Rukshan Jayathilaka Gurukam Advertisement


 දිලීර රෝග මර්දනයට පරිසරයට හිතකර පළිබෝධ නාශක Dilira roga mardanayata
Views 481
බීජ පැළවල ඵල හටගැනීමට යන කාලය වැඩිය Dehi Wagawa
Views 703
Kadupul - කඩුපුල් මල- රාති‍්‍රයේ රාජිනිය -Queen of the Night
Views 407
එළවලු පලතුරු නිවරදි පරිහරන ක්‍රම ඇසුරුම් ප්‍රවාහනය අස්වනු නෙලීම
Views 499
සාර්ථක ළූනු වගාවක් සදහා Lunu Wagawa
Views 456
දේශීය අල බෝග Deshiya ala warga බතල, කටු අල, දන්දිල අල, හිරිතල, නාට්‌ටල, උඩල අල, රාජ අල, කිරි කොඬොල්, කුකුලල, රතු= අල, හිඟුරල, අතු අල, ඇඟිලි අල, ඉනි අල, කහට අල, ගෝනාල
Views 559
ඩ්‍රගන් ෆ්රුට් - Dragon Fruit
Views 413
ලේ වඩන ශක්‌ති ජනක වෙරළු දලු කැඳ සහ මැල්ලුම Le Wadawana Weralu Dalu Kada saha melluma
Views 456
සාම්ප්‍රදායික දැනුම යොදාගෙන දිගුකාලීන කාලගුණ අනාවැකි පැවසීම නිවැරැදි ද?
Views 403
ගස්ලබු පැපපොල් වගාව - ඉක්මනින් වැඩි ඵලදාවක් සදහා අතු මගින් පැල Gaslabu Wagawa Papol Wagawa Papaya Air Layering
Views 3132
Bulath Wagawa - බුලත් වගාව
Views 2949
Hathu Wagawa හතු වගාව බිම් මල් වගාව
Views 1089
කෘෂිකර්මාන්තය Krushikarmanthaya
Views 530
බදුන් තවාන් Badun Thawaan
Views 1682
Aluth Sahal Mangalyaya අලුත් සහල් මංගල්‍යය
Views 75
Aswanu Kal Thabeema අස්වනු කල් තැබීම
Views 83
Krushi Upades කෘෂි උපදෙස්
Views 114
Abiyoga Jayaganna Upakrama අභියෝග ජයගන්නා උපක්‍රම
Views 114
Krushi Thorathuru Madyasthana කෘෂි තොරතුරු මධ්‍යස්ථාන
Views 91
Deewara Karmanthaya ධීවර කර්මාන්තය
Views 116
Pohora Sahanadara පොහොර සහනාධාර
Views 76
Dewati, Soolt Kramaya දෙවැටි හෙවත් සෝල්ට් ක්‍රමය
Views 86
Apeema Gaha Kola අපේ ම ගහ කොළ
Views 72
Wee Demuhun Karanaya වී දෙමුහුන් කරනය
Views 56
Gewathu Wagawa ගෙවතු වගාව
Views 141
Heen Wagawa හේන් වගාව
Views 64
Wana Wagawa වන වගාව
Views 54

කප්පරවල්ලිය - Kapparawalliya
Views 491
අමුක්කරා නොහොත් අශ්වගන්ධා Amukkara Ashwaganda
Views 595
අරූද Aruda අරුද
Views 531
ඉරිවේරිය iriweriya
Views 795
Kota Kibula කොට කිඹුල
Views 1754
Adathoda Shakaya ආඩතෝඩා ශාකය
Views 94
Goraka Shakaya ගොරකා ශාකය
Views 72
Ahala ඇහැළ
Views 89
Iguru Wagawa ඉඟුරු වගාව
Views 318
Iraweeriya ඉරිවේරිය
Views 80
Ekaweeriya ඒකාවේරිය
Views 74
Osu Uyanak ඔසු උයනක්
Views 138
Osu Guna Dena Delum ඔසු ගුණ දෙන දෙළුම්
Views 92
Osu Guna Hathawariya ඔසුවක ගුණ හාතවාරිය
Views 90
Awushada Palaati ඖෂධ පැළෑටි
Views 91
Edaru එඬරු
Views 78
Awushadiya Guna Kohila ඖෂධීය ගුණ කොහිල
Views 85
Iguru ඉඟුරු
Views 111
Katuwel Batu කටුවැල් බටු
Views 93
Thotila Shakaya තොටිල ශාකය
Views 107
Kos කොස්
Views 90
Kesel කෙසෙල්
Views 92
Thippili Yugaya තිප්පිලි යුගය
Views 92
Amukkara අමුක්කරා
Views 81
Gaslabu ගස් ලබු
Views 99
Palathuru පළතුරු
Views 80
Madan මාදං
Views 70
Karapincha කරපිංචා
Views 86
Erabadu එරබදු
Views 63
Athdemata ඇත්දෙමට
Views 68
Niramulli නීරමුල්ලි
Views 69
Oliw ඔලිව්
Views 79
Wada Kaha වද කහ
Views 78
Mudumahana මුඩමහන
Views 62
Koomarika කෝමාරිකා
Views 91
Awushadaya Karapincha ඖෂධය කරපිංචා
Views 62
Awushadaya Kaha ඖෂධය කහ
Views 69
Hadun හදුන්
Views 70
Aththora ඇත්තෝර
Views 73
Apple සුව සම්පත ගෙනෙන ඇපල්
Views 78
Kasthuri කස්තුරි
Views 56
Katuwal Batu කටුවැල්බටු
Views 65
Kaju කජු
Views 73
Hathawariya හාතාවාරිය
Views 80
Aththana අත්තන
Views 68

ශාක රෝග Shaka Roga
Views 552
ශාක වෛරස් , virus රෝග
Views 591
Wambatu Kola Kuda Wime Rogaya වම්බටු කොළ කුඩා වීමේ රෝගය
Views 125
Krumi Nashaka කෘමි නාශක
Views 100
Krumi Haniya කෘමි හානිය
Views 99
Kesel Kadagulla Mardanaya කෙසෙල් කඳගුල්ලා මර්ධනය
Views 104
Dilira Gullan Kidawan දිලීර, ගුල්ලන්, කීඩෑවන්
Views 100
Kalu Kuruminiya කළු කුරුමිණියා
Views 78
Pol Wanasana Maita පොල් වනසන මයිටා
Views 75
Maduruwangenma Rasayanikayak මදුරුවන්ගෙන්ම රසායනිකයක්
Views 78
Maduru Mardanayata Baktiriyawak මදුරු මර්දනට බැක්ටීරියාවක්
Views 75
Mudu Pulli Wairas Roogaya මුදු පුල්ලි වෛරස් රෝගය
Views 78
Rooga saha Paliboda රෝග සහ පලිබෝධ
Views 74

කොකු නගුල Koku Nagula
Views 612
Rotavator - රොටවේටරය
Views 456
UdaluThala උදළුතල
Views 63
Nagul නගුල්
Views 69
Mullu මුල්ලු
Views 71
Koku Nagula කොකු නඟුල
Views 68
Hadalali Nagula හැඩලෑලි නගුල
Views 73
Thati Nagula තැටි නගුල (Pisc Plough)
Views 67
Mol Boda Nagula මොල් බොඩ නගුල (Reversible Moldboard Plough)
Views 77
Yatipas Nagula යටිපස් නගුල (Sub Soiler)
Views 57
Awagaraya අවගාරය
Views 69
Walawal Haranaya වළවල් හාරනය (Post hole bigger)
Views 81
Rotawetaraya රොටවේටරය ( Rotavator )
Views 60
Rijaraya 1 රිජරය (1) Ridger
Views 67
Mattam Pooru මට්ටම් පෝරු (land Leveller)
Views 66
Rijaraya 2 රිජරය (2) (Ridger)
Views 66
Ath Mullu අත් මුල්ලු
Views 66
Rekkaya රේක්කය
Views 67
Sawal සවල්
Views 58
Badda Pihiya බද්ධ පිහිය (Budding Knife)
Views 69
Kappadu Kiytha කප්පාදු කියත(Pruning saw)
Views 67

රෝස මල් වගාව Rosa Mal Wagawa
Views 2662
Anthurium Wagawa ඇන්තූරියම් වගාව ඇන්තූරියම් වගාවේදී සෙවණ දැල් ගෘහයක් Anthurium Mal Wagawa
Views 2738
anthuriyam wagawa ඇන්තූරියම් වගාවෙන් ආදායම් මාර්ග දෙකක් ලබාගන්න පුළුවන්
Views 1917
Okid Mal Wagawa ඕකිඩ් මල් වගාව orchids flower උඩවැඩියා වගාව
Views 5087
Orchid Wagawa Sinhala - ඕකිඩ් මල් ලොවින් බිඳක්
Views 6076
Okid Wagawa ඔකිඩ් වගාව Udawadiya Mal Wagawa
Views 3113
Kaneeshan Mal Wagawa කානේෂන් මල් වගාව
Views 122
Bromiliyad Shakaya බ්‍රොමිලියාඩ් ශාකය
Views 89
Aglonima Kween ඇග්ලොනිමා ක්වීන්
Views 83
Adeenium ඇඩේනියම්
Views 112
Sewana Dal Gruhaya සෙවණ දැල් ගෘහය
Views 124
Kondis Prethikara කොන්ඩිස් ප‍්‍රතිකාර
Views 155
Alamanda Shakaya ඇලමන්ඩා ශාකය
Views 100
Jarbera ජර්බෙරා
Views 131
Nithul නිතුල්
Views 96
Pentas Kaniya පෙන්ටාස් කානියා
Views 85
Kanas Shakaya කැනාස් ශාකය
Views 93
Lolipop ලොලිපොප්
Views 94
Kaneru කනේරු
Views 83
Gusmeeniya Shaka ගුස්මේනියා ශාඛ
Views 73
Deeliya ඩේලියා
Views 100
Okid Mala ඕකිඩ් මල
Views 112
Aththana අත්තන
Views 66
Baby Roosa බේබි රෝස
Views 93
Pohora පොහොර
Views 209
Bonsai Kalawa බොන්සායි කලාව
Views 156
Araliya අරලිය
Views 69
Idhdha Mala ඉද්ද මල
Views 79
Okid Wishesha ඕකිඩ් විශේෂ
Views 106
Bigoniya බිගෝනියා
Views 98
Kapuru කපුරු
Views 85
Mal Lowa Rajina මල් ලොව රැජින
Views 88
Roosa Pala Bookara Genima රෝස පැළ බෝකර ගැනීම
Views 109
Roosa Male Ithihasaya රෝස මලේ ඉතිහාසය
Views 77
Kappadu Krama රෝස කප්පාදු ක‍්‍රම
Views 101
Siniyas සීනීයාස්
Views 64
Sapaththu Mal සපත්තු මල්
Views 73
Kelathiya කැලතියා
Views 95
Bigooniya Warga බිගෝනියා වර්ග
Views 66
Pilo Dendran පිලෝ ඩෙන්ඩ‍්‍රන්
Views 55
Jeraniya ජෙරනිය
Views 60
Sakura Wasanthaya සකුරා වසන්තය
Views 61
Okid Mal ඕකිඩ් මල්
Views 118
Okid Situwema ඕකිඩ් සිටුවීම
Views 98
Iksora ඉක්සෝරා
Views 65
Anthurium ඇන්තුරියම්
Views 124

Bonchi Wagawa - බෝංචි වගාව - Beans Wagawa
Views 834
ගෝවා වගාව Gowa Wagawa Cabbage Wagawa Sinhala Sri Lanka
Views 941
එළවළු තවාන් පාලනය Elawalu Pela Waga Thawan
Views 565
කුට්ටි තවාන් (නොරිදෝකෝ තවාන්) Kutti Thawan
Views 918
Pathola Wagawa පතෝල වගාව
Views 103
Maa Karal Wawamu මෑ කරල් වවමු
Views 125
Bandakka බණ්ඩක්කා
Views 145
Elawalu Thawan Palanaya එළවළු තවාන් පාලනය
Views 101
Carrot Wagawa කැරට් වගාව
Views 98
Kohila කොහිල
Views 85
Wattakka වට්ටක්කා
Views 118
Pipinghna පිපිඤ්ඤා
Views 72
Kos Jak කොස්
Views 76
Maa මෑ
Views 86
Alu Kithala Wagawa අලු කිතල වගාව
Views 86
Wattakka Wagawa වට්ටක්කා වගාව
Views 110
Karawila කරවිල
Views 113
Wisa Nasana Batu විස නසන බටු
Views 70
Bel Pepar බෙල් පෙපර්
Views 111
Miris Wagawa මිරිස් වගාව
Views 148
Boonchi Wagawa බෝංචි
Views 82
Rathu Luunu Wagawa රතුළූණු වගාව
Views 77
Karapincha රසකාරකය කරපිංචා
Views 65

Annasi Shakaya අන්නාසි ශාකය
Views 116
Kaju Shakaya කජු ශාකය
Views 101
Amba Wagawa අඹ වගාව
Views 154
Aroogya Dhodam ආරෝග්‍යා දොඩම්
Views 74
Naminan නමිනම්
Views 84
 Ugurassa උගුරැස්ස
Views 100
Awushadiya Guna Madan ඖෂධීය ගුණ දෙන මාදං
Views 77
Kamaranga කාමරංගා
Views 128
Kesel Athuru Boogayak කෙසෙල් අතුරු බෝගයක්
Views 90
Kesel Wagawata Nawa Nirdeshitha කෙසෙල් වගාවට නව නිර්දේශිත
Views 104
Kesel Wagawa කෙසෙල් වගාව
Views 275
Waldhodam වැල්දොඩම්
Views 113
Gaslabu Shakaya ගස්ලබු ශාකය
Views 108
Mora මොර
Views 76
Midhi මිදි
Views 79
Dhehi දෙහි
Views 94
Aba Mango අඹ
Views 89
Strobery ස්ට්‍රෝබෙරි
Views 62
Pani Dhodam පැණි දොඩම්
Views 67
Pol Idam Wala Kokowa පොල් ඉඩම්වල කොකෝවා
Views 79
Rabutan රඹුටන්
Views 71
Peyars පෙයාර්ස්
Views 64
Mangus මැංගුස්
Views 67
Siyabala සියඹලා
Views 61
Jambu ජම්බු
Views 67
Beli බෙලි
Views 65
Dhiwul Wood Apple දිවුල්
Views 69
Aligata Peera අලිගැට පේර
Views 83
Pini Jambu පිනි ජම්බු
Views 61
Apple ඇපල්
Views 66
Kesel කෙසෙල්
Views 76
Komadu කොමඩු
Views 84
Pani Dhodam පැණි දොඩම්
Views 66
Peera පේර
Views 68
Dhehi Aswanna දෙහි අස්වැන්න
Views 66
Uk Wagawa උක් වගාව
Views 71
Kesel Wagawa කෙසෙල් වගාව
Views 167
Midhi Wagawa මිදි වගාව
Views 85
Wel Dhodam Wagawa වැල්දොඩම් වගාව
Views 87
Annasi අන්නාසි
Views 56
Badda Rabutan බද්ධ රඹුටන්
Views 80

Elu Palanaya එළු පාලනය
Views 94
Sathwa Palanaya සත්ත්ව පාලනය.
Views 120
Gawa Palanaya ගව පාලනය.
Views 106
Kukulu Palanaya කුකුළු පාලනය
Views 97
Uru Palanaya ඌරු පාලනය
Views 86

Gammiris Wagawa ගම්මිරිස් වගාව
Views 331
Iguru ඉඟුරු
Views 113
Karadamungu කරඳමුංඟු
Views 96
Karabu කරාඹු
Views 73
Kurudu කුරුඳු
Views 82
Kokowa කොකෝවා
Views 70
Sulu Apanayana Boga සුළු අපනයන බෝග
Views 112
Puwak පුවක්
Views 81
Pol Idam Wala Gammiris පොල් ඉඩම්වල ගම්මිරිස්
Views 108

Kiriala Boogaya කිරිඅල බෝගය
Views 99
Deshiya Ala Warga දේශීය අල වර්ග
Views 71
Wal Ala වැල් අල
Views 67
Gas Ala ගස්‌ අල
Views 67
Kiri Ala කිරි අල
Views 72
Udala උඩල
Views 63
Bathala බතල
Views 66
Thun Mas Ala තුන් මස් අල
Views 57
Kidaran Ala කිඩාරන් අල
Views 58
Gahala ගහල
Views 64
Raja Ala රාජ අල
Views 67
Buthsarana බුත්සරණ
Views 67
Innala ඉන්නල
Views 57
Magngnokka මඤ්ඤොක්කා
Views 73
Arthapal Wagawa අර්තාපල් වගාව
Views 69

Parisara Hithakami Krushikarmanthaya පරිසර හිතකාමී කෘෂිකර්මාන්තය
Views 86
Kabanika Gowithana කාබනික ගොවිතැන
Views 117
Pasa Rahithawa Waga Karamu පස රහිතව වගා කරමු
Views 125
Parisara Hithakami Waga Bimak පරිසර හිතකාමී වගා බිමක්
Views 124

Wee Wagawa වී වගාව
Views 106
Raber Wagawa රබර් වගාව
Views 76
Pol Wagawa පොල් වගාව
Views 146
Thee Wagawa තේ වගාව
Views 81
Thee Wagawe Mulika Piyawara තේ වගාවේ මූලික පියවර.
Views 77
Pol Pala Ropanaya පොල් පැල රෝපණය
Views 84
Thee Karmanthaya තේ කර්මාන්තය
Views 79
Wee Gowithana වී ගොවිතැන
Views 67
Tee Wagawa තේ වගාව
Views 65
Wee Wagawa වී වගාව
Views 73
Agriculture කෘෂිකර්මාන්තය Sinhala Sri Lanka

Parisara Hithakami Waga Bimak පරිසර හිතකාමී වගා බිමක්
Aththana අත්තන
Badda Rabutan බද්ධ රඹුටන්
Anthurium ඇන්තුරියම්
Hathawariya හාතාවාරිය
Kaju කජු