කුට්ටි තවාන් (නොරිදෝකෝ තවාන්) Kutti Thawan

මෙය, ජපානයේ ගොවීන් විසින් එළවළු පැල නිපදවීම සදහා යොදාගන්නා ලද එක් තවාන් ක්‍රමයකි. තවාන් මාධ්‍යය ලෙස යොදාගන්නා සරු මතුපිට පස් හා දිරාපත් වු ගොම, ජලය සමග මිශ්‍රකර කුට්ටි වලට කපා එම කුට්ටි මත බීජ හෝ පැල සිටුවීම මෙහිදි සිදුකරනු ලැබේ.  තක්කාලි, බටු, ගෝවා, මිරිස් වැනි කුඩා බීජ සහිත එළවළු වර්ග පමණක් නොව  අවශ්‍ය අවස්ථා වලදී තරමක් විශාල බීජ සහිත වට්ටක්කා, කරවිල වැනි බෝගයන්හි පැල නිපදවීමට ද මෙම තවාන් ක්‍රමය උපයෝගී කරගත හැකිය.

 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

» සැලකිය යුතු කාලයක් වගා නොකරන ලද ඉඩමකින් ලබාගත් සරුබවින් යුත් මතුපිට පස්.හොදින් හලාගත් දිරාපත් වූ ගොම.කර කරගත් දහයියා ස්වල්පයක්.තවානේ පිටත දාරයට යෙදීම සදහා ලී රාමුවක් හෝ ඒ සදහා යොදාගත් හැකි ලී පටි.

» නිසරු පස් හෝ මැටි ස්වභාවයෙන් වැඩි හෝ පස් යොදා ගතහොත් තවාන ආර්ථක විය හැකිය.  ලී රාමුවේ පළල අඩි 2 ½  විය යුතුය.  ඉඩකඩ ඇති ප්‍රමාණය අනුව එහි දිග වෙනස් කරගත හැකිය.

 

තවාන සැකසීම

» හොදින් හිරු එළිය වැටෙන සමතලා ස්ථානයක් තවාන සදහා තෝරාගන්න.  ඉන්පසු එම ස්ථානයෙහි වල්පැලෑටි උදළු ගා ඉවත් කරන්න.

» අවශ්‍ය කුට්ටි ප්‍රමාණය අනුව අඩි 2 ½ පළලට සහ පහසු දිගක් සහිත රාමු කුංඤ මගින් පොළවට සවි කරන්න.  ලී රාමු වෙනුවට අඟල් 2 ½  උස ලී පටි හෝ පොලු ආධාරයෙන් ද වටේ දාරය සකස් කරගත හැකිය.  තවානෙහි පළල අඩි 2 ½ වඩා වැඩි වූ විට පොලිතින් වලින් තවාන නිසි ලෙස ආවරණය කිරීම අපහසු වේ.

» මෙයට පසුව රාමුව ඇතුලත බිම මත, කර කරගන්නා ලද දහයියා හෝ සිහින් වැලි තට්ටුවකින් හෝ අතුරන්න.  පසු අවස්ථාවකදී තවාන් කුට්ටි පොළවෙන් ඉවත්කර ගැනීමට මෙය උපකාරී වේ.

»  සරු පස් හා දිරාපත් වූ ගොම, සල්ලඩයක් ආධාරයෙන් වෙන වෙනම හලා ගන්න.  මේ අන්දමට හලාගත් ගොම හා පස් සම අනුපාතයකින් (1 :1) එකිනෙක සමග හොදින් මිශ්‍රකර ගන්න.  පසුව ජලය යොදමින් මැටි බදාමයක් ලෙස අනාගන්න.  මේ අන්දමට සකස් කරගත් මිශ්‍රණය රාමුව තුල අතුරා අතින් තද කර මට්ටම් කරගන්න.

»  මේ ආකාරයට අතුරා සකසාගත් මිශ්‍රණය තෙත ගොම හෝ පිදුරු වලින් වසා පැය 3-4 පමණ කාලයක් පදම්වීමට ඉඩ  හරින්න. මේ අන්දමට පදම් කර නොගතහොත් කුට්ටි කැපීම අපහසු වේ.  එසේම හිරුඑළියට නිරාවරණය කළවිට කුට්ටි ඉරි තැලි කැඩි යයි.

»  තවාන් මිශ්‍රණය හොදින් පදම් කරගත් පසුව. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කුට්ටි කපාගත හැකිය.  කුට්ටි වල විශාලත්වය තවාන් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බෝග වර්ග අනුව තීරණය කරන්න.  සාමාන්‍යයෙන් මෙවැනි තවාන් කුට්ටියක විශාලත්වය අඟල් 1 ½ x 1 ½ x 1 ½ හෝ අඟල් 2 x 2 x 2  පමණ දක්වා වෙනස් විය හැකිය.

»  පරණ පිහියක් සහ අවශ්‍ය  කරම් පළලට සකසාගත් ලී පටියක ආධාරයෙන් කුට්ටි කපාගත හැකිය.  තවාන් මිශ්‍රණය මත ලී පටිය තබා ඇතලටම කැපී යන පරිදි පිහියේ ආධාරයෙන්  කුට්ටිය කපා ගන්න.  පිහියේ පස්  ඇලි කුට්ටි කැඩියාම වලකා ගැනීම සදහා වරින් වර පිහිය ජලය බදුනක ගිල්වා තෙත් කරගන්න.

»  මේ අන්දමට කපා ගන්නා ලද සෑම තවාන් කුට්ටියකම හරි මැදින් සිදුරක් සකසා ගන්න.  ඉවත දමන බෝල් පොයින්ට් පෑනක පසු පස කොටස ආධාරයෙන් සිදුර සකසා ගැනීමෙන් ඒකාකාරී ගැඹුරකින් මෙම සිදුරු ඇතිකරගත හැකිය.  මේ අන්දමට කුට්ටිවල සකසාගත් සිදුරු වල තවාන් කිරීමට අවශ්‍ය බීජ කෙලින්ම දැමීම හෝ කළ හැකිය.

 

එකවරම බීජ සිටුවීම

» කුට්ටි කවාන් වල එකවරම බීජ සිටුවන්නේ නම් තවාන් කුට්ට්ය මත සකසාගත් සිදුරු එතරම් ගැඹුරකට සකසා නොගත යුතුය.  එහි ගැඹුර අගල් ¼ පමණ වීම සෑහේ.  මෙම සිදුර තුලට බීජ 2-3 පමණ දමා ගොම හා මතුපිට පස් සමව මිශ්‍රකර සාදාගත් මිශ්‍රණයෙන්ම බීජ වසා හොදින් තදකද ගන්න.

» මේ අන්දමට බීජ යොදා තවාන මත තෙත ගෝනි හෝ තෙත පිදුරු අතුරන්න.  වෙනත් තවාන් වල මෙන් නොව මෙහිදි තවානට බීජ යෙදු විගස ජලය යෙදීම නොකරන්න.  ජලය යෙදුවහොත් බීජ කුණුවීම වැඩිවිය හැකිය.

» බීජ පැලවු විගස වසුන ඉවත් කරන්න.  බීජ පැල වලට දින 10 පමණ ගතවු පසුව එක් තවාන් කුට්ටියක එක් නිරෝගී පැලයක් පමණක් ඉතිරි කර සෙසු පැල ගලවා ඉවත් කරන්න.

 

තවාන් කුට්ටි වල පැල සිටුවීම

» මේ සදහා කුට්ටි තවාන සැකසීමට පෙර වෙනත් ස්ථානයක සාමාන්‍ය ආකාරයේ තවානක් සකසා එහි බීජ වපුරා පැල නිපදවා ගන්න.  මෙය ප්‍රාථමික කවාන ලෙස හැදින්වේ.

» මෙම ප්‍රාථමික තවානෙහි බීජ පැල වල පත්‍ර දෙකක් සහිත අවස්ථාවේදී ගලවා කුට්ටි තවාන් වල සිටුවිය යුතුය.

» මේ අන්දමට බීජ පැල සිටුවීමේදී තවාන් කුට්ටි වල සකස් කර ගන්නා සිදුරෙහි ගැඹුර සිටුවන පැලයේ මූල මණ්ඩලයේ ගැඹුර අනුව වෙනස්  කර ගන්න.

» ප්‍රාථමික තවානෙන් පැල ගැලවීමට ප්‍රථම එය හොදින් තෙත් කරන්න.  ඉන්පසුව මූල මන්ඩලයට හානි නොවන පරිදි පැල ගලවා ගන්න.  සිටුවීමේදී පැල වල බීජ පත්‍ර වලින් පමණක් අල්වා පැල සිටුවන්න.

» කුට්ටි තවාන් වල මෙවැනි කුඩා බීජ පැල සිටුවීමෙන් පසුව පැල වල මූල මණ්ඩලය හා තෙත පස එකිනෙක සමග හොදින් සම්බන්ධ වන පරිදි පස් වසුනක් යොදා අතින් තද කරන්න.  ඉන්පසුව තවාන මදක් තෙත්වන පරිදි මල් බාල්දියකින් ජලය යොදන්න.

 

තවාන නඩත්තුව

» තවාන ආවරණය කර ගැනීම සදහා ආරුක්කුවක ආකාරයට කුඩා උණ පතුරු නවා එකිනෙකට අඩි 1 ½ පරතරයකින් තවාන මත සිටුවා ගන්න.  ඉන්පසුව අඩි 2 ½ පළල පොලිතිනයක් දෙකඩ කර මෙලෙස සකසා ගත් උණ පතුරු මත තවාන වැසෙන පරිදි අතුරා ගන්න.  පාත්තිය දෙපස සවිකරගත් කුංඤ වලට මෙම පොලිතිනය ගැට ගසන්න.

» රාත්‍රි තාලයේදී සහ වර්ෂාව ඇතිවිටදී පොලිතිනයෙන් තවාන වසා තබන්න.  දිවා කාලයේදී පොලිතිනය ඉවත් කරන්න.

» තවාන් කුට්ටි වල තෙතමනය නිසි මට්ටමක පවත්වාගෙන හැකි වන පරිදි කුඩා සිදුරු සහිත මල් බාල්දියකින් ජලය යොදන්න.

» තවානට සති 3 පමණ ගතවු පසුව එහි වල් පැල තිබේනම් අතින් ගලවා ඉවත් කරන්න.

»  පැල වල වැඩිම දුර්වල නම් වෙළද පොළෙහි ඇති දියර පොහොරක් තවානට ඉසින්න.  එසේ නොමැති නම් යූරියා අවුන්සයක් ජලය ගැළුම් 2 මිශ්‍රකරගත් දියරය පැල වලට යොදන්න.  තවාන් පැල වලට රෝග හා කෘමි හානි පැමිනේදැයි පරීක්ෂාකාරී වන්න.

 

පැල සිටුවිම

» කවානට සති 3 -4 පමණ ගතවු පසුව හෝ එක් එක් බෝග වර්ග අනුව තවානෙහි පැල වැඩීවීමට ඉඩ හැරිය යුතු කාලය අවසන් වූ පසුව හෝ කුට්ටි තවාන් වල පැල වගා බිමෙහි සිටුවීම සදහා යොදා ගන්න.  මේ සදහා පළමුවෙන්ම කුට්ටි තවානෙහි රාමුව ඉවත් කරන්න.

» ඉන්පසුව තවාන් කුට්ටි කැපීම සදහා යොදාගත් පිහිය මගින්ම කුට්ටි නැවත එකිනෙකින් වෙන්කර ගන්න.  පිහි තලය කුට්ටිය යටින් දමා ඉසීමෙන් එය පහසුවෙන් ගැලවේ.  මේ අන්දමට වෙන්කර ගත් තවාන් කුට්ටි සිටුවීම සදහා වගා බිමට ගෙනයාම සදහා ලී වලින් සකසාගත් තැටි භාවිතා කිරීම වඩා සුදුසුය.

» පැල සිටුවීමට පෙර සකසාගත් වලවල් වලට ජලය යොදන්න.  පැලය සහිත පස් කුට්ටිය වැසෙන ‍සේ පස් වලින් ආවරණය කරන්න.