Mattam Pooru මට්ටම් පෝරු (land Leveller)

 

සීසාන ලද බිමක පස මට්ටම් කර ගැනීමට හා සැකසු පාත්ති මට්ටම් කරගැනීමට භාවිතාකළහැක. දිග අඩි 4,6,7,8 ආදී ලෙස පළලකින් යුක්තවේ. සිවු රෝද ට්‍රැක්ටර් සඳහා භාවිත කළ හැක. වගා භූමි විශාල නම් මින් ලබාගත හැකි වාසි වැඩිය.