Rukshan Jayathilaka


 දිලීර රෝග මර්දනයට පරිසරයට හිතකර පළිබෝධ නාශක Dilira roga mardanayata
Views 944
බීජ පැළවල ඵල හටගැනීමට යන කාලය වැඩිය Dehi Wagawa
Views 1183
Kadupul - කඩුපුල් මල- රාති‍්‍රයේ රාජිනිය -Queen of the Night
Views 905
එළවලු පලතුරු නිවරදි පරිහරන ක්‍රම ඇසුරුම් ප්‍රවාහනය අස්වනු නෙලීම
Views 811
සාර්ථක ළූනු වගාවක් සදහා Lunu Wagawa
Views 911
දේශීය අල බෝග Deshiya ala warga බතල, කටු අල, දන්දිල අල, හිරිතල, නාට්‌ටල, උඩල අල, රාජ අල, කිරි කොඬොල්, කුකුලල, රතු= අල, හිඟුරල, අතු අල, ඇඟිලි අල, ඉනි අල, කහට අල, ගෝනාල
Views 918
ඩ්‍රගන් ෆ්රුට් - Dragon Fruit
Views 821
ලේ වඩන ශක්‌ති ජනක වෙරළු දලු කැඳ සහ මැල්ලුම Le Wadawana Weralu Dalu Kada saha melluma
Views 814
සාම්ප්‍රදායික දැනුම යොදාගෙන දිගුකාලීන කාලගුණ අනාවැකි පැවසීම නිවැරැදි ද?
Views 604
ගස්ලබු පැපපොල් වගාව - ඉක්මනින් වැඩි ඵලදාවක් සදහා අතු මගින් පැල Gaslabu Wagawa Papol Wagawa Papaya Air Layering
Views 4953
Bulath Wagawa - බුලත් වගාව
Views 5264
Hathu Wagawa හතු වගාව බිම් මල් වගාව
Views 2452
කෘෂිකර්මාන්තය Krushikarmanthaya
Views 820
බදුන් තවාන් Badun Thawaan
Views 2551
Aluth Sahal Mangalyaya අලුත් සහල් මංගල්‍යය
Views 247
Aswanu Kal Thabeema අස්වනු කල් තැබීම
Views 287
Krushi Upades කෘෂි උපදෙස්
Views 508
Abiyoga Jayaganna Upakrama අභියෝග ජයගන්නා උපක්‍රම
Views 450
Krushi Thorathuru Madyasthana කෘෂි තොරතුරු මධ්‍යස්ථාන
Views 378
Deewara Karmanthaya ධීවර කර්මාන්තය
Views 621
Pohora Sahanadara පොහොර සහනාධාර
Views 407
Dewati, Soolt Kramaya දෙවැටි හෙවත් සෝල්ට් ක්‍රමය
Views 392
Apeema Gaha Kola අපේ ම ගහ කොළ
Views 247
Wee Demuhun Karanaya වී දෙමුහුන් කරනය
Views 222
Gewathu Wagawa ගෙවතු වගාව
Views 2561
Heen Wagawa හේන් වගාව
Views 384
Wana Wagawa වන වගාව
Views 253

කප්පරවල්ලිය - Kapparawalliya
Views 812
අමුක්කරා නොහොත් අශ්වගන්ධා Amukkara Ashwaganda
Views 863
අරූද Aruda අරුද
Views 807
ඉරිවේරිය iriweriya
Views 1175
Kota Kibula කොට කිඹුල
Views 2122
Adathoda Shakaya ආඩතෝඩා ශාකය
Views 267
Goraka Shakaya ගොරකා ශාකය
Views 540
Ahala ඇහැළ
Views 267
Iguru Wagawa ඉඟුරු වගාව
Views 1718
Iraweeriya ඉරිවේරිය
Views 344
Ekaweeriya ඒකාවේරිය
Views 304
Osu Uyanak ඔසු උයනක්
Views 509
Osu Guna Dena Delum ඔසු ගුණ දෙන දෙළුම්
Views 409
Osu Guna Hathawariya ඔසුවක ගුණ හාතවාරිය
Views 370
Awushada Palaati ඖෂධ පැළෑටි
Views 322
Edaru එඬරු
Views 859
Awushadiya Guna Kohila ඖෂධීය ගුණ කොහිල
Views 321
Iguru ඉඟුරු
Views 379
Katuwel Batu කටුවැල් බටු
Views 277
Thotila Shakaya තොටිල ශාකය
Views 314
Kos කොස්
Views 328
Kesel කෙසෙල්
Views 334
Thippili Yugaya තිප්පිලි යුගය
Views 319
Amukkara අමුක්කරා
Views 338
Gaslabu ගස් ලබු
Views 372
Palathuru පළතුරු
Views 345
Madan මාදං
Views 251
Karapincha කරපිංචා
Views 311
Erabadu එරබදු
Views 369
Athdemata ඇත්දෙමට
Views 309
Niramulli නීරමුල්ලි
Views 288
Oliw ඔලිව්
Views 283
Wada Kaha වද කහ
Views 337
Mudumahana මුඩමහන
Views 258
Koomarika කෝමාරිකා
Views 436
Awushadaya Karapincha ඖෂධය කරපිංචා
Views 297
Awushadaya Kaha ඖෂධය කහ
Views 329
Hadun හදුන්
Views 304
Aththora ඇත්තෝර
Views 395
Apple සුව සම්පත ගෙනෙන ඇපල්
Views 360
Kasthuri කස්තුරි
Views 317
Katuwal Batu කටුවැල්බටු
Views 280
Kaju කජු
Views 382
Hathawariya හාතාවාරිය
Views 458
Aththana අත්තන
Views 387

ශාක රෝග Shaka Roga
Views 815
ශාක වෛරස් , virus රෝග
Views 831
Wambatu Kola Kuda Wime Rogaya වම්බටු කොළ කුඩා වීමේ රෝගය
Views 507
Krumi Nashaka කෘමි නාශක
Views 407
Krumi Haniya කෘමි හානිය
Views 284
Kesel Kadagulla Mardanaya කෙසෙල් කඳගුල්ලා මර්ධනය
Views 337
Dilira Gullan Kidawan දිලීර, ගුල්ලන්, කීඩෑවන්
Views 293
Kalu Kuruminiya කළු කුරුමිණියා
Views 358
Pol Wanasana Maita පොල් වනසන මයිටා
Views 308
Maduruwangenma Rasayanikayak මදුරුවන්ගෙන්ම රසායනිකයක්
Views 321
Maduru Mardanayata Baktiriyawak මදුරු මර්දනට බැක්ටීරියාවක්
Views 247
Mudu Pulli Wairas Roogaya මුදු පුල්ලි වෛරස් රෝගය
Views 303
Rooga saha Paliboda රෝග සහ පලිබෝධ
Views 350

කොකු නගුල Koku Nagula
Views 1027
Rotavator - රොටවේටරය
Views 734
UdaluThala උදළුතල
Views 214
Nagul නගුල්
Views 207
Mullu මුල්ලු
Views 227
Koku Nagula කොකු නඟුල
Views 229
Hadalali Nagula හැඩලෑලි නගුල
Views 232
Thati Nagula තැටි නගුල (Pisc Plough)
Views 315
Mol Boda Nagula මොල් බොඩ නගුල (Reversible Moldboard Plough)
Views 283
Yatipas Nagula යටිපස් නගුල (Sub Soiler)
Views 245
Awagaraya අවගාරය
Views 360
Walawal Haranaya වළවල් හාරනය (Post hole bigger)
Views 377
Rotawetaraya රොටවේටරය ( Rotavator )
Views 233
Rijaraya 1 රිජරය (1) Ridger
Views 230
Mattam Pooru මට්ටම් පෝරු (land Leveller)
Views 204
Rijaraya 2 රිජරය (2) (Ridger)
Views 221
Ath Mullu අත් මුල්ලු
Views 255
Rekkaya රේක්කය
Views 244
Sawal සවල්
Views 182
Badda Pihiya බද්ධ පිහිය (Budding Knife)
Views 259
Kappadu Kiytha කප්පාදු කියත(Pruning saw)
Views 221

රෝස මල් වගාව Rosa Mal Wagawa
Views 5175
Anthurium Wagawa ඇන්තූරියම් වගාව ඇන්තූරියම් වගාවේදී සෙවණ දැල් ගෘහයක් Anthurium Mal Wagawa
Views 5011
anthuriyam wagawa ඇන්තූරියම් වගාවෙන් ආදායම් මාර්ග දෙකක් ලබාගන්න පුළුවන්
Views 3209
Okid Mal Wagawa ඕකිඩ් මල් වගාව orchids flower උඩවැඩියා වගාව
Views 7355
Orchid Wagawa Sinhala - ඕකිඩ් මල් ලොවින් බිඳක්
Views 10147
Okid Wagawa ඔකිඩ් වගාව Udawadiya Mal Wagawa
Views 5410
Kaneeshan Mal Wagawa කානේෂන් මල් වගාව
Views 557
Bromiliyad Shakaya බ්‍රොමිලියාඩ් ශාකය
Views 295
Aglonima Kween ඇග්ලොනිමා ක්වීන්
Views 281
Adeenium ඇඩේනියම්
Views 402
Sewana Dal Gruhaya සෙවණ දැල් ගෘහය
Views 533
Kondis Prethikara කොන්ඩිස් ප‍්‍රතිකාර
Views 1295
Alamanda Shakaya ඇලමන්ඩා ශාකය
Views 308
Jarbera ජර්බෙරා
Views 552
Nithul නිතුල්
Views 308
Pentas Kaniya පෙන්ටාස් කානියා
Views 329
Kanas Shakaya කැනාස් ශාකය
Views 299
Lolipop ලොලිපොප්
Views 305
Kaneru කනේරු
Views 262
Gusmeeniya Shaka ගුස්මේනියා ශාඛ
Views 258
Deeliya ඩේලියා
Views 380
Okid Mala ඕකිඩ් මල
Views 565
Aththana අත්තන
Views 271
Baby Roosa බේබි රෝස
Views 402
Pohora පොහොර
Views 1562
Bonsai Kalawa බොන්සායි කලාව
Views 889
Araliya අරලිය
Views 333
Idhdha Mala ඉද්ද මල
Views 404
Okid Wishesha ඕකිඩ් විශේෂ
Views 666
Bigoniya බිගෝනියා
Views 647
Kapuru කපුරු
Views 647
Mal Lowa Rajina මල් ලොව රැජින
Views 487
Roosa Pala Bookara Genima රෝස පැළ බෝකර ගැනීම
Views 774
Roosa Male Ithihasaya රෝස මලේ ඉතිහාසය
Views 360
Kappadu Krama රෝස කප්පාදු ක‍්‍රම
Views 593
Siniyas සීනීයාස්
Views 371
Sapaththu Mal සපත්තු මල්
Views 455
Kelathiya කැලතියා
Views 521
Bigooniya Warga බිගෝනියා වර්ග
Views 550
Pilo Dendran පිලෝ ඩෙන්ඩ‍්‍රන්
Views 363
Jeraniya ජෙරනිය
Views 419
Sakura Wasanthaya සකුරා වසන්තය
Views 264
Okid Mal ඕකිඩ් මල්
Views 967
Okid Situwema ඕකිඩ් සිටුවීම
Views 862
Iksora ඉක්සෝරා
Views 346
Anthurium ඇන්තුරියම්
Views 992

Bonchi Wagawa - බෝංචි වගාව - Beans Wagawa
Views 1301
ගෝවා වගාව Gowa Wagawa Cabbage Wagawa Sinhala Sri Lanka
Views 1600
එළවළු තවාන් පාලනය Elawalu Pela Waga Thawan
Views 3609
කුට්ටි තවාන් (නොරිදෝකෝ තවාන්) Kutti Thawan
Views 1326
Pathola Wagawa පතෝල වගාව
Views 519
Maa Karal Wawamu මෑ කරල් වවමු
Views 486
Bandakka බණ්ඩක්කා
Views 712
Elawalu Thawan Palanaya එළවළු තවාන් පාලනය
Views 463
Carrot Wagawa කැරට් වගාව
Views 467
Kohila කොහිල
Views 360
Wattakka වට්ටක්කා
Views 397
Pipinghna පිපිඤ්ඤා
Views 812
Kos Jak කොස්
Views 260
Maa මෑ
Views 486
Alu Kithala Wagawa අලු කිතල වගාව
Views 351
Wattakka Wagawa වට්ටක්කා වගාව
Views 714
Karawila කරවිල
Views 645
Wisa Nasana Batu විස නසන බටු
Views 421
Bel Pepar බෙල් පෙපර්
Views 647
Miris Wagawa මිරිස් වගාව
Views 1742
Boonchi Wagawa බෝංචි
Views 410
Rathu Luunu Wagawa රතුළූණු වගාව
Views 318
Karapincha රසකාරකය කරපිංචා
Views 312

Annasi Shakaya අන්නාසි ශාකය
Views 618
Kaju Shakaya කජු ශාකය
Views 371
Amba Wagawa අඹ වගාව
Views 602
Aroogya Dhodam ආරෝග්‍යා දොඩම්
Views 287
Naminan නමිනම්
Views 314
 Ugurassa උගුරැස්ස
Views 359
Awushadiya Guna Madan ඖෂධීය ගුණ දෙන මාදං
Views 265
Kamaranga කාමරංගා
Views 370
Kesel Athuru Boogayak කෙසෙල් අතුරු බෝගයක්
Views 283
Kesel Wagawata Nawa Nirdeshitha කෙසෙල් වගාවට නව නිර්දේශිත
Views 387
Kesel Wagawa කෙසෙල් වගාව
Views 1008
Waldhodam වැල්දොඩම්
Views 414
Gaslabu Shakaya ගස්ලබු ශාකය
Views 449
Mora මොර
Views 264
Midhi මිදි
Views 273
Dhehi දෙහි
Views 325
Aba Mango අඹ
Views 385
Strobery ස්ට්‍රෝබෙරි
Views 258
Pani Dhodam පැණි දොඩම්
Views 247
Pol Idam Wala Kokowa පොල් ඉඩම්වල කොකෝවා
Views 247
Rabutan රඹුටන්
Views 288
Peyars පෙයාර්ස්
Views 259
Mangus මැංගුස්
Views 264
Siyabala සියඹලා
Views 231
Jambu ජම්බු
Views 266
Beli බෙලි
Views 262
Dhiwul Wood Apple දිවුල්
Views 252
Aligata Peera අලිගැට පේර
Views 337
Pini Jambu පිනි ජම්බු
Views 242
Apple ඇපල්
Views 270
Kesel කෙසෙල්
Views 339
Komadu කොමඩු
Views 457
Pani Dhodam පැණි දොඩම්
Views 316
Peera පේර
Views 329
Dhehi Aswanna දෙහි අස්වැන්න
Views 277
Uk Wagawa උක් වගාව
Views 348
Kesel Wagawa කෙසෙල් වගාව
Views 2193
Midhi Wagawa මිදි වගාව
Views 478
Wel Dhodam Wagawa වැල්දොඩම් වගාව
Views 625
Annasi අන්නාසි
Views 289
Badda Rabutan බද්ධ රඹුටන්
Views 470

Elu Palanaya එළු පාලනය
Views 337
Sathwa Palanaya සත්ත්ව පාලනය.
Views 439
Gawa Palanaya ගව පාලනය.
Views 618
Kukulu Palanaya කුකුළු පාලනය
Views 546
Uru Palanaya ඌරු පාලනය
Views 1157

Gammiris Wagawa ගම්මිරිස් වගාව
Views 2355
Iguru ඉඟුරු
Views 484
Karadamungu කරඳමුංඟු
Views 430
Karabu කරාඹු
Views 257
Kurudu කුරුඳු
Views 384
Kokowa කොකෝවා
Views 257
Sulu Apanayana Boga සුළු අපනයන බෝග
Views 590
Puwak පුවක්
Views 331
Pol Idam Wala Gammiris පොල් ඉඩම්වල ගම්මිරිස්
Views 586

Kiriala Boogaya කිරිඅල බෝගය
Views 362
Deshiya Ala Warga දේශීය අල වර්ග
Views 312
Wal Ala වැල් අල
Views 255
Gas Ala ගස්‌ අල
Views 240
Kiri Ala කිරි අල
Views 295
Udala උඩල
Views 236
Bathala බතල
Views 322
Thun Mas Ala තුන් මස් අල
Views 205
Kidaran Ala කිඩාරන් අල
Views 217
Gahala ගහල
Views 214
Raja Ala රාජ අල
Views 240
Buthsarana බුත්සරණ
Views 278
Innala ඉන්නල
Views 256
Magngnokka මඤ්ඤොක්කා
Views 402
Arthapal Wagawa අර්තාපල් වගාව
Views 982

Parisara Hithakami Krushikarmanthaya පරිසර හිතකාමී කෘෂිකර්මාන්තය
Views 288
Kabanika Gowithana කාබනික ගොවිතැන
Views 976
Pasa Rahithawa Waga Karamu පස රහිතව වගා කරමු
Views 536
Parisara Hithakami Waga Bimak පරිසර හිතකාමී වගා බිමක්
Views 642

Wee Wagawa වී වගාව
Views 543
Raber Wagawa රබර් වගාව
Views 338
Pol Wagawa පොල් වගාව
Views 952
Thee Wagawa තේ වගාව
Views 362
Thee Wagawe Mulika Piyawara තේ වගාවේ මූලික පියවර.
Views 243
Pol Pala Ropanaya පොල් පැල රෝපණය
Views 328
Thee Karmanthaya තේ කර්මාන්තය
Views 265
Wee Gowithana වී ගොවිතැන
Views 293
Tee Wagawa තේ වගාව
Views 276
Wee Wagawa වී වගාව
Views 348

මසුන් වගාව Masun wagawa
Views 11
Agriculture කෘෂිකර්මාන්තය Sinhala Sri Lanka

මසුන් වගාව Masun wagawa
Parisara Hithakami Waga Bimak පරිසර හිතකාමී වගා බිමක්
Aththana අත්තන
Badda Rabutan බද්ධ රඹුටන්
Anthurium ඇන්තුරියම්
Hathawariya හාතාවාරිය