views 215
Kos කොස්
Views 224
Kesel කෙසෙල්
Views 199
Thippili Yugaya තිප්පිලි යුගය
Views 217
Amukkara අමුක්කරා
Views 205
Gaslabu ගස් ලබු
Views 219
Palathuru පළතුරු
Views 218
Madan මාදං
Views 168
Karapincha කරපිංචා
Views 191
Erabadu එරබදු
Views 283
Athdemata ඇත්දෙමට
Views 216
Niramulli නීරමුල්ලි
Views 182
Oliw ඔලිව්
Views 175
Wada Kaha වද කහ
Views 210
Mudumahana මුඩමහන
Views 154
Koomarika කෝමාරිකා
Views 246
Awushadaya Karapincha ඖෂධය කරපිංචා
Views 188
Awushadaya Kaha ඖෂධය කහ
Views 193
Hadun හදුන්
Views 194
Aththora ඇත්තෝර
Views 233
Apple සුව සම්පත ගෙනෙන ඇපල්
Views 222
Kasthuri කස්තුරි
Views 186
Katuwal Batu කටුවැල්බටු
Views 187
Kaju කජු
Views 229
Hathawariya හාතාවාරිය
Views 244
Aththana අත්තන
Views 237

ශාක රෝග Shaka Roga
Views 685
ශාක වෛරස් , virus රෝග
Views 717
Wambatu Kola Kuda Wime Rogaya වම්බටු කොළ කුඩා වීමේ රෝගය
Views 303
Krumi Nashaka කෘමි නාශක
Views 271
Krumi Haniya කෘමි හානිය
Views 199
Kesel Kadagulla Mardanaya කෙසෙල් කඳගුල්ලා මර්ධනය
Views 230
Dilira Gullan Kidawan දිලීර, ගුල්ලන්, කීඩෑවන්
Views 213
Kalu Kuruminiya කළු කුරුමිණියා
Views 220
Pol Wanasana Maita පොල් වනසන මයිටා
Views 194
Maduruwangenma Rasayanikayak මදුරුවන්ගෙන්ම රසායනිකයක්
Views 218
Maduru Mardanayata Baktiriyawak මදුරු මර්දනට බැක්ටීරියාවක්
Views 174
Mudu Pulli Wairas Roogaya මුදු පුල්ලි වෛරස් රෝගය
Views 204
Rooga saha Paliboda රෝග සහ පලිබෝධ
Views 216

කොකු නගුල Koku Nagula
Views 818
Rotavator - රොටවේටරය
Views 602
UdaluThala උදළුතල
Views 147
Nagul නගුල්
Views 159
Mullu මුල්ලු
Views 159
Koku Nagula කොකු නඟුල
Views 161
Hadalali Nagula හැඩලෑලි නගුල
Views 165
Thati Nagula තැටි නගුල (Pisc Plough)
Views 222
Mol Boda Nagula මොල් බොඩ නගුල (Reversible Moldboard Plough)
Views 203
Yatipas Nagula යටිපස් නගුල (Sub Soiler)
Views 153
Awagaraya අවගාරය
Views 221
Walawal Haranaya වළවල් හාරනය (Post hole bigger)
Views 205
Rotawetaraya රොටවේටරය ( Rotavator )
Views 143
Rijaraya 1 රිජරය (1) Ridger
Views 153
Mattam Pooru මට්ටම් පෝරු (land Leveller)
Views 152
Rijaraya 2 රිජරය (2) (Ridger)
Views 148
Ath Mullu අත් මුල්ලු
Views 171
Rekkaya රේක්කය
Views 172
Sawal සවල්
Views 133
Badda Pihiya බද්ධ පිහිය (Budding Knife)
Views 168
Kappadu Kiytha කප්පාදු කියත(Pruning saw)
Views 156

රෝස මල් වගාව Rosa Mal Wagawa
Views 3847
Anthurium Wagawa ඇන්තූරියම් වගාව ඇන්තූරියම් වගාවේදී සෙවණ දැල් ගෘහයක් Anthurium Mal Wagawa
Views 3791
anthuriyam wagawa ඇන්තූරියම් වගාවෙන් ආදායම් මාර්ග දෙකක් ලබාගන්න පුළුවන්
Views 2432
Okid Mal Wagawa ඕකිඩ් මල් වගාව orchids flower උඩවැඩියා වගාව
Views 6031
Orchid Wagawa Sinhala - ඕකිඩ් මල් ලොවින් බිඳක්
Views 8042
Okid Wagawa ඔකිඩ් වගාව Udawadiya Mal Wagawa
Views 4220
Kaneeshan Mal Wagawa කානේෂන් මල් වගාව
Views 336
Bromiliyad Shakaya බ්‍රොමිලියාඩ් ශාකය
Views 196
Aglonima Kween ඇග්ලොනිමා ක්වීන්
Views 201
Adeenium ඇඩේනියම්
Views 273
Sewana Dal Gruhaya සෙවණ දැල් ගෘහය
Views 332
Kondis Prethikara කොන්ඩිස් ප‍්‍රතිකාර
Views 409
Alamanda Shakaya ඇලමන්ඩා ශාකය
Views 215
Jarbera ජර්බෙරා
Views 333
Nithul නිතුල්
Views 193
Pentas Kaniya පෙන්ටාස් කානියා
Views 203
Kanas Shakaya කැනාස් ශාකය
Views 194
Lolipop ලොලිපොප්
Views 207
Kaneru කනේරු
Views 182
Gusmeeniya Shaka ගුස්මේනියා ශාඛ
Views 177
Deeliya ඩේලියා
Views 256
Okid Mala ඕකිඩ් මල
Views 352
Aththana අත්තන
Views 172
Baby Roosa බේබි රෝස
Views 245
Pohora පොහොර
Views 777
Bonsai Kalawa බොන්සායි කලාව
Views 537
Araliya අරලිය
Views 201
Idhdha Mala ඉද්ද මල
Views 226
Okid Wishesha ඕකිඩ් විශේෂ
Views 375
Bigoniya බිගෝනියා
Views 340
Kapuru කපුරු
Views 316
Mal Lowa Rajina මල් ලොව රැජින
Views 276
Roosa Pala Bookara Genima රෝස පැළ බෝකර ගැනීම
Views 377
Roosa Male Ithihasaya රෝස මලේ ඉතිහාසය
Views 212
Kappadu Krama රෝස කප්පාදු ක‍්‍රම
Views 305
Siniyas සීනීයාස්
Views 202
Sapaththu Mal සපත්තු මල්
Views 302
Kelathiya කැලතියා
Views 302
Bigooniya Warga බිගෝනියා වර්ග
Views 267
Pilo Dendran පිලෝ ඩෙන්ඩ‍්‍රන්
Views 205
Jeraniya ජෙරනිය
Views 227
Sakura Wasanthaya සකුරා වසන්තය
Views 165
Okid Mal ඕකිඩ් මල්
Views 472
Okid Situwema ඕකිඩ් සිටුවීම
Views 401
Iksora ඉක්සෝරා
Views 197
Anthurium ඇන්තුරියම්
Views 477

Bonchi Wagawa - බෝංචි වගාව - Beans Wagawa
Views 1081
ගෝවා වගාව Gowa Wagawa Cabbage Wagawa Sinhala Sri Lanka
Views 1253
එළවළු තවාන් පාලනය Elawalu Pela Waga Thawan
Views 2321
කුට්ටි තවාන් (නොරිදෝකෝ තවාන්) Kutti Thawan
Views 1179
Pathola Wagawa පතෝල වගාව
Views 328
Maa Karal Wawamu මෑ කරල් වවමු
Views 324
Bandakka බණ්ඩක්කා
Views 435
Elawalu Thawan Palanaya එළවළු තවාන් පාලනය
Views 287
Carrot Wagawa කැරට් වගාව
Views 297
Kohila කොහිල
Views 226
Wattakka වට්ටක්කා
Views 284
Pipinghna පිපිඤ්ඤා
Views 176
Kos Jak කොස්
Views 163
Maa මෑ
Views 325
Alu Kithala Wagawa අලු කිතල වගාව
Views 221
Wattakka Wagawa වට්ටක්කා වගාව
Views 414
Karawila කරවිල
Views 356
Wisa Nasana Batu විස නසන බටු
Views 253
Bel Pepar බෙල් පෙපර්
Views 352
Miris Wagawa මිරිස් වගාව
Views 847
Boonchi Wagawa බෝංචි
Views 248
Rathu Luunu Wagawa රතුළූණු වගාව
Views 209
Karapincha රසකාරකය කරපිංචා
Views 194

Annasi Shakaya අන්නාසි ශාකය
Views 342
Kaju Shakaya කජු ශාකය
Views 261
Amba Wagawa අඹ වගාව
Views 382
Aroogya Dhodam ආරෝග්‍යා දොඩම්
Views 185
Naminan නමිනම්
Views 204
 Ugurassa උගුරැස්ස
Views 235
Awushadiya Guna Madan ඖෂධීය ගුණ දෙන මාදං
Views 185
Kamaranga කාමරංගා
Views 251
Kesel Athuru Boogayak කෙසෙල් අතුරු බෝගයක්
Views 205
Kesel Wagawata Nawa Nirdeshitha කෙසෙල් වගාවට නව නිර්දේශිත
Views 246
Kesel Wagawa කෙසෙල් වගාව
Views 656
Waldhodam වැල්දොඩම්
Views 267
Gaslabu Shakaya ගස්ලබු ශාකය
Views 255
Mora මොර
Views 178
Midhi මිදි
Views 183
Dhehi දෙහි
Views 220
Aba Mango අඹ
Views 241
Strobery ස්ට්‍රෝබෙරි
Views 174
Pani Dhodam පැණි දොඩම්
Views 176
Pol Idam Wala Kokowa පොල් ඉඩම්වල කොකෝවා
Views 185
Rabutan රඹුටන්
Views 190
Peyars පෙයාර්ස්
Views 161
Mangus මැංගුස්
Views 168
Siyabala සියඹලා
Views 158
Jambu ජම්බු
Views 176
Beli බෙලි
Views 180
Dhiwul Wood Apple දිවුල්
Views 174
Aligata Peera අලිගැට පේර
Views 214
Pini Jambu පිනි ජම්බු
Views 160
Apple ඇපල්
Views 179
Kesel කෙසෙල්
Views 213
Komadu කොමඩු
Views 290
Pani Dhodam පැණි දොඩම්
Views 200
Peera පේර
Views 199
Dhehi Aswanna දෙහි අස්වැන්න
Views 179
Uk Wagawa උක් වගාව
Views 227
Kesel Wagawa කෙසෙල් වගාව
Views 825
Midhi Wagawa මිදි වගාව
Views 266
Wel Dhodam Wagawa වැල්දොඩම් වගාව
Views 349
Annasi අන්නාසි
Views 166
Badda Rabutan බද්ධ රඹුටන්
Views 274

Elu Palanaya එළු පාලනය
Views 234
Sathwa Palanaya සත්ත්ව පාලනය.
Views 310
Gawa Palanaya ගව පාලනය.
Views 353
Kukulu Palanaya කුකුළු පාලනය
Views 324
Uru Palanaya ඌරු පාලනය
Views 224

Gammiris Wagawa ගම්මිරිස් වගාව
Views 1299
Iguru ඉඟුරු
Views 309
Karadamungu කරඳමුංඟු
Views 286
Karabu කරාඹු
Views 172
Kurudu කුරුඳු
Views 221
Kokowa කොකෝවා
Views 183
Sulu Apanayana Boga සුළු අපනයන බෝග
Views 379
Puwak පුවක්
Views 201
Pol Idam Wala Gammiris පොල් ඉඩම්වල ගම්මිරිස්
Views 352

Kiriala Boogaya කිරිඅල බෝගය
Views 230
Deshiya Ala Warga දේශීය අල වර්ග
Views 200
Wal Ala වැල් අල
Views 166
Gas Ala ගස්‌ අල
Views 172
Kiri Ala කිරි අල
Views 192
Udala උඩල
Views 157
Bathala බතල
Views 213
Thun Mas Ala තුන් මස් අල
Views 143
Kidaran Ala කිඩාරන් අල
Views 152
Gahala ගහල
Views 160
Raja Ala රාජ අල
Views 150
Buthsarana බුත්සරණ
Views 168
Innala ඉන්නල
Views 161
Magngnokka මඤ්ඤොක්කා
Views 254
Arthapal Wagawa අර්තාපල් වගාව
Views 253

Parisara Hithakami Krushikarmanthaya පරිසර හිතකාමී කෘෂිකර්මාන්තය
Views 202
Kabanika Gowithana කාබනික ගොවිතැන
Views 279
Pasa Rahithawa Waga Karamu පස රහිතව වගා කරමු
Views 344
Parisara Hithakami Waga Bimak පරිසර හිතකාමී වගා බිමක්
Views 380

Wee Wagawa වී වගාව
Views 362
Raber Wagawa රබර් වගාව
Views 237
Pol Wagawa පොල් වගාව
Views 548
Thee Wagawa තේ වගාව
Views 203
Thee Wagawe Mulika Piyawara තේ වගාවේ මූලික පියවර.
Views 176
Pol Pala Ropanaya පොල් පැල රෝපණය
Views 204
Thee Karmanthaya තේ කර්මාන්තය
Views 208
Wee Gowithana වී ගොවිතැන
Views 203
Tee Wagawa තේ වගාව
Views 177
Wee Wagawa වී වගාව
Views 196
Agriculture කෘෂිකර්මාන්තය Sinhala Sri Lanka

Parisara Hithakami Waga Bimak පරිසර හිතකාමී වගා බිමක්
Aththana අත්තන
Badda Rabutan බද්ධ රඹුටන්
Anthurium ඇන්තුරියම්
Hathawariya හාතාවාරිය
Kaju කජු