ලෝරේසි ශාක කුලයට අයත් අලිගැට පේර ගස සම්භවය වී ඇත්තේ දකුණු දිග මෙක්සිකෝවේ යයි විශ්වාස කරනු ලැබේ. ඉන්පසු එය ලෝකයේ නිවර්තන හා උපනිවර්තන ප්‍රදේශ කරා වි ්‍යාප්ත වී තිබේ.

ශ්‍රි ලංකාව වෙත මෙම බෝගය හදුන්වා දුන් වකවානුව කුමක්ද යන්න නිශ්ච්තව පැවසිය නොහැකි වුවත් අලිගැට පේර මෙරටට හදුන්වා දීමේ අවස්ථාවක් පිළිබදව පළමුවරට වාර්තා කර ඇත්තේ 1927 වසරේදීය. කෙසේ වුවද වසර 200කට වඩා පෙර ලන්දේසීන් සමග මෙරටට අලිගැට පේර පැමිණෙන්නට ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ.

මෙන්න ගෙදරදීම අලිපේර පැලයක් බද්ධකරන හැටි කියලා දෙන්න හදන්නේ

මුලිං අලිපේර ඇටයක් පැකට් එකක මේ විදියට පැල කරගන්න.

පසුව හොදට ගෙඩි හැදෙන අලිපේර ගහකින් මේ රූපවල තියෙන විදියට අංකුරයක් ඉතා සියුම්ව හොදින් කැපෙන පේපර්කටර් එකකින් කපාගන්න.

මේ තියෙන්නේ කුන්ය බද්ධයක් .... බද්ධ කරලා වෙලන්නත් පොලිතින් පටිවලින් වෙලන්න.

පසුව පැලයට වතුර ටිකක් දාලා මේ පෙන් විදියට පොලිතින් ආවරණයක් දාන්න.

අයේ බද්ධය සාරථක වෙනකල් ඒ පොලිතින් ආවරණය ගලවන්න එපා.

අලුත් අංකුරයක් ආවට පසුව මේ ආවරනය ඉවත් කරන්න ටිකක් හෙවනක සතියක් විතර තියලා ක්‍රමයෙන් අවුවට හුරු කරන්න.

ඔයාලට පුළුවන් පෝච්චියක උනත් මේ බද්ධ අලිපේර පැලය හිටවන්න