සීනා සැන්ඩි ්‍රයානා, ඩ්‍රසීනා මාජිනාටා, ඩ්‍රසීනා ගෝල්ඩ් ඩස්ට් මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ බහුලව ව්‍යාප්ත වී ඇති තවත් ඩ්‍රසීනා ප්‍රභේදයකි “ඩ්‍රසීනා මැසෙන්ජියානා” (dracaena massangeana) පත්‍රවල හැඩය සහ වර්ණය අනුව වෙනස්කම් දැකිය හැකි මෙහි ප්‍රභේද කිහිපයක්ම දැනට මෙරට තුළ දක්නට ලැබේ.1. ඩ්‍රසීනා ප්රැග්රන්ස් ගී ්‍රන් (dracaena fragrans green)2. ඩ්‍රසීනා ප්රැග්රන්ස් මැසෙන්ජියානා/ ලකී ප්ලාන්ට් (lucky plant) 3. ඩ්‍රසීනා මැසෙන්ජියානා යෙලෝ (massangeana yellow) ඒවා අතර ප්‍රධාන වෙයි.පත්‍ර අපනයනය පිණිස යොදා ගැනෙන මැසෙන්ජියානා වල ප්‍රධාන වශයෙන්ම ලංකාවෙන් අපනයනය කරනු ලබන්නේ “ලකී ප්ලාන්ට්” ප්‍රභේදයයි. එමෙන්ම කහ පැහැති මැසෙන්ජියානා යෙලෝ වර්ගයද අපනයනය කරනු ලැබේ. දිගැටි පත්‍රයක් හිමි මැසෙන්ජියානා ශාකය කෙළින්ම උස්ව වැඩේ. ලකී ප්ලාන්ට් හෙවත් ප්රැග්රන්ස් මැසෙන්ජියානා වර්ගයේ පත්‍ර කොළ පැහැයක් ගත්තද මැදින් ඉරක් සේ ඇඳුණු කහ පැහැති තීරුවක් දක්නට ලැබේ. මැසෙන්ජියානා යෙලෝ වර්ගයේ පත්‍ර කහ පැහැති අතර මැද කොළ පැහැති තීරුවක් දැකිය හැකිය. මෙම වර්ග දෙකෙහිම හැඩය ගත් ප්රැග්රන්ස් ගී ්‍රන් වර්ගය තනි කොළ පැහැති පත්‍ර වලින් සමන්විත වේ.

පැළ ලබා ගැනීමඩ්‍රසීනා මැසෙන්ජියානා ශාකයෙන් පහසුවෙන්ම පැළ ලබාගත හැකි අතර ඒ සඳහා කඳ කොටස් භාවිතා කළ හැකිය. ශාක කඳ සාමාන්‍ය තරමේ කොටස් වලට කපා තෙත කොහුබත් තවානක සිටුවා තැබීමෙන් කඳ කොටස් මුල් ඇද අංකූර මතුවෙනු දක්නට ලැබේ.

පැළ සිටුවීමඅඩි 1 1/2 * 1 1/2 * 1 1/2 පමණ වළවල් කපා ගත යුතු අතර වළවල් අතර අඩි 2 1/2 පරතරයක් තැබිය යුතු වේ. අනතුරුව පේළි වශයෙන් පැළ සිටුවීම කරන්න. පැළ සිටුවීමට ප්‍රථම කැපූ වළවල් මතට වගා මාධ්‍යයක් යෙදිය යුතු අතර ඒ සඳහා මතුපිට පස් කොටස් 2: කොහුබත් කොටස් 1: වැලි කොටස් 1 ක් මිශ්‍ර කර වගා මාධ්‍යයක් සකසා ගන්න. අනතුරුව මෙම මිශ්‍රණය යොදා මුල් ඇද ගත් පැළ සිටුවිය යුතුය. ඔබේ ගෙවත්ත වැලි මිශ්‍ර පසක් සහිත නම් වැලි කොටස වෙනුවට ලෝම පස් කොටස් 1 ක් මිශ්‍ර කර ගන්න.

සෙවණ සැපයීමදැඩි සූර්ය රශ්මිය නොඉවසන මැසෙන්ජියානා ශාකය පාර්ශවික හිරු එළිය පි ්‍රය කරයි. තද හිරු එළිය ශාකය මත පතිත වීමෙන් පත්‍ර හැකිලීම මෙන් දුර්වර්ණ වීමටද ඉඩ ඇති බැවින් සෙවණ ගැන විමසිලිමත්්වන්න.

ජලය සැපයීමඅනිකුත් ඩ්‍රසීනා වර්ග වලට මෙන්ම මෙම ශාකය වැඩීමටද ජලය හොඳින් අවශ්‍ය වේ. හොඳ ජල සැපයුමක් පවතින විට අපනයන අවශ්‍යතාවය සපුරාලීමට ප්‍රමාණවත් ශාක පත්‍ර ලබා ගැනීමට හැකිවේවි.පැළ සිටවූ මූලික අවදියේදී දිනකට වරක් ජලය සැපයීම අත්‍යාවශ්‍ය අතර අනතුරුව දින තුනකට වරක් පමණ ජලය යෙදීම ප්‍රමාණවත්ය. විශාල මැසෙන්ජියානා වගාවක් නම් බිංදු ජල සම්පාදනය වැනි නවීන ජල සැපයුම් ක ්‍රමයක් භාවිතා කළ හැකිය.

පොහොර සැපයීමනයිට ්‍රජන් ප්‍රතිශතය ඉහළ n : p : k මිශ්‍රණයක් පොහොර සඳහා භාවිතා කළ හැකිය. එමෙන්ම ගොම පොහොර, කොම්පෝස්ට් වැනි කාබනික පොහොර එක් කිරීම තුළින් ද ශාකයේ වර්ධනය මනාව පවත්වාගෙන ගිය හැකිය.

පාරිසරික සහ වෙනත් හානිමැසෙන්ජියානා උස්ව වැඩෙන ඉතා ඉක්මනින් ඉහළට ඇදී යන ශාකයක් වූ බැවින් සුළං ආදියෙන් පත්‍රවලට හානි සිදුවිය හැකිය. එමෙන්ම ජල සැපයුම නිසියාකාරව සිදු නොවීමෙන් සහ දැඩි සූර්ය රශ්මිය පතිත වීමෙන් දුර්වර්ණ පත්‍ර ඇති විය හැකි අතර මෙම කාරණා දෙක එකවිට බලපෑමෙන් වැඩි හානියක් සිදු වේවි.වෙනත් දිලීර ආසාදන සහ කෘමි හානි ස්වල්ප වශයෙන් ඇතිවිය හැකි අතර එම හානි වූ කොටස් වගාවෙන් ඉවත් කිරීම තුළින් එය ව්‍යාප්ත වීම වළක්වා ගත හැකිය. එහෙත් දිලීර හෝ කෘමි හානිය විශාල වශයෙන් පවතින්නේ නම් සුදුසු කෘමි නාශකයක් හෝ දිලීර නාශකයක් යොදන්න.

වෙළෙඳ පොළට සැපයීමමෙම මැසෙන්ජියානා ශාකයේ ප්‍රධන වශයෙන් අපනයනය කරනු ලබන්නේ පත්‍රය. ඒ සඳහා හොඳ වර්ධන අවස්ථාවේදී පත්‍ර කපා ගැනේ. කරටියට ආසන්න ප්‍රදේශයේ පත්‍ර මේ සඳහා වඩාත් යෝග්‍යය. ශාකය වැඩෙත්ම ඉහළට ඇදෙන ප්‍රමාණය වැඩිවන අතර පහතින් කපා කප්පාදු කර ගැනීමෙන් නැවත රිකිලි දමා ශාකය අලුත් වේ. අලුතෙන් එන පත්‍ර අපනයනය සඳහා සුදුසු වන අතර එම කප්පාදු කොට අලුතින් දළු දමන කරටිය සහිත කඳ කැබැලි ද විවිධ ප්‍රමාණ වලින් අපනයනය කරන අවස්ථා දක්නට ලැබේ.බස්නාහිර පළාත ඇතුළු පළාත් කිහිපයකම සාර්ථකකව වගා කළහැකි ශාකයක් වන මෙම ඩ්‍රසීනා මැසෙන්ජියානා විදේශ ඉල්ලුමෙන් විශාල කොටසක් දැනටමත් සපුරාලන පත්‍ර සහිත ශාකයක් ලෙසින් හඳුන්වා දිය හැකිය.