Okid Situwema  ඕකිඩ් සිටුවීම

 

විනෝදාංශ අතරින් සුන්දර වූ විනෝදාංශයක් ලෙස මල් වැවීම හැඳීන් වීමට පුළුවන්. නිරතුරුවම මල් අසල ගැවසීම මෙන්ම, තමා සිට වූ පැළයක මල් හට ගැනීමෙන්, සිතට ගෙන දෙන්නේ විශාල සතුටක්. තමා සිට වූ මල් පැළ නිරෝගීව වැඩීම හා නිරතුරුවම මල් වලින් පිරී පැවතීම අපගේ සිත් අපේක්‍ෂා කරයි. ඒ සඳහා අප මල් පැළ නිවැරැදි ආකාරයට සිටුවා නිසි පරිදි ජලය, පොහොර යෙදිය යුතුයි. ඕකිඩ් සිටුවීම සඳහා ද නියමිත වු ක‍්‍රමයක් හා පැළය රැක බලා ගත යුතු ආකාරයක් ද වේ. රෝපණ මාධ්‍ය ශාකයකට ආරක්‍ෂාව, මුල් ශක්තිමත්ව තබා ගැනීම මෙන්ම ශාකයට අවශ්‍ය පෝෂක ගබඩා කර ශාකයට ලබා දීම ආදී වැදගත් කාර්යයන් කිහිපයක් ම ඉටු කරයි. ඕකිඩ් සඳහා රෝපණ මාධ්‍ය ලෙස පිලිස්සූ උළු හෝ ගඩොල් කැබැලි හා අඟුරු කැබැලි සම ප‍්‍රමණයෙන් මිශ‍්‍ර කොට සකසා ගනී. මෙම රෝපණ මාධ්‍ය විශාල කැබැලි හා කුඩා කැබැලි ලෙස ශ්‍රේණි දෙකකට වර්ග කරයි. ඩෙන්ඩෙ‍්‍රීබියම් සඳහා අඟලක ඝනකම සහිත කැබලි විශාල ශ්‍රේණියටත්, අඟල් 1/2 - 3/4 දක්වා ඝනකම කැබැලි කුඩා ශ්‍රේණියටත් අයත් වේ. වැන්ඩා සඳහා ප‍්‍රමාණයෙන් විශාල කැබැලි භාවිතා කරන අතර විශාල ශ්‍රේණියට අඟල් 2 ඝනකම කැබැලි හා කුඩා ශ්‍රේණියට අඟලක ඝනකම කැබැලි භාවිතා කරයි.

 

රෝපණය කිරීම සඳහා මැටි පෝච්චි හෝ ලී වලින් තැනූ බඳුන් භාවිතා කළ හැකියි. මැටි බඳුන් භාවිතා කිරීමේ වාසිය වන්නේ ජලය උරා ගැනීමෙන් ජල සැපයුම් දෙකක් අතර ශාකය වියලීමෙන් ආරක්‍ෂා කර ගැනීමයි.ඩෙන්ඩෙ‍්‍රීබියම් බීජ පැළ අඟල් 1 - 2 විශ්කම්ය ඇති මැටි බඳුන්වල හා විශාල පැළ අඟල් 6 විශ්කම්භයකින් යුත් මැටි බඳුන්ද යොදා ගනී. ඔනිසිඩියම් වර්ගය සිටවනුයේ අඟල් 6 ක විශ්කම්භයකින් යුත් මැටි බඳුන් වලය. පටි ආකාර පත‍්‍ර සහිත වැන්ඩා සඳහා මැටි මෙන්ම ලී බඳුන් ද භාවිතා කරයි. මධ්‍යම ප‍්‍රමාණයේ ඕකිඩ් සඳහා අඟල් 4 - 6 දිගින් යුත් චතුරශ‍්‍රාකාර ලී වලින් තැනූ බඳුන් වඩාත් සුදුසු ය. කැටලියා හා පැලනොප්සිස් වර්ග වල ඕකිඩ් සඳහා නොගැඹුරු මැටි බඳුන්, ලී වලින් තැනූ බඳුන්, ශාක හා කඳන් කැබැලි වල එල්ලා තැබීමද සිදු කරයි.පැළයක් බඳුන්ගත කිරිමට පෙර පැළයේ පරණ වී ගිය හා හානි වී ඇති කොටස් ඉවත් කළ යුතුය. බඳුනේ ජල වහන සිදුර මත උළුකැට කැබැල්ලක් හෝ කැඩුන මැටි බඳුන් කැබැල්ලක්, වක්්වූ පැත්ත යටි අතට සිටින සේ තැබීමෙන් ජල වහනය හොඳින් පවත්වා ගත හැකියි. මාධ්‍ය සඳහා සකසා ගත් මිශ‍්‍රණයෙන් විශාල කැබැලි බඳුනෙන් 2/3 ක් දක්වා අතුරන්න. ඉන්පසු පැළය බඳුනේ සිටුවා ගන්න. මුල් රාශියක වර්ධනයක් පෙන්වන ඩෙන්ඩෙ‍්‍රීබියම් වැනි ඕකිඩ් වල වර්ධන අග‍්‍රය (මුල) බඳුනේ මධ්‍ය දෙසට යොමුවන සේ බඳුනේ එක් කෙලවරක පැළය සිටුවන්න. ඉන්පසු කුඩා කැබැලි මිශ‍්‍රණය එක් කරන්න. පැළයට ආධාරකයක් හෝ උණ පතුරක් සිටුවා, පැළය එයට තබා ගැට ගසන්න. වැන්ඩා වැනි ඒකපාදී ඕකිඩ් රෝපණයේදී යොදා ගන්නා කඳ කැබැල්ල බඳුන මධ්‍යයේ පැළ කළ යුතුය. 50% - 60% ක සෙවණ මට්ටමක් අලුත සිට වූ පැළ සඳහා ලබා දිය යුතු අතර මුල් දින කිහිපයේ දිනකට දෙවරක් ඉහළින් ජලය වෑස්සීම කළ යුතුයි. ඉන්පසු දිනකට වරක් පැළයේ මුල් වලට ජලය ලබා දීම කළ යුතුයි. නමුත් වියළි කාලගුණයකදී මෙයට අමතරව පත‍්‍ර මතට ජලය වෑස්සීම කළ යුතුය. 14 වන දිනය වන විට පැළයට අවශ්‍ය සූර්යාලෝකය ලබා දෙන්න. ඕකිඩ් ශාකය බඳුන ඉක්මවා වැඩුණු පසු නැවත බඳුන් ගත කළ යුතුය. පළමුව ශාකය ඉතා ප‍්‍රවේශමෙන් බඳුනෙන් ඉවතට ගෙන මැරි ගිය හා හානි වූ ශාක කොටස් ඉවත් කරන්න. ව්‍යාජ බල්බ 3 - 4 ක් ප‍්‍රධාන ශාකයේ ඉතිරි වන සේ අනෙක්වා වෙන් කර ගන්න. සෑම කැපුමකම දිලීර නාශක ආලේප කර මුලින් භාවිතා කළ ප‍්‍රමාණයේ බඳුන් වලම රෝපණය කරන්න.