Karabu කරාඹු

 

විද්‍යාත්මක නාමය ථ ඉයුරිනියා කැරියෝෆිලස්

කුලය  ථමර්ටේසියේ

 

ඉතිහාසය

කරාඹු ශාකය සමමිතික හැඩයකින් යුත් මධ්යම ප්රමාණයේ ශාකයකිග  එය ඉන්දුනිසියාවේ ,,මලුකු, දුපතේ සම්භව්ය වු බවට සැලකේග  රෝමානු යුගයේ දී ගම්මිරිස් සහ සාදික්කා මන්ම කරාඹු ද අධික මිළ සහිත ද්රව්යයක් වියග  මධ්යතන යුගයේදී කරාඹු ඇතුළු කුළුබඩු වෙෙළඳාම අරාබි වෙෙළඳුන් අතේ පැවති නමුත් පසුව පෘතුග්රීසීන් එම වෙළඳාම අත්පත් කර ගන්නා මුල් යුගයේ දී පෘතුග්රීසින් කරාඹූ විශාල වශයෙන් ,මලුකු, දුපතේ සිට යුරෝපයට ගෙන ගිය අතර කරාඹු කිගග්රෑග 01 ක් රත්රන් ග්රෑම් 01 ක පමණ තරම් විශාල මිලකට අලෙවි කලහග  පසුව එම වෙළෙඳාම ස්පාඤ්ඤ ජාතිකයන් අතටද ඉන්පසු ලන්දේසි ජාතිකයන් අතට ද  පත්වියග  දාහත්වන ශතවර්ෂයේ දී ප්රංශ ජාතිකයන් විසින් කරාඹු වගාව මුරුසියට හදුන්වා දුන් අතර පසුව ගයනාවල සැන්ජිබාර්ල බටහිර ඉන්දීය කොදොව් දූපත් සහ බ්රසීලයට ව්යාප්ති වියග  ශ්රී ලංකාවට කවුරුන් විසින් කරාඹු  හඳුන්වා දුනනේ දැයි නිශ්චිතව නැතත් අරාබි වෙළෙඳුන් හෝ අධිරාජ්යවාදී යුගයේදී එවකට ජනප්රිය කුළුබඩු වෙළෙඳපොලක් වු ශ්රි ලංකාවට කරාඹු ශාකය ගෙන එන්නට ඇතැයි විශ්වාස කල හැක.

නිෂ්පාදන සහ භාවිතයන්

කරාඹු වැඩිපුර භාවිතා වන්නේ වියළි මල් පොහොට්ටු :නැටි* ලෙසයග  ඒවා කුඩුකර කුළුබඩු මිශ්රන සඳහා යොදාගැනේග  කරාඹූ තෙල් ආහාර රසගැන්වීමට මෙන්ම ඖෂධ සහ සුවඳ විලවුන් කර්මාන්ත සඳහා ද යොදාගැනේග  කරාඹු නැටි ලෙස හෝ කුඩුකර පැනි රස ආහාරල බේකරි නිෂ්පාදනල අච්චාරු වර්ග සහ සෝස් සඳහා යොදාගනීග  ඖෂධ කර්මාන්තයේදී එය උත්තේජකාරකයක් ලෙස ද සිගරට් කර්මාන්තයේ දී රස කාරකයක් ලෙසද යොදා ගැනේග  කරාඹු තෙල් සුවඳ  විලවුන් සඳහා මෙන්ම දන්ත වෛද්ය කටයුතු සඳහා ද ක්ෂුද්ර ජීව විද්යා උපකරණ පිරිසිදු කාරකයක් ලෙසද යොදාගැනේ.
 

ප්රධාන වගා කරන ප්රදේශ

ශ්රී ලංකාවේ මැදරට තෙත් කලාපයේ කරාඹූ වැඩිපුර වගා කෙරේග  ලංකාවේ සමස්ථ කරාඹූ  වපසරිය හෙක්ටයාර 7618 ක් වන අතර මහනුවරල මාතලේ සහ කැගල්ල ප්රධාන වගාකරන දිස්ත්රික්ක වේ.
 

වර්ග

විශේෂිත වර්ග හදුනාගෙන නොමැත එහෙත් සමහර කරාඹූ ගස්වල තරමක් විශාල කරාඹූ හටගන්නා අතර ඒවා ,බෝතල්  කරාඹු, ලෙස හැඳින්වේ.
 

පාංශු හා ද්ශගුණික සාධක

පස

කරාඹූ විශාල පාංශු පරාසයක වැවිය හැකග  හියුමස් වැඩිපුර අඩංගු ගැඹූරු ලෝමපස් වඩා සුදුසුවේග  ලැටරයිට් පස්වල හොඳින් වැවේග  වැලි පස් වර්ධනයට නුසුදුසුයග  ජලවහනය මනාව පැවතිය යුතුය.

දේශගුණය


මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 1000 ක් දක්වා උච්චත්වයකින් යුත් උණුසුම් තෙත් ප්රදේශ වල හොඳින් වැවේග 

වාර්ෂික වර්ෂාපතනය මිගමීග 1750 -2500 සුදුසුයග  කෙසේ වෙතත් මල් හටගන්නා කාලයේ දී වරින් වර වියළි කාලගුණයක් පැවතීම ද වැල් හටගැනීම සඳහා අත්යාවශ්යයග

සාමාන්ය උෂ්ණත්වය සෙන්ටිග්රේඩ් 20 0 - 30 0 ප්රමාණවත්යග විශාල පරාසයක උෂ්ණත්වය වෙනස්වීම් වලට ඔරෝත්තු නොදේග  දිගින් දිගටම පවතින තද සුලං අහිත කරයග 

වර්ධනයේදී මුල් අවුග 2-3 තුල සෙවන අත්යාවශ්ය ඉන්පසු හොඳින් හිරු එළියට විවෘත වීම වඩා වාසිදායකය.

භෝග ස්ථාපනයන

රෝපන දුව්ය

කරාඹු බීජ මඟින් ප්රචාරණය කරයිග  බීජ වල ජීව්යතාව ඉක්මනින් විනාශ වන නිසා  ගසෙන් වැටුනු හොඳින් ඉඳුනු බීජ ඉක්මනින්ම ප්රරෝහනයට යෙදිය යුතුයග  බීජාවරණ ඉවත් කල බීජ හොඳින් ප්රරෝහණය ෙව්ග  වැලිල මතුපිට පස් හා ගො ම පොහොර එක සමාන ප්රමාණ යොදා සාදාගත් මිශ්රණයකින් සෙගමීග 9ං5 ප්රමාණයේ ෙපාලිතීන් බෑග් පුරවා බීජ ඒවායේ ප්රරෝහනය කල යුතුයග   අවශ්ය නම් සෙගමිග 10ං20හෝ සෙගමිග 25 ං40 ප්රමාණයේ පොලිතීන් බෑග් වල පැල නැවත සිටුවා පැල තවානේ වැඩිකාලයක් තබාගත හැකග  ඒවැනි පැල හොඳින් ස්ථාපනය වේ.

ක්ෂේත්රයේ සිටුවීම:

පරතරය  20. ං20. : හෙක්ටයාරයකට පැල 250* ක්ෂේත්රයේ සිටුවා වසර 2-3 යනතුරු තාවකාලික සෙවන සැපයීම කළ යුතුයග  තද හිරුඑළිය පවතින්නේ නම් කෘතීම සෙවන ලබාදිය  යුතුයග  හැකි සෑම අවස්ථාවකට ආවරණය භෝග ලෙස රනිල කුලයට අයත් කරාඹූ ශාක සමඟ තරඟ නොකරන භෝග පාංශු සංරක්ෂණය සඳහා වගා කල යුතුය.

භෝග කළමනාකරණය

නිර්දේශිත පොහොර  මිශ්රණය - 10 වසර්දී සහ ඊටපසු හෙක්ටයාරයකට වර්ෂයකට කිගග්රෑග 625 :හෙක්ටයාරයකට පැල 250 වු විට*

පොහොර නිර්දේශය

පොහොර වර්ගය    බර අනුව කොටස්    මිශ්රණයේ අඩංගු පෝෂක

 

යුරියා :නයිට්රජන් 46‍්‍ර*

 

2    13 ‍්‍ර නයිට්රජන්

 

රොක්පොස්පේට්: ඡු2ධ5 28‍්‍ර*     2    8‍්‍ර පොස්පරස්

 

මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ්    :ණ2ධ*    3    25‍්‍ර පොටෑෂියම්

 

කීසරයිට් :24 ‍්‍ර  ඵටද*     1රැු3    1 ‍්‍ර මැග්නීසියම් 

Components of the mixture

Parts by weight

Nutrient in the mixture

Urea (46%N)

2

13%N

Rock phosphate ( 28 % P2O5)

2

8% P2O5

Muriate of potash (K2O)

3

25% K2O

Kieserite (24%MgO)

1/3

1% MgO

 

පොහොර යොදන ප්රමාණ

වර්ගය    මහකන්නය :පැලයකට ග්රෑගම්*
යල කන්නය පැලයකට ග්රෑගම්ග
1    120    120
2    250    250
3    375    375
4    500    500
5    625    625
6    750    750
7    875    875
8    1000    1000
9    1125    1125
වසර 10 හා ඉන්පසු    1250    1250

Year

Maha Season

(mixture g/plant.)

Yala Season

(mixture g/plant.)

1

120

120

2

250

250

3

375

375

4

500

500

5

625

625

6

750

750

7

875

875

8

1000

1000

9

1125

1125

10 yr. onwards

1250

1250

 

ශාක සංරක්ෂණය

රෝග

කරාඹු වලට වැලදෙන දරුණූ රෝග වාර්තා වී නොමැත.

පලිබෝධ

කරාඹු තවාන් ශාකවලට වැලඳෙන මැලවීම හැරෙන්නට වෙනත් දරුණු රෝග පලිබෝධ වාර්තා වී නොමැතග  මැලවීම වැලැක්වීම සෙවන පාලනය හා මනා ජල කළමනාකරණය වැඳගත්යග  තෙත් දේශගුණයක් පවතින විට පත්ර පුල්ලි රෝග පවතී නමුත් ඒවායින් විශාල හානියන් නැතගs.
 

අස්වනු ෙනලීම


අස්වනු නෙලීම වඩා සුදුසු කාලය වන්නේ කරාඹූ මල් පොහොට්ටු  කොල වර්ණයේ සිට කහ දම් පැහැයට හැරෙන අවස්ථාවයිග  මල් පොකුරු නැටිත් සමඟ නෙලාගනු ලබයිග  අස්වනු නෙලන සමය සාමාන්යයෙන් දෙසැම්බර් වල ඇඹෙන අතර අප්රේල් වල අවසන් වේග  සාමාන්ය අස්වැන්න හෙක්ටයාරයකට කිගග්රෑග 250 පමණ වන අතර හොඳ පාලනයක් යටතේ හෙක්ටයාරයකින් කිගග්රෑග 850 ක් පමණ ලබාගත හැක.

අස්වනු සැකසීම

මල් පොහොට්ටු නැටිවලින් වෙන් කර පොහොට්ටු සහ නැටි වෙන වෙනම අව්වේ හෝ කෘතීම වියලනය ක වේලයිග හොඳින් වේලුනු කරාඹු නැටි දුඹූරු රත්රන් පැහැයට හුරු අතර ගුණාත්මයෙන් අඩු කරාඹු මෘදු හා ලා දුඹූරු පැහැයෙන් යුක්ත වේග වියළි කරාඹූ කිගග්රෑග 01  සඳහා හොඳින්  පසුණු අමු කරාබු කිගග්රෑග 05 ක් අවශ්යයග  තෙතමනය 8-10 ‍්‍ර දක්වා වේලූ කරාඹූ දිලීර ආසාදනයකින් තොරව වසර 1-2 ක් පමණ ගබඩා කර තැබිය හැක.

 

සම්මත ගුණාත්ම දර්ශකයන්

ශ්රී ලංකා ප්රමිති කාර්යංශය මඟින් අනුමත ගුණාත්මක දර්ශකයන් පහත දැක්වෙන පරිදි වේ.

1 ශ්රෙණිය
2 ශ්රේණිය
3 ශ්රෙණිය

නරක්වූ කරාඹු :බරින් ‍්‍ර*     3    5    10
මිගමී 10 ට වඩා දිගින් අඩු     15    25    -

බාහිර අපද්රව්ය :බරින් ‍්‍ර*
1    2    3
ෙතතමනය :බරින් ‍්‍ර*
12    12    14

 

 

Gr.2
 

Gr.2

Gr.3

Khuker cloves max. % by mass.

3

5

10

Cloves below 10mm length max % by mass

15

25

N.A

Extraneous matter max % by mass

1

2

3

Moisture max. % by mass

12

12

14

 

 

රසායනික සහ ඖෂධීය ලක්ෂණ

කරාඹු වලින් සදාගන්නා සගන්ධ තෙල් වල 72 - 90 ‍්‍ර සමඟ ඉයුජිනෝල් අඩංගු වේග  මෙම සංඝටකය කරාඹු වල රස සහ සුවඳ සඳහා හේතුවේග  කරාඹු තෙල් වල ඇති අනෙක් වැඳගත් සංඝටකයක් වන්නේ ඇසිංසි ඉයුජිනොල්ල බෙටා - කැරියෝෆලීන්ල වැනිලීන්ල කැටපොලික්ල ඇසිඩ්ල ගැලෝමැනික් ඇසිඩ්ල මෙතිල් සැලිසිලේට්ල ඉයුජීනිස්ල කැම්ෆා්රෝල්ල රැමෙන්ටික්ල ඉයුරිජනිටිස්ල ඔලියොහොලික් ඇසිඩ්ල සින්මාස්ටෙරෝල් සහ කැම්පෙස්ටෙරෝල්යග

කරාඹු ඉන්දියානු ආයුර්වේදයේ සහ චීන ආයුර්වේද වෙද කමේද යොදාගැනේග  බටහිර ශාකසාර වෛද්ය කටයුතු වල මෙන්ම සම්ප්රදායික දත්ත වෛද්ය කමවල වේදනා නාශකයක් ලෙස යොදා ගැනේග  කරාඹු මඟින් අමාශයේ හයිඩ්රොක්ලෝජික් සාන්ත්රනය වැඩිකර ආහාර දිරවිම පහසුකරයිග  විවිධ චර්ම රෝග ඉන්නන් ආදියට ප්රතිකාර සඳහා මෙන්ම සමේ පිපිරීම්ල ඉරිතැලීම් සහ අධිසංවේදිතාවට ප්රතිකාර සඳහා කරාඹු තෙල් යොදා ගැනේ.