Kesel Wagawa කෙසෙල් වගාව

 

උද්භිද විද්‍යාත්මක නම- මියුසා විශේෂ

හැදින්වීම

කෙසෙල් ගසේ සම්භවය වී ඇත්තේ මලයාසියාව ආශ්‍රිත අග්නිදිග ආසියාවේය. කෙසෙල් ජනප්‍රිය පලතුරක් මෙන්ම එළවළුවකි. දැනට ලෝකයේ වගා කරන වැදගත්ම බෝගයක් වන වී, තිරිගු සහ බඩඉරිගුවලට පසුව හතරවන වැදගත්ම බෝගය වශයෙන් සැලකෙන්නේ කෙසෙල්ය. එසේම ලෝකයේ වගා කරන පළතුරු අතරින් දෙවැනි වන්නේ දොඩම්වලට පමණි.

ශ්‍රී ලංකාවේ වගාකර ඇති මුළු භූමි වපසරියෙන් 54% ක්ම ඇත්තේ කෙසෙල්ය. අප ශරීරයේ ක්‍රියාකාරීත්වයට අවශ්‍ය තන්තුමය කොටස් මෙන්ම පොටෑසියම් වැනි ලවණ වලින්ද පොහොසත්ය. එබැවින් කෙසෙල් ආහාරයට ගැනීම කෙනෙකුගේ නීරෝගී සෞඛ්‍ය තත්ත්වයක් පවත්වා ගෙන යාමට ඉවහල් වේ.

පෝෂණ අගය

පෝෂක

ප්‍රමාණය %

පළතුරක් වශයෙන් ගන්නා වර්ග

පිසීමට ගන්නා වර්ග

ජලය

73 - 75

64 - 69

කාබෝහයිට්‍රේට්

23.20

30

ප්‍රෝටීන්

1.16

1.20

දළ තන්තු

0.76

0.45

මේදය

0.36

0.43

කෙසෙල් ප්‍රභේද
වියළි කලාපය හා අතරමැදි කලාපය

සීනි කෙසෙල් (ABB)

 • ප්‍රදේශය අනුව උස මීටර් 2 - 4 අතර වෙනස් වේ.
 • කඳ දීප්තිමත් කොළ පාටයි.
 • පත්‍ර වෘන්තයේ දාර මුළුමනින්ම ඇතුලට නැමී ඇත.
 • පත්‍ර තලය පළල්ය.
 • කෙසෙල් මුහයේ කොළපුවල පිට පැත්ත තැබිලි පාටට හුරු රතු පාටය.
 • කොළපුවල නාරටි මතු වී ඇත.
 • කැන්වල ප්‍රමාණය පාලන තත්ත්ව මත වෙනස් වේ.


ඇම්බන් (AAA)

 • කඳ මීටර් 4 - 4.5 පමණ උස් වේ.
 • කොළ පාට කදේ දම් පාට පැල්ලම් ඇති වේ.
 • පත්‍ර තලයේ උඩ පෘෂ්ඨය තද කොළ පාටය, යටි පෘෂ්ඨය ලා කොළ පාටය.
 • කෙසෙල් මුහයේ කොළපු දම් පාටය.
 • ඇවරි කිට්ටුවෙන් ඇහිරී ඇත.
 • ගෙඩියක් සෙ.මී. 16 - 18 පමණ දිග වන අතර පරිධිය සෙ.මී. 14 - 16 පමණ වේ.


ආනමාළු (AAA)

 • මීටර් 3 - 5 පමණ උස් වන ප්‍රභේදයකි.
 • කඳ කොළ පැහැතිය.
 • පත්‍ර තලය පළල්ය. පත්‍ර නටුව පිටතට වක්‍ර වනසේ හොඳින් විවෘතව ඇත.
 • කෙසෙල් මුහයේ කොළපුවල පිට පැත්ත දම් පාටට හුරු කොළ පාට වන අතර ඇතුලත පෘෂ්ඨය කහ පාටට හුරු කොල පාටය. මුල් අවස්ථාවේ කෙසෙල් මුහය කොළ පාටට හුරුය.
 • ගෙඩි සාමාන්‍යයෙන් සෙ.මී. 25 පමණ දික්වන අතර පරිධිය සෙ.මී. 1.5 -1.8 පමණ වේ.
 • කැනක බර කි.ග්‍රෑම් 12 - 18 පමණ වේ.


කෝලිකුට්ටු (AAB)

 • ගසක් මීටර් 2 1/2 - 3 ක් පමණ උස්ව වැඩේ.
 • කඳ කොළ පාටය.
 • පත්‍ර නටුව කෙලවර දම් පාටට හුරු රෝස පාට දාරයක් සහිතය.
 • පත්‍ර කඳ කොළ පාටය, පළල්ය.
 • වැඩි වශයෙන් කඩුපත් මොරෙයියන් හටගනී.
 • කෙසෙල් මුහය දම් පාටට හුරුය.
 • කැන පහලට එල්ලා වැටෙන අතර කැනේ මැද නාරටිය දම් පාටට හුරුය.
 • මිහිරි සුවදක් ඇති අතර ගෙඩි තරමක් වක්වී ඇත.
 • ලාක්ෂණික වශයෙන් මෙම ප්‍රභේද ඉදෙන විට ගෙඩිවල පුල්ලි මතුවන අතර ඉදෙන විට ලෙල්ල දික්අතට පිපිරීම සිදුවේ.

 

ඇඹුල් කෙසෙල් (AAB)

 • මීටර් 3 - 3.5 පමණ උස්ව වැඩෙන දම් පාටට හුරු රතු පාට කඳක් ඇත.
 • බොහෝ විට දම් පාට වර්ණක ව්‍යාජ කදේ‍ දැකිය හැකිය.
 • පත්‍ර නටුවේ දාර දම් පාටය.
 • පත්‍ර මැද නාරටිය දම් පාටට හුරු කොළ පාටය.
 • ගෙඩි තරමක් වක්වී සිලින්ඩරාකාරව පවතී.
 • ඉදෙන විට දීප්තිමත් කහ පාටක් ගනී.
 • ගෙඩි ඇඹුල් රසයෙන් යුක්තය.
 • මනා පාලන තත්ත්ව යටතේ කිලෝ ග්‍රෑම් 25 - 30 දක්වා වූ කැන් ලබා ගත හැක.


රතඹලා (AAA

 • ගසක් උසින් මීටර් 3 - 3.5 දක්වා වැඩේ.
 • රතු පාට පැල්ලම් දැකිය හැක.
 • පත්‍ර වෘන්තය යටි පැත්තට වක්‍රවී ඇති අතර එහි දාරය දම් පාට දාරයකින් සීමා වී ඇත.
 • පත්‍රයේ උඩු පෘෂ්ඨය කොළ පාට වන අතර යටි පැත්ත රතු පාටය.
 • කැන අර්ධව තිරස්ව වර්ධනය වේ.
 • පොත්ත තද පාට වන අතර මදය තැඹිලි පාටය.
 • කැනක බර සාමාන්‍යයෙන් කිලෝ ග්‍රෑම් 8 - 18 පමණ වේ.
 • කෙසෙල් ගුල්ලාගේ හානියට අධික ලෙස පාත්‍ර වේ.

 

කණ්ඩුල (AAAB)

 • චතුර්ගුණ ප්‍රභේදයකි
 • දෙමුහුම් වර්ගයකි.
 • මෙය පළතුරක් හා එළවළු වශයෙන් භාවිතා කළ හැකි ද්විකාර්ය ප්‍රභේදයකි.
 • කඳ කළු පාටට හුරු තද දම් පාටින් යුක්තය.
 • උස මීටර් 2 - 2.5 පමණ වේ.
 • කඳ ඉතා ශක්තිමත්ය.
 • පත්‍ර තද කොළ පාට වන අතර මුහයේ පැහැය තද දම් පාටය.
 • නියං ප්‍රතිරෝධීය.
 • කළු සිගටෝකා පත්‍ර ලප රෝගයට ප්‍රතිරෝධීය.
 • ශක්තිමත් කඳක් සහිත නිසා අහිතකර දේශගුණික හා පාංශු තත්ත්වයන්ට ඔරොත්තු දෙයි.

 

නදී (AAB)

 • ඇඹුල් කෙසෙල් වගා දර්ශයන් අතරින් උසස් ගුණාත්මයෙන් යුතු කෙසෙල් වගා දර්ශයකි.
 • පළතුරක් ලෙස පමණක් ගැනෙන ප්‍රභේදයකි.
 • ලා කොළ පාට කඳක් ඇති අතර පත්‍ර වල ස්වභාවය ඇඹුල් කෙසෙල් ආකාර වෙයි.
 • මනා පාලන තත්ත්ව යටතේ විශාල කැන් හටගනී.

පිසීමට ගන්නා කෙසෙල් ප්‍රභේද

පුලතිසි (AABB)

 • චතුර්ගුණ ප්‍රභේදයකි
 • දෙමුහුම් ප්‍රභේදයකි.
 • කඳ මීටර් 1 1/2 - 2 පමණ උසක් ඇත.
 • කඳ තද කොළ පාට, පත්‍ර පළල්ය.
 • කෙසෙල් මුහ විශාලය, මුහයේ කොලපු හැලීමක් සිදු නොවේ.
 • දිගු කලක් කැනෙහි මධ්‍ය නාරටියට ඇලී පවතී.
 • නියං ප්‍රතිරෝධී වන අතර කළු සිගටොා්කා රෝගයටද ප්‍රතිරෝධීය.
 • නිසරු පසේ වුවද හොදින් ප්‍රතිචාර දක්වයි.
 • වරකට එක් ඇවරියක් බැගින් ගසේ කැන තිබියදීම කපා ගෙන පරිභෝජනය කළ හැකිය.
 • සැකසීම සදහා ඉතාමත් සුදුසු ප්‍රභේදයකි.


ප්‍රසාද්

 • දේශීය අළු කෙසෙල් වර්ගයකි.
 • සාමාන්‍ය අළුකෙසෙල් ලක්ෂණ මේ වර්ගයටද පොදු වේ.
 • ගෙඩිවල කෙලවර ප්‍රමුඛ ඉදිමුමක් ඇත.
 • අළුකෙසෙල් වියළි කලාපයට පමණක් නිර්දේශ කර ඇති නමුත් ප්‍රසාද් වියළි හා තෙත් කලාප දෙකටම නිර්දේශ කර ඇත.
 • කැනක බර කිලෝ ග්‍රෑම් 15 - 16 පමණ වේ.

 

මොන්දන් (ABB)

 • පිසීම සඳහා පමණක් යොදා ගනී.
 • ව්‍යාජ කඳ කොල පාටය.
 • පත්‍ර නටුව ලා කොල පාටය. පත්‍ර තලයේ උඩු පෘෂ්ඨය තද කොළ පාටය.
 • කෙසෙල් මුහය ඉලිප්සාකාරය.
 • කෙසෙල් මුහය රතුපාටට හුරු දම් පාටය.


මැටි කිතල (ABB)

 • කදේ රතු පාටට හුරු දම් පාට පැල්ලම් ඇත.
 • පත්‍ර තලය දම් පාටට හුරු කොළ පාටය.
 • පත්‍ර නටුවේ දම් පාට දාරයක් ඇත. එය පිටතට වක්වී නොමැත.


ඇටමුරු (ABB)

 • පිසීම සඳහා යොදා ගනී.
 • සමහර ගෙඩි වල බීජ කිහිපයක් ඇත.
 • කඳ කොළ පාට වන අතර ලා දම් පාට පැල්ලම් ඇත.
 • පත්‍ර තලයේ උඩු පැත්ත තද කොළ පාටය. යටි පැත්ත ලා දම් පාටය.


අළු කෙසෙල් (ABB)

 • ඉතාමත් ජනප්‍රිය එළවළුවක් වශයෙන් යොදා ගන්නා ප්‍රභේදයකි.
 • කඳ කොළ පැහැතිය. පත්‍ර තලය අදුරු කොළ පැහැතිය.
 • කෙසෙල් මුහයේ කොළපු දම්පාටය. පැහැදිලි කොළපු නාරටි බේරී ඇත.
 • නොමේරූ කැන් ඇන්ත්‍රැක්ස්නෝස් දිලීර රෝගයට පාත්‍රවේ.

 

තෙත් කලාපය

පූවාළු (ABB)

 • ව්‍යාජ කඳ මීටර් 03 පමණ උස්වේ.
 • පත්‍ර පාද වල දුඹුරු පාටට හුරු කළු පාට සළකුණු ඇත.
 • පත්‍ර නටුවේ දම්පාට දාරයක් ඇත.
 • කොළපු වල පැහැදිලි නාරටි ඇත.
 • කෙසෙල් කැන තරමක් කෝණයකට තිරස්ව පිහිටා ඇත.
 • කැනේ නටුව දම් පාටට හුරු කොළ පාටය.
 • ගෙඩියක් සෙ.මී. 12 - 15 පමණ දික්වේ. එහි පරිධිය සෙ.මී. 15 - 18 පමණ වේ.
 • ගෙඩිය හරස්කඩකට කැපූ විට ත්‍රිකෝණාකාරය.
 • සාමාන්‍යයෙන් කැනක් කිලෝ ග්‍රෑම් 15 - 16 පමණ යහපත් පාළන තත්ත්ව යටතේ ලබා ගත හැක.


බිං කෙසෙල් (AAA)

 • සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේදී නැව් කෙසෙල් වශයෙන්ද මෙම ප්‍රභේදය හැදින්වේ.
 • ඩ්වෝෆ් කැවෙන්ඩි‍ෂ් වර්ගය ලෙසද දැක්වෙන්නේ මෙම ප්‍රභේදයයි.
 • කදේ උස මීටර් 1.5 - 1.7 පමණ වන අතර කඳ කළු පාටට හුරු තද දුඹුරු පාටය.
 • පත්‍ර නටුව දාරයේ දම් පාට බෝඩරයක් ඇත.
 • පත්‍ර තලය තද කොළ පාටය.
 • කෙසෙල් මුහෙහි කොළපු කෙසෙල් කැනෙහි කඳට අවසානය දක්වාම ඇලී පවතී.
 • මෙය වඳ පීදීමේදී වෛරසයට අධික ලෙස පාත්‍ර වේ.
 • ඉතා රසවත් ප්‍රභේදයකි.


මෙම ප්‍රභේදවලට අමතරව වියළි කලාපයටද ඔරොත්තු දෙන පහත සදහන් ප්‍රභේද ද තෙත් කලාපයට නිර්දේශ කර ඇත.

තෙත් කලාපයට සුදුසු ප්‍රභේද

නදී

ඇඹුල් වර්ග

ඇම්බන්

ආනමාළු

රතඹලා

කණ්ඩුල

සීනි කෙසෙල්

පැරකුම්


තෙත් කලාපයට නිර්දේශිත එළවළු ප්‍රභේද

මැටි කිතල

ඇටමුරු

ප්‍රසාද්

මොන්දන්


දේශගුණික අවශ්‍යතා

මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 1500 දක්වා වූ සියළුම ප්‍රදේශවල සාර්ථකව කෙසෙල් වගාකල හැක. මි.මී. 1250 - 1900 දක්වා පැතිරුණු වර්ෂාපතනයක් පවතින සෙ.ග්‍රේ. අංශක 27 - 30 අතර උෂ්ණත්වයක් තිබීම වඩාත් සුදුසුය. උෂ්ණත්වය අඩුවීමේදී මොරෙයියන් ඇතිවීම, පත්‍ර වර්ධනය හා මල් ඇති වීම අඩු වේ. එමෙන්ම අධික සුළං ඇති ප්‍රදේශ වල වගාව ආරක්ෂා කිරීමට ප්‍රතිකර්ම කළ යුතුය.

පස

කෙසෙල් වගාව පුළුල් පාංශු පරාසයක් තුළ සිදුකළ හැකි අතර වැදගත් වන්නේ මනා ජල වහනයයි. පසේ මැටි ගතිය 40% වඩා අඩු වීමත් භූජල මට්ටම මීටර් 01 වඩා පහලින් පිහිටීමත් හිතකර වේ. පාංශු පී.එච් අගය 4 ත් 5 - 8 ත් දක්වා වගා කළ හැකි නමුත් ප්‍රශස්ථ මට්ටම වන්නේ පී.එච් 6 - 7.5 අතර මට්ටම වේ.

පැළ සකසා ගැනීම සහ භූමිය සැකසීම

පැළ සකසා ගැනීම

කෙසෙල් වගාවේ ප්‍රධාන ගැටළුවක් වී ඇත්තේ අවශ්‍ය පමණ නීරෝගී, වැඩි අස්වනු දෙන සිටුවීමට සුදුසු පැළ සොයා ගැනීමේ අපහසුතාවයයි. මේ නිසා ගොවීහූ දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශ වලින් තමන්ගේ වගාව සදහා රෝපණ ද්‍රව්‍ය ලබා ගනී. මේ නිසා කෙසෙල් වගාවට හානිකර රෝග සියල්ලන්ම පාහේ රට පුරා ඇති කෙසෙල් වගාවනට පැතිරී ඇත.

මේ නිසා කෙසෙල් පැල විශාල ප්‍රමාණ වලින් නිපදවීමේ ක්‍රම කිහිපයක් අත්හදා බලා සාර්ථක ප්‍රථිපල ලබාගෙන තිබේ.

ස්වභාවික ක්‍රම මගින් පදුරකින් ගලවා ගන්නා ලද පැළ

සාමාන්‍යයෙන් කෙසෙල් පදුරක මව් ශාකය සමග පැළ 2-3 ක් පමණ තබා ගැනීම නිර්දේශ කෙරේ. මීට අමතරව රෝපණ ද්‍රව්‍ය ලෙස භාවිතා කිරීම සදහා පදුරක පැළ 2-3 පමණ වර්ධනය වීමට සැලැස්විය හැක. මෙයට වඩා වැඩි පැළ ප්‍රමාණයක් සිටුවීමට සුදුසු අවස්ථාව වන තෙක් මව් පදුරේ තබා ගැනීමෙන් මව් පදුරේ වර්ධනය බාල වී මව් ගසේ කැන් වල ප්‍රමාණය කුඩා වේ.

සිටුවීමට සුදුසු යැයි සලකනු ලබන්නේ අඩුම වශයෙන් සෙ.මී. 70-80 තරම් වර්ධනය වූ පැළයකි. මෙම ක්‍රමය මගින් පදුරකින් අවුරුද්දකදී ලබා ගත හැකි වන්නේ අඩු පැළ සංඛ්‍යාවකි.

කෙසෙල් පදුරක හටගන්නා මොරෙයියන් ප්‍රධාන වශයෙන් තුන් වර්ගයකි.

කඩුපත් මොරෙයියන්
මෙම මොරෙයියන්ගේ කෝමය (අලය) හොදින් වර්ධනය වී ඇති අතර කද පහල සිට ඉහලට ක්‍රමයෙන් සිහින් වේ. එනම් කේතු හැඩයක් ගනී. මෙවැනි පැළ වල ආරම්භයේදී හටගන්නා පත්‍ර සිහින් දිගැටි හැඩයක් ගන්නා බැවින් මෙම පැළ කඩුපත් මෙරෙයියන් ලෙස හැදින්වේ. මෙවැනි පැළ සිටුවීම සදහා යොදා ගත හැකි නම් වඩාත් සුදුසුය. අලය ප්‍රමාණයෙන් විශාල නිසා පැළයේ වර්ධන වේගය වැඩිය. විශාල කැනක් හටගනී. කෙසෙල් මව් ගසේ අලයේ වඩා ගැඹුරින් පිහිටා ඇති අංකුර වලින් මෙම මොරෙයියන් හටගනී. නමුත් වගාවක හටගන්නා මෙවැනි පැළ ප්‍රමාණය සීමිත වන අතර ප්‍රභේද අනුවද ලබාදෙන පැළ සංඛ්‍යාව වෙනස් වේ.

කන්‍යා මොරෙයියන්

මෙම මොරෙයියන්ගේ පත්‍ර පළල්ය. කඳෙහි හැඩය මඳ වශයෙන් කේතු ආකාරය. කෙසෙල් අලය මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ විශාලත්වයක් සහිතය. මේ පැළ වල වර්ධනය වේගවත් වන අතර විශාල කැන් හටගනී. මෙවැනි පැළද සිටුවීම සදහා සුදුසු වේ.


දියපත් මොරෙයියන්

කෙසෙල් මව් ගසෙහි අලයේ ඉහලින්ම (පස් මට්ටමේ ආසන්නයේ ) පිහිටි අංකුර වලින් හටගනී. මේ කඳ ඉතා දුර්වල වන අතර සිලින්ඩරාකාර හැඩයක් ගනී. කෝමය ඉතා කුඩා නිසා එහි තැන්පත් වී ඇත්තේ ඉතා සුළු ආහාර ප්‍රමාණයකි. පත්‍ර පර්ව අතර දුර ඉතා අඩු වන අතර බොහෝ විට පත්‍ර එකම ස්ථානයකින් හටගන්නා ස්වරූපයක් පෙන්නුම් කරයි. මේ පැළ වල වර්ධන වේගය ඉතා දුර්වල බැවින් පැළ සිටුවීමට නිර්දේශ නොකෙරේ.

ස්වභාවිකව ඇති වන අංකුර උත්තේජනය මගින් පැළ නිපදවීම

මේ අන්දමට පැළ නිපදවා ගැනීම සදහා අනුගමනය කළ හැකි විවිධ ක්‍රම මගින් ප්‍රධාන වශයෙන් ලබා ගත හැකි වන්නේ පලල් පත්‍ර සහිත මෙරෙයියන්ය. කඩුපත් මොරෙයියන් ඇති වන්නේ ඉතා සුළු සංඛ්‍යාවකි.

පළල් පත්‍ර මොරෙයියන් අතුරින් කොටසක් වේගවත් වර්ධනයක් සහිත කන්‍යා මොරෙයියන් වේ. එසේම දුර්වල වර්ධනයක් සහ කුඩා පත්‍ර හා අලයක් සහිත දියපත් මොරෙයියන් ද මෙම ක්‍රම මගින් හට ගනී. එම නිසා සිටුවීම සදහා පැල තෝරා ගැනීමේදී දුර්වල වර්ධනයක් ඇති දියපත් මොරෙයියන් භාවිතා නොකළ යුතුය.

අංකුර කැබලි වලින් පැළ නිෂ්පාදනය

 • මාස 7-8 වැනි කාලයක් තුලදී එක් අලයකින් පැළ 80-140 පමණ ලබා ගත හැකි වීමත් ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවන අවස්ථාවේදී හොදින් මූල පද්ධතියක් සහිත පැළ නිපදවා ගත හැකි වීම මෙම ක්‍රමයේ විශේෂිත ලක්ෂණයකි.
 • මෙහිදී නීරෝගී පදුරකින් මාස 8-9 වයසැති (පීදීමට පෙර) ගසක අලය ගලවා ගන්න.
 • අලය ව්‍යාජ කඳින් වෙන් කර තියුණු පිහියකින් මුල් හා හානි කොටස් කපා අලය පිරිසිදු කර ගන්න. නමුත් මේරූ අංකුර වලට හානි නොවන පරිදි මේ කාර්ය කළ යුතුය.
 • සෑම අලයක්ම ග්‍රෑම් 750 ක් කිලෝ 1 ක් පමණ බරති කැබලි විය යුතුයි.
 • පසුව එය අමු ගොම උකු දියරයක් ලෙස සකසා එයට අළුද කවලම් කරගන්න. පසුව ලීටර් 4.5 ට (ගැළුමට) කාබෝෆියුරාන් ග්‍රෑම් 10 ක් සහ කැප්ටාන් ග්‍රෑම් 10ක් පමණ එක් කර කපාගත් අල කැබලි එම දියරයේ විනාඩි 10 පමණ ගිල්වා තබන්න.


තවාන් කිරීම

පළල සෙ.මී 90 හා අවශ්‍ය පමණ දිගක් සහිත වන සේ පාත්ති සකසා ගන්න. තවාන් මාධ්‍ය ලෙස ලී කුඩු ගංගා වැලි, කොමිපෝස්ටි 3:1:1 වන ‍ලෙස හෝ වැලි මතුපිට පස් , කොමිපොස්ටි 2:1:1 මිශ්‍රණය හා භාවිතා කරන්න. තවානේ එකිනෙකට ආසන්නව මෙම අල කැබලි සිටුවන්න.

අංකුර වර්ධනය ආරමිභ වීමට පටන් ගන්නා අවස්ථාවේදී එනමි දින 14 ක් 21 අතර දී අල කැබලි ගලවා ගන්න. එක් කැබැල්ලක අංකුරය හරි මැදින් බෙදෙන සේ එක් කැබැල්ලක් කැබලි 4 කට වෙන් කරගන්න.

එක් කැබැල්ලක් ග්‍රෑම් 75-100 පමණ වීම අවශ්‍ය වේ. අල කැබැල්ල කුඩා වන විට ලැබෙන පැළ ප්‍රමාණයද අඩු වේ.

පසුව පළමු තවාන් මිශ්‍රණයම භාවිතා කර පේලි දෙක අතර පරතරය සෙ.මී 20-25 හා අල කැබලි දෙක අතර සෙ.මි 15 ක පරතරයට තවාන් කරගන්න.

සති 2-3 ගත වන විට අංකුර මතු විම සිදුවේ. එක් අංකුර කැබැල්ලකින් පැළ 1-7 දක්වා ප්‍රමාණයක් ලබා ගත හැක.

සෙ.මී 15-20 පමණ උස් වු එනමි මාස 1- 1 1/2 වයසැති පැළ තෝරා ‍පොලිතින් බදුන් වල සිටුවන්න. එම පැළවල කෝමය ඉතා කුඩා බැවින් හා මුල් ස්වල්පයක් ඇති බැවින් එක්වරම ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවිම අපහසුය. බදුන් කිරීම සදහා සෙ.මි 25 පළල සෙ.මි 35 උසැති ගේජ් 300 විනිවිද පෙනෙන පොලිතින් බදුන් සකසා ගන්න. බදුන් මිශ්‍රණය සදහා තවානට භාවිතා කල මිශ්‍රණයම හෝ මතුපිට පස් , කොමිපෝස්ටි, වැලි 1:1:1 මිශ්‍රණය භාවිතා කරන්න. මේ අනුව බදුන් කළ පැලයක් ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවීමට සුදුසු පැළයක් මාස 4-5 දී ලබා ගත හැකිය. බඳුන් තුල පෝෂණය ප්‍රමාණවත් නොවන නිසා මාසකට වරක් කෙසෙල් පොහොර මිශ්‍රණයෙන් ග්‍රෑම් 5-10 බදුනකට යොදන්න.

පදුරු පාළනයේදී ඉවත්වන මොරෙයියන් භාවිතය


පදුරු පාලනයේදී ඉවත් කරන පැළ වලින් ප්‍රයෝජනයක් ගැනීමටත් එයින් අමතර පැළ ලබාගැනීමටත් මෙම ක්‍රමය උපයෝගී කර ගත හැක.

අඩියක් පමණ උස නීරෝගී මොරෙයියන් අලයද සමග මව් ශාකයෙන් වෙන්කර ගන්න. මේ වන විට කෝමයේ ආහාර සංචිතයක් ඇති බැවින් මව් ශාකයෙන් වෙන් කලද පැළ වලට තනිව වර්ධනය වීමේ හැකියාව තිබේ.

මෙවැනි පැළ ක්ෂේත්‍රයේ සකසා ගත් තවානක තවාන් කර ගන්න. සෙ.මී. 15-20 ක් උසට සකස් කළ වැලි තවානක හෝ වැලි කොම්පෝස්ට් හා මතුපිට පස් 2:1:2 අනුපාතයට සැකසූ තවාන් මාධ්‍යයේ පේලි 2 අතර පරතරය සෙ.මී. 60 ක් හා පැළ 2ක් අතර පරතරය සෙ.මී. 45 වන සේ පැල සිටුවන්න. තවාන් වෙනුවට ඉහත මිශ්‍රණයම බදුන් වල එනම් ගේජ් 300 විනිවිද පෙනෙන සෙ.මී. 25 පළල සෙ.මී. 35 උස බදන්සිටුවා ගත හැක. පැළ වල වර්ධනය වේගවත් කිරීමට 2% යූරියා ද්‍රවණයක් සති 2 වරක් යොදන්න. තවද කදෙහි ශක්තිමත් භාවය වැඩි කිරීමට මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් ස්වල්පයක්ද යොදන්න.

මාස 31/2 - 4 දී සිටුවීමට සුදුසු පැළ ලබාගත හැකි වේ. මේ අන්දමට මොරෙයියන් ලබා ගැනීමේදී මව් ශාකයට අහිතකර බලපෑමක්ද ඇති නොවන පරිදි එක් වරම සියළුම පැළ නොගලවා කාල පරතරයක් සහිතව පැළ ගලවා ගන්න.

පුෂ්ප අංකුරය විනාශ කිරීම මගින් පැළ උත්තේජනය කිරීම

මෙහිදී ක්ෂේත්‍රයේ පවතින පැළයකින් පැළ 16-18 ක් පමණ ලබාගත හැකිය. මේ ක්‍රමයේදී අංකුර වර්ධනය අනුව විවිධ අවස්ථා වලදී ක්‍රමයෙන් පැල ලබා ගැනීමේ හැකියා‍ව ලැබේ.

මව් ශාකයේ අග්‍රස්ථ ප්‍රමුඛතාවය ඉවත් කිරීම, එනම් පුෂ්ප අංකුරය ආරම්භ වන අවස්ථාවේදීම විනාශ කිරීම මගින් පාර්ශ්වික අංකුරවල වර්ධනය වේගවත් කිරීම සිදු කරණු ලැබේ. මේ සදහා නිරෝගී මාස 7-9 ක් වයසැති කෙසෙල් ශාකයක් තෝරා ගෙන එහි පුෂ්ප අංකුරය විනාශ කරන්න. හොදින් නඩත්තු කර ශාකයක පුෂ්ප අංකුරය වර්ධනය වීම මාස 7-9 ක් අතර තුලදී සිදුවේ. සාමාන්‍යයෙන් ඇඹුල් ප්‍රභේදයේ 28 වන පත්‍රය පිටතට විවෘත වන විට පුෂ්ප අංකුරයේ වර්ධනය ආරම්භ වේ.

පුෂ්ප අංකුර හටගන්නේ කෝමය හා කෙසෙල් ව්‍යාජ කද සම්බන්ධ වන ස්ථානයේ ව්‍යාජ කද මැදය.

ඉහත රූප සටහනේ පෙනෙන පරිදි උපකරණ ආධාරයෙන් කද සිදුරුකර සර්පිලව කැරකවීමෙන් පුෂ්ප මූලාකෘති‍ය විනාශ කර දමන්න. මේ අවස්ථාවේ පත්‍ර වර්ධනය වූ පත්‍ර සංඛ්‍යාවක් ඇති අතර ව්‍යාජ කද තුල විවෘත වීමට නියමිත පත්‍ර 10-12 පවතී. මේ නිසා ප්‍රභාසංස්ලේෂණය හා ආහාර නිපදවීමේ ක්‍රියාවලිය අඩාල නොවන බැවින් සක්‍රීයවන මොරෙයියන්ගේ වර්ධනය වේගවත් වේ.

මෙවැනි පැල ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේදී මව් ශාක සාමාන්‍ය වගාවකදී මෙන් නොව අඩු පරතරයකින් එනම් මීටර් 2x2 පරතරයට ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවන්න. මාස 7-8 කදී පුෂ්ප අංකුරය විනාශකර පාර්ශ්වික පැළ ලබා ගන්නා අතර මව් ශාකයේ වර්ධනය දුර්වල වන විට එක් පැළයක් නව මව් ශාකය ලෙස වර්ධනය වීමට සලස්වනු ලැබේ. එයද පුෂ්ප මූලකෘති අවධියට පත් වූ පසු නැවත ඉහත ක්‍රමයම අනුගමනය කරන්න. මෙලෙස අවු.2-3 පොහොර හා ජල සම්පාදනය ක්‍රමාණුකූලව ලබා දෙන්නේනම් පැළ වර්ධනය ශීඝ්‍ර‍යෙන් සිදුවේ.

කෙසෙල් ගසේ අග්‍රස්ථ අංකුරය විනාශ කිරීම

මෙමගින් වඩා පහසුවෙන් වැඩි පැළ ගණනක් කෙටි කාලයකදී ලබා ගත හැකි ක්‍රමයක් ලෙස මෙය හැදින්විය හැක. මේ මගින් මාස 2-21/2 පමණ පැළ ලබා ගත හැකි වේ. ඒකාකාරී වර්ධනයක් සහිත පැළ ලබා ගත හැකි මෙම ක්‍රමයේ සාර්ථකත්වය 100% වේ.

මේ සදහා වයස මාස 7-8 වන හොදින් පත්‍ර විහිදුණු නිරෝගී කෙසෙල් ගසක් තෝරා ගන්න. මෙම ගස තනි ගසක් වශයෙන් හා පැරණි පදුරකට සම්බන්ධ වී ඇති මොරෙයියකු වශයෙන් හෝ තිබෙනවා විය හැක. මේ ගස කද පොළව මට්ටමට සෙ.මී. 05 පමණ ඉහලින් කපා වෙන් කරන්න.

මෙසේ වෙන්කර ගත් පසුව උල්කරන ලද කෝටුකැබැල්ලකින් (කූඤ්ඤයක්) ගෙන එය එය කැපුම් මුහුණත මැදට තබා තදකොට අලය තුලට ඇතුල් කරන්න. ඉන්පසුව එය ඉවත් නොකර එසේම තිබීමට ඉඩහරින්න. මෙම ගසට ජල සම්පාදනය කළ විට වටේට මොරෙයියන් මතුවීමට පටන්ගනී. ඒවා වයස මාස 21/2-3 අතරදී ගලවා වෙන්කර සිටුවීමේ හැකිවේ.

මෙරෙයියන් මතුවීම ආරම්භ වූ පසුව රසායනික පොහොර ස්වල්පයක් යෙදීමෙන් වඩාත් ශක්තිමත් මෙරෙයියන් හටගනී.

වියළි හා අතර මැද කලාප සදහා (එක් පැළයකට)

තෙත් කලාපය සදහා (එක් පැළයකට)

යූරියා ග්‍රෑම් 120

යූරියා ග්‍රෑම් 110

සුපර් පොස්පේට් ග්‍රෑම් 80

සුපර් පොස්පේට් ග්‍රෑම් 150

මියුරියේට් ඔෆ් පටෑෂ් ග්‍රෑම් 250

මියුරියේට් ඔෆ් පටෑෂ් ග්‍රෑම් 190


මේ ක්‍රමයේදී සති 2-3 වන විට පොළව මට්ටමට පහලින් පිහිටි කෙසෙල් පැළයේ අලය කොටසින් මොරෙයියන් මතු වීමට පටන් ගනී. මෙම පැළ වල වයස මාස 2 1/2-3 වන විට ගලවා සිටුවීමට යොදා ගත හැක. දිගින් දිගටම පැළ නිෂ්පාදනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ නම් එක් පැළයක් එම ස්ථානයේ ඉතිරි කර අනෙක් පැළ ගලවා ඉවත් කරන්න.

සම්ප්‍රදායික ක්‍රමයට වගා කිරීම

මෙහිදී ගස් අතර පරතරය මීටර් 3x3 හෝ මීටර් 3.5x3.5 වන පරිදි වලවල් සලකුණු කිරීම පළමුවෙන් සිදු කර ගන්න. මේ පරතරය ප්‍රභේද අනුව වෙනස් වීමක් සුළු වශයෙන් සිදුවේ. ලකුණු කරගත් ස්ථාන වල 90x90x90 ප්‍රමාණයට වලවල් කපා ඒවා මතුපිට පස් සහ කොම්පෝස්ට් හෝ වෙනත් කාබනික පොහොර සමග මිශ්‍රකර වල මුදුන් වන සේ පුරවා දින කිහිපයක් තබා සිටුවීමට යොදා ගන්න.

එක් පැලයක් සිටුවා මාස 04 වනවිට එක් මොරෙයියකුට පමණක් වර්ධනය වීමට ඉඩ හැරිය යුතුය. නමුත් මව් ගස වැඩීමේ දුර්වල නම් තව මාස 02 පමණ මොරෙයියකු ඇති වීම වැළැක්විය යුතුය. වගාවේ සෑම මාස 04 වරක් එක් මොරෙයියකු පවත්වා ගත් විට නිතරම පදුරක පීදුණු කැන කැපීමට සූදානම් ගසක්, පීදුණු ගසක් සහ වර්ධන අවධියේ ගසක් වශයෙන් ගස් 03 පදුරක පවත්වාගත හැක.

මේ ක්‍රමයට හෙක්ටයාරයකට පැළ 1100 අවශ්‍ය වේ.

පදුරු පාලනය
වාර්ෂික ක්‍රමයට කෙසෙල් වගා කිරීම
කෙසෙල් වගා කිරීම වාර්ෂික ද්වී වාර්ෂික හෝ බහු වාර්ෂික ක්‍රමයට කෙසෙල් වගාව සිදු කරයි. සාම්ප්‍රදායික වශයෙන් ලංකාවේ බහු වාර්ෂික ක්‍රමයට කෙසෙල් වගාව සිදුකරනු ලැබේ. නමුත් මෙහිදී රෝග හා පළිබෝධ හානි වැඩි බැවින් ඵලදායිතාවය අඩුවේ. එමෙන්ම නිෂ්පාදන වියදම අධික වීමද සිදුවේ.

මේ නිසා බහු වාර්ෂික වගාවකට වඩා වාර්ෂික හෝ ද්වීවාර්ෂික ක්‍රමයට මාරුවීම වඩාත් ඵලදායී වේ.

මේ ක්‍රමයට වර්ෂයක් අවසානයේදී කෙසෙල් වගාව අවසන් කරන අතර වරකට සම්ප්‍රදායික ක්‍රමයට වඩා තුන් ගුණයක් කෙසෙල් කැන් සංඛ්‍යාවක් ලබාගත හැකි වන අතර වියදමද 50% පමණ අඩුවේ. මෙහිදී හෙක්ටයාරයකට පැළ 3300 පමණ අවශ්‍ය වේ. එලෙසම වර්ෂයක් පාසා එකම ක්ෂේත්‍රයේ වුවද කෙසෙල් ප්‍රභේද මාරු කරමින් සිටුවන බැවින් පළිබෝධ හා රෝග වැළදීමද අඩු වේ. තවද විශාල ඉඩ ප්‍රමාණයක් වෙන් කර වගා කරනවා වෙනුවට එම වපසරියෙන් 1/3 මේ ක්‍රමයට ප්‍රමාණවත්ය. මෙයද ක්‍රම 02ට සිදු කළ හැක.

අඩු පරතරයට සිටුවීම

පේලි අතර මීටර් 03 පේලිය තුල මීටර් 01 වන සේ වලවල් සලකුණු කරන්න. වලක ප්‍රමාණය සෙ.මී. 45x45x45 වනසේ කුඩාවට කපනු ලැබේ.

පොකුරු ක්‍රමයට වගා කිරීම
පේලි හා පැළ අතර පරතරය සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයේ ආකාරයටම මීටර් 3x3 පරතරයට තබා සලකුණු කර ඒ ස්ථානය වටා ත්‍රිකෝණයක මුලු තුන පිහිටන ආකාරයට සෙ.මී. 45x45x45 ප්‍රමාණයේ කුඩා වලවල් 3ක් කපනු ලැබේ. මේ වලවල් අතර පරතරය සෙ.මී. 30-40 පමණ වීම ප්‍රමාණවත්ය.

කෙසෙල් වගාව අරමුණු කිහිපයක් ඇතිව වගාකළ හැකිය.

 1. කැන් සඳහා වගා කිරීම
 2. පත්‍ර සඳහා වගා කිරීම
 3. කැන් සහ පත්‍ර සඳහා වගා කිරීම


කැන් සඳහා වගා කිරීම

මෙහිදී කැන් අස්වැන්න අරමුණු කරමින් කෙසෙල් වගාව පවත්වා ගැනේ. කැන් ලබාගෙන අවසන්වූ පසුව ඉතිරිවන පත්‍ර හා අනෙකුත් කොටස්වලින් අවශ්‍යනම් පමණක් ප්‍රතිලාභ ලබාගැනීමට කටයුතු කළ හැකි වේ.

පත්‍ර සඳහා වගා කිරීම

කැන් සඳහා වගාකරන ගස් සංඛයාව මෙන් දෙගුණයක් ගස් සිටුවීම සිදු කෙරේ. සාමාන්‍යයෙන් වර්සික වගා ක්‍රම යටතේදී කැන් සඳහා වගාව කරන විට ‍විට හෙක්ටයාරයකට ගස් 3000 ද පත්‍ර සඳහා වගාව කරනවිට හෙක්ටයාරයකට ගස් 6000 ක්ද (2 x 1 x 1 මීටර්) දෙපේලි ක්‍රමයක් යටතේ වගා කෙරේ. මෙහිදි පත්‍ර අරමුණු කරගනිමින්ම වගාකළ වුවද කැනක් ඇතිවීම වැලැක්විය නොහැකි නිසා කැනක්ද ඇතිවේ. මෙහිදී කැනෙන් අමතර ලාභ ලැබෙන අතර ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ගය වනුයේ පත්‍ර වේ. කැන් සඳහා වගාකිරීමට නුසුදුසු ඉඩම්වල පත්‍ර සඳහා කෙසෙල් වගාව සාර්ථකව සිදුකළ හැකිවේ. මෙම වගාවකින් ලබන ආදායම කැන් සඳහා කරනු ලබන වගාවකට වඩා ලාභදායී වේ.

කැන් සහ පත්‍ර සඳහා වගා කිරීම

මෙහිදී වාර්ෂිකව කෙසෙල් වගා ක්‍රමයට අනුව (මීටර් 3 x 1) වගා කෙරෙන අතර සිටුවා මාස 4 පටන් කැන් පීදීම දක්වා එක් පත්‍රයක් හැර එක් පත්‍රයක් වනසේ පත්‍ර කැපීමක් සිදු කරයි. මෙයින් කැන් අස්වැන්න 28% බැඟින් අඩුවුවද ගෙඩිවල ගුණාත්මය අඩු නොවේ. කැන් බරෙහි අඩුවීම පත්‍ර කැපීම තුලින් කරනු ලබන නිෂ්පාදන වලින් ප්‍රතිපූර්ණය වේ.

වල් මර්දනය

කෙසෙල් වගාවක් නිතර පිරිසිදු කිරීමට අවශය වන්නේ මුල් මාස කිහිපය තුළදී පමණි. මුල් කාලයේදී වල් මර්දනය සඳහා ගසේ පාමුල සිට සෙ.මී. 60 පමණ වටයක් අතින් හෝ මුල් නොකැපෙනසේ උදළු ගෑමක් හෝ සිදු කළ හැක.