Pol Pala Ropanaya පොල් පැල රෝපණය

පොල් පැල රෝපණය කිරීමේ ක්‍රම

 1. නව වගාව
  කිසිදු දිනක පොල් වගා නොකල ඉඩමක පොල් පැල රෝපණය මින් අදහස් කෙරේ.
 2. නැවත වගාව
  පොල් ඉඩමක ඇති සියළු පොල් ගස් ගලවා යලි පොල් සිටුවීම නැවත වගාවයි.
 3. යටි වගාව
  දුර්වල ඵලදාව සහිත හෝ ආන්තික පොල් ඉඩම්වල ඇති පොල් ගස් යට පොල් පැල සිටුවීම සහ එම පැල වැඩුනු පසු පැරණි ගස් ඉවත් කිරීම.

පොල් වගාවක් ආරම්භ කිරීමේදි වගා පරිසරය, පස, දේශගුණික තත්වය පිළිබඳ අවබෝධයක් තිබීම වැදගත්ය. එසේම වගා පරතරය, වගා ඝණත්වය සහ නිසි රෝපණ ද්‍රව්‍ය තොරා ගැනීම ආදී කරුණු ද ඉතා වැදගත් වේ. බොහෝ පොල් වගාවන් අසාර්ථක වනුයේ ඉහත තත්වයන්ට අනුරූප වන ලෙස පොල් වගා ස්ථාපනය නොකරන බැවිනි.

එම නිසා යම් පුද්ගලයෙකුට සිය ජීවිත කාලය තුළ ඉඩමක පොල් වගාකල හැක්කේ එක් වරක් පමණක් බැවින් වඩාත් නිවැරදිව හා විද්‍යානුකූලව පොල් පැල සිටුවිම වැදගත් වේ.

පොල් පැලයක් නිවැරදිව සිටුවාගන්නා ආකාරය

පොල් පැලයක් සිටුවීමට ඔබ තෝරා ගන්නා ස්ථානය

 • හොඳින් හිරු එළිය ලැබෙන
 • පසෙහි තෙතමනය තියෙන
 • 1:10 ට වැඩි වූ බෑවුම් සහිත නොවන
 • තද ගල් බොරළුවලින් තොර
 • ගොඩනැගිල්ලක් හෝ වෙනත් ගසකින් අඩි 15ක් පමණ දුරින් වු ස්ථානයක් නම් හොඳින් ගැළපෙනවා

පොල් පැල සිටුවීම සඳහා වළ සකස් කරගන්නේ මෙහෙමයි

තද පසක් නම් අඩි 4" X 4" X 4" වලක්. වැලි ලෝම හෝ සැහැල්ලු පසක් නම් අඩි 3" X 3" X 3" වලක් තමයි හොඳ. වල කපන කොට මතුපිට පොහොර පස් එක පැත්තකටත් ඉතිරි පස් අනෙක් පැත්තටත් දැමීම නැවත වල පිරවීමට පහසුවක්.

වල නැවත පිරවීමේ දී තෙතමන සංරක්ෂණය සඳහා වලේ පතුලට පොල් ලෙලි තට්ටුවක් කොහු උඩ අතට සිටින සේ අතුරල ඊට උඩින් තුනී පස් තට්ටුවක් දාන්න. නැවත ඒ මත තවත් පොල් ලෙලි තට්ටුවක් පෙර සේම අතුරන්න. (මේ සඳහා වලකට පොල් ලෙලි 30 – 40ක් විතර ඇති) වලෙහි ඉතිරි ප්‍රමාණය පොළොව මට්ටමෙන් අඟල් 6ක් පමණ යටට ඉතිරි වන සේ පස්වලින් පුරවා ගන්න. එසේ පුරවන පස් සමඟ කාබනික පොහොර (දර අළු කිලෝ ග්‍රෑම් 05ක්, වියලි ගොම කිලෝ ග්‍රෑම් 10ක් හෝ වියලා කුඩු කළ එළු පොහොර කිලෝ ග්‍රෑම් 05ක් හෝ කුකුල් පොහොර කිලෝ ග්‍රෑම් 05ක්. මෙයින් එක් වර්ගයක් ප්‍රමාණවත්) කළවම් කර ගත්තොත් වඩාත් හොඳයි. කාබනික පොහොර සොයා ගන්නට නැතිනම් වලෙහි මතුපිට පළමු අඩියක ප්‍රමාණයක් සඳහා මූලික පොහොර මිශ්‍රණය ලෙස පොල් පොහොර මිශ්‍රණය (YPM) කිලෝ 01ක් ඩොලමයිට් (Dolomite) කිලෝ 01ක් වෙන් වෙන්ව මිශ්‍ර කිරීම පොල් පැලයට පෝෂක ලබාදීමේ හොඳ ආරම්භයක්. පොහොර විකුණන දිවයින පුරා ඕනෑම වෙළඳ සැළකින් මෙම පොහොර ඉතා අඩු මිලට ගන්න පුළුවන්.

පැලය සිටුවීමේදී නිවැරදි ක්‍රම අනුගමනය කරන්න

i. බඳුන් පැලයක් නම්
බඳුන් පොල් පැලයේ පතුල වටේට මුවහත් තලයකින් කපා ඉවත් කරගන්න. ඉන්පසු පුරවන ලද වලෙහි හරි මැද බඳුන් පැලයේ බඳුන් කොටස යට කිරීමට ප්‍රමාණවත් ලෙස පස් ඉවත් කළ වලෙහි බඳුන් පැලය තැන්පත් කර පොලි බෑගය දෙපැත්තෙන් අල්ලා උඩට ඇද සීරුවෙන් ඉවත් කරන්න. පුරවන ලද වලෙහි පස් මට්ටමත් බඳුන් පැළයේ පස් මට්ටමත් එකට ගැලපිය යුතු බව අමතක කරන්න එපා. අවසානයේ පැලය කෙලින් සිටින සේ පැලය වටේ පස් තද කරන්න.

ii. බිම් පැලයක් නම්
පුරවන ලද වලෙහි හරි මැද පැළයේ පොල් ගෙඩිය පමණක් යට කිරීමට ප්‍රමාණවත් වලක් කපා කෙලින් තැබූ පැලයේ ගෙඩිය පමණක් යට වන සේ පස් පුරවා හොඳින් තද කරන්න.

පොල් වල කැපීම
පොල් වල කැපීම
Right පොල් ලෙලි ඇතිරීම
පොල් ලෙලි ඇතිරීම
Right වල පිරවීම
වල පිරවීම
Right පොහොර යෙදීම
පොහොර යෙදීම
Down
    වසුන යෙදීම
වසුන යෙදීම
Left පැලය සිටුවීම
පැලය සිටුවීම
Left වේ නාශක යෙදීම
වේ නාශක යෙදීම
Down

සිටුවීමෙන් පසු රැක බලා ගැනීම

පැලයේ සිට අඟල් 06ක් නිරාවරණය වන සේ අඩි 03ක් දක්වා වන කවයේ පොල් ලෙලි, පොල් අතු, පිදුරු, වියළි රොඩු වැනි ද්‍රව්‍යයකින් ආවරණය (වසුන්) කරන්න.

අඛණ්ඩව දින 07කට වඩා වැසි නොලැබුණහොත් සතියකට දෙවතාවක් ජලය ලීටර් 15ක පමණ ප්‍රමාණයක් යෙදීම ප්‍රමාණවත්.

පොහොර යෙදීම

ඉක්මන් වර්ධනයටත්, ඉක්මන් ඵලදැරීමටත් අමතර පෝෂක ලබාදීම වැදගත්. ඒ සඳහා කාබනික සහ රසායනික පොහොර දෙවර්ගයම භාවිතා කරන්න පුළුවන්. රසායනික පොහොර යෙදීමේදී තෙත් කලාපයට එප්පාවල රොක් පොස්පේට් YPM (w) මිශ්‍රණයත්, වියළි කාලපයට ත්‍රිත්ව සුපර් පොස්පේට් YPM (D) මිශ්‍රණයත් යොදන ආකාරය පහත වගුවෙන් පැහැදිලිව බලාගන්න පුළුවන්. තවදුරටත් පැහැදිලි කිරීමක් අවශ්‍යය නම් 011 – 5639833 අංකයෙන් පොල් වගාකිරීමේ මණ්ඩලයේ තොරතුරු ඒකකය අමතන්න.

පැළ සිටවූ දින සිට වයස තෙත් මහා අතරමැදි කලාපයට (YPM) (w) (ග්‍රෑම්) වියළි කලාපයට (YPM) (D) (ග්‍රෑම්) ඩොලමයිට් (ග්‍රෑම්) පැලයේ සිට පොහොර යෙදිය යුතු කවයේ ප්‍රමාණය (අඩි)
මාස 06 640 525 500 1
අවුරුදු 1 765 630 500 2
අවුරුදු 1 1/2 765 630 500 2
අවුරුදු 2 1020 840 500 3
අවුරුදු 2 1/2 1020 840 500 3
අවුරුදු 3 1275 1050 500 4
අවුරුදු 3 1/2 1275 1050 500 4
අවුරුදු 4 1530 1260 500 5


 

කාබනික පොහොර යෙදීම

පැල සිටවූ දින සිට වයස පැල සිටුවීමෙන් පසු
මාස 6 වසර 1 වසර 2 වසර 3 වසර 4 සිට ඵල දරණ තෙක්
ගව පොහොර (කි/ග්‍රෑම්) ( තෙතමනය 20% - 30%) සමඟ 5 12 16 20 25
එප්පාවල රොක් පොස්සේට් (තෙත් සහ අතරමැදි කලාපය සඳහා ) ( ග්‍රෑම්) 200 450 600 750 1000
ආනයනය කරන ලද රොක් පොස්පේට් (වියලි කලාපය සඳහා ( ග්‍රෑම්) හෝ
ට්‍රිපල් සුපර් පොස්පේට් (වියලි කලාපය සඳහා) (ග්‍රෑම්)
125 300 400 500 625
83 200 267 333 417
මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් ( ග්‍රෑම්) හෝ
ඩොලමයිට් ( ග්‍රෑම්)
30 200 250 325 400
250 250 250 250 250
එළු පොහොර (කි.ග්‍රෑම්) (තෙතමනය 20%-25%) සමඟ 3 7 9 11 13
එප්පාවල රොක් පොස්පේට් (තෙත් සහ අතරමැදි කලාපය සඳහා) (ග්‍රෑම්) 200 450 600 750 1000
ආනයනය කරන ලද රොක් පොස්පේට් (වියළි කලාපය සඳහා) (ග්‍රෑම්) හෝ
ට්‍රිපල් සුපර් පොස්පේට් (වියළි කලාපය සඳහා) (ග්‍රෑම්)
125 300 400 500 625
83 200 267 333 417
මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් (ග්‍රෑම්) 50 120 150 190 225
ඩොලමයිට් (ග්‍රෑම්) හෝ
කුකුළු කොටු පොහොර (කි.ග්‍රෑම්) (තෙතමනය 20%-30%) සමඟ ඩොලමයිට් (ග්‍රෑම්) හෝ
ග්ලිරිසිඩියා (කි.ග්‍රෑම්) (තෙතමනය 20%-30%) සමඟ එප්පාවල රොක් පොස්පේට් (තෙත් සහ අතරමැදි කලාප සඳහා ) (ග්‍රෑම්) හෝ
ආනයනය කරන ලද රොක් පොස්පේට් (වියළි කලාපය සඳහා ) (ග්‍රෑම්) හෝ
ට්‍රිපල් සුපර් පොස්පේට් (වියළි කලාපය සඳහා) (ග්‍රෑම්)
250 250 250 250 250
5 12 16 20 25
250 250 250 250 250
5 12 16 20 25
275 650 825 1100 1350
175 425 550 700 875
117 283 367 467 583
මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් (ග්‍රෑම්) 60 150 200 250 300
ඩොලමයිට් ( ග්‍රෑම්) 250 250 250 250 250


 

පැල සඳහා පොහොර යොදන ආකාරය

රසායනික පොහොර හෝ කාබනික පොහොර යෙදීමේදී පැලය වටා පොහොර ඉස පස් සමඟ මිශ්‍රකර ආවරණයක් දැමිය යුතුය. මෙහිදී පහත වගුවේ ආකාරයෙන්ම ගසවටා පොහොර යොදන ප්‍රදේශයේ අරය ක්‍රමානුකූලව වැඩිකරනු ලැබේ.

පොල් ගසේ වයස මාස 6 වසර 1 වසර 1 1/2 වසර 2 වසර 2 1/2 වසර 3 වසර 3 1/2 අවුරුදු 4 සිට
පොහොර කවයේ අරය අඩි 1 අඩි 2 අඩි 2 අඩි 3 අඩි 3 අඩි 3 1/2 අඩි 3 1/2 අඩි 5

 

කාබනික ද්‍රව්‍ය පැල සිටුවීමෙන් පසු
මාස 6 වසර 1 වසර 2 වසර 3 වසර 4 සිට ඵල දරණ තෙක්
ගව පොහොර (කි/ග්‍රෑම්) (තෙතමනය 20% - 30%) සමඟ 5 12 16 20 25
එප්පාවල රොක් පොස්සේට් (තෙත් සහ අතරමැදි කලාපය සඳහා) ( ග්‍රෑම්) 200 450 600 750 1000
ආනයනය කරන ලද රොක් පොස්පේට් (වියලි කලාපය සඳහා (ග්‍රෑම්) හෝ
ට්‍රිපල් සුපර් පොස්පේට් (වියලි කලාපය සඳහා) (ග්‍රෑම්)
125 300 400 500 625
83 200 267 333 417
මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් (ග්‍රෑම්) 30 200 250 325 400
ඩොලමයිට් (ග්‍රෑම්) 250 250 250 250 250
හෝ
එළු පොහොර (කි.ග්‍රෑම්) (තෙතමනය 20%-25%) සමඟ 3 7 9 11 13
එප්පාවල රොක් පොස්සේට් (තෙත් සහ අතරමැදි කලාපය සඳහා) ( ග්‍රෑම්) 200 450 600 750 1000
ආනයනය කරන ලද රොක් පොස්පේට් (වියලි කලාපය සඳහා (ග්‍රෑම්) හෝ
ට්‍රිපල් සුපර් පොස්පේට් (වියලි කලාපය සඳහා) (ග්‍රෑම්)
125 300 400 500 625
83 200 267 333 417
මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් (ග්‍රෑම්) 50 120 150 190 225
ඩොලමයිට් (ග්‍රෑම්) 250 250 250 250 250
හෝ
කුකුළු කොටු පොහොර (කි.ග්‍රෑම්) (තෙතමනය 20%-30%) සමඟ
ඩොලමයිට් (ග්‍රෑම්)
5 12 16 20 25
250 250 250 250 250
හෝ
ග්ලිරිසිඩියා (කි.ග්‍රෑම්) (තෙතමනය 20%-30%) සමඟ
එප්පාවල රොක් පොස්පේට් (තෙත් සහ අතරමැදි කලාප සඳහා ) (ග්‍රෑම්) හෝ
ආනයනය කරන ලද රොක් පොස්පේට් (වියළි කලාපය සඳහා) (ග්‍රෑම්) හෝ
5 12 16 20 25
275 650 825 1100 1350
175 425 550 700 875
ට්‍රිපල් සුපර් පොස්පේට් (වියලි කලාපය සඳහා) (ග්‍රෑම්) 117 283 367 467 583
මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් (ග්‍රෑම්) 60 150 200 250 300
ඩොලමයිට් ( ග්‍රෑම්) 250 250 250 250 250


 

පොල් වගා ඝණත්වය සහ පරතරය

දැනට පොල් පර්යේෂණ ආයතනයේ නිර්දේශය අක්කරයකට පොල් පැල 64 ක් වන සේ අඩි 26 x26 පරතරයට සමචතුරස්‍රාකාර ක්‍රමයකට පැල සිටුවීමයි. එසේ වුවද පොල් ඉඩමේ අතුරු භෝග වගාව වැනි අනාගත සංවර්ධන කටයුතු උදෙසා සුදුසු පරතරයන් තාක්ෂණික නිලධාරීන්ගේ උපදෙස් මත වෙනස් කර ගත හැකිය.