Tee Wagawa තේ  වගාව

 

ශ්‍රී ලංකාව තුල නිපදවන තේ වර්ගවලින් වැඩිම ඉල්ලුමක් ඇත්තේ පහතරට තේ සදහාය.

 

තේ ශාකයේ පවතින රූප විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ

 • කාෂ්ඨිය සදාහරිත තනි පත්‍රාකාර සහිත ගසකි.
 • ස්වභාවිකව මීටර් 30 පමණ උස යන අතර මිනිස් අවශ්‍යතාවය සදහා පදුරක් ලෙස සකසයි.
 • සුදු පැහැති පුෂ්ප පවතින අතැ සමහර ප්‍රබේධ වල පුෂ්ප රතු , රෝස පැහැයෙන්ද යුක්ත වේ.
 • ප්‍රබේධයෙන් ප්‍රබේධයට පතු වල ප්‍රමාණය විශාලත්වය වෙනස් වේ.

 

තේ ශාකයේ පවතින ප්‍රබේධ

පැරණි ප්‍රබේධ - 2025, 2026

නව ප්‍රබේධ     - 2027, 3055, 4042, 4049

 

තේ ශාකයේ ප්‍රචාරණය

මෙය ප්‍රධාන ආකාර 02කට සිදුවේ

 1. බීජ මගින් ප්‍රචාරණය
 2. වර්ධක කදන් මගින් ප්‍රචාරණය

තේ වගා කරන්නන් අතර බහුලතම ප්‍රචාරණ ක්‍රමය වී ඇත්තේ බීජ මගින් කෙරෙන ප්‍රචාරණයයි. නමුත් පර පරාගනය වීමේදී අතෙකුත් වර්ග වල ලත්ෂණ මිශු වීම නිසා මෙම ක්‍රමය මගින් සමාන ලක්ෂණ සහිත ඒකාකාර වගාවක් ලබා ගත නොහැක. මුදුන් මුලක් සහිත වීම , විවිධ ක්ලෝන ලබා ගැනීමට හැකි වීම යන කරුණු වාසි ගෙනේ

අතු මගින් ප්‍රචාරණය කිරීමේදී මුදුන් මුලක් රහිත පැල ලැබෙන අතර වඩාත් උසස් ගුණාංග සහිත ශාක ව්‍යාප්ත කර ගත හැකි අතර ඒකාකාරී වගාවක් ලබා ගත හැක.

 

වර්ධක කදන් මගින් ප්‍රචාරණයට සුදුසු මාතෘ ශාකයන් තේරීම

 1. උසස් අස්වැන්නක් හා ගුණාත්මක බවින් ඉහල අස්වැන්නක් ලබා ගත හැකි මවු ශාකයක් වීම.
 2. කප්පාදුවෙන් පසුව ඉක්මනින් යතා තත්වයට පත් වීම
  • පදුරේ ප්‍රමාණය වර්ග මීටර 1ට වඩා වැඩි විය යුතුය.
 3. පත්‍ර වල විශාලත්වය සාමාන්‍ය පරිදි වීම.
 4. අංකුර වල වර්ධක ශීග්‍රතාවය වැඩි වීම.

 

කදන් කැබලි සැකසීම

කප්පාදු කළ පදුරු වලින් ප්‍රරෝහණ කැබලි ලබා ගත යුතු අතර ඒ සදහාම පුරුදු කරනු ලැබූ ශාක වගා බිම් වල පවතී. පදුරේ මධ්‍ය ප්‍රදේශ වලට ආසන්නවත් වඩාත්ම වියලීමට ලක් වන උස ප්‍රමාණයේ ඇති අතු වලින් කැබලි ලබා නොගත යුතුය. මෙලෙස ලබා ගන්නා ප්‍රරෝහණ කැබලි වර්ග 02කි.

 1. තනි ගැටයක් සහිත ප්‍රරෝහණ කැබලි
 2. තනි පත්‍රයක් හා පත්‍ර අඩක් සහිත ප්‍රරෝහණ කැබලි

 

පැළ තවානට සුදුසු ඉස්ථානයක් තේරීම

 • පැළ තවාන සිටුවන භූමියට ආසන්න වීම.
 • උදෑසන සූර්යාලෝකයට පමණක් නිරාවරණය වන වහලක් සහිත බිමක් වීම.
 • ඉතා අධික සුළං සහිත බිමක් නොවීම.
 • ජල ප්‍රබවයට ආසන්න ඉස්ථානයක් වීම.
 • මුල් ඇද්දවීමට ගන්නා මාධ්‍ය ආසන්න ඉස්ථානයක් වීම.
 • ජල වහනය හොද මට්ටම්න් පවතින බිමක් වීම

මුල් ඇති කිරීමට යොදා ගන්නා මාධ්‍ය ප්‍රශස්ථ pH අගය 4.5 – 5 දක්වා හොද වයනයක් සහිත නෙමටෝඩාවන් ආදී ව්‍යාධිජනකයින්ගෙන් තොර විය යුතුය.

 

තවාන් පාත්ති සැකසීම

අගල් 15-18 වන තුරු පස බුරුල් කර ගල් මුල් ඉවත් කර පතුලට අගල් 2- 3පමණ බොරළු තට්ටුවක් දමා ජල වහනය දියුණු කරයි. ඉන් පසුව වගා මාධ්‍ය යොදා බීජ සිටුවයි.

කදන් කැබලි පැළ කිරීම සදහා ගේජ් 150 පොලිතින් වලින් දිග අගල් 9 හා පළල විශ්කම්භය 5 වන සේ බෑගය සාදා මාධ්‍ය පුරවා ඒ තුල දඩු කැබලි පැළ කිරීම සිදු කරයි. දඩු සිටුවීටම්දී ඇල අතට සිටු වීම මගින් පත්‍ර තලය භූමියට සමාන්තරව පැවතීම නිසා සුළං මගින් වන හානි අවම කර ගත හැක. ඉන්පසුව තවාන ආවරණය කළ යුතුය.

මෙලෙස සකසාගත් පැළ භූමිය තුල සිටු වීමට පෙර බිම් සැකසිය යුතුය. සාමාන්‍යෙයන් තේ වගා කිරීමට අදහස් කරන ගොවින් තේ වගා කිරීමට පෙර ගෝතමාලා , සැවැන්දරා වැනි තෘණ වර්ග මාස 6ක් පමණ වගා කිරීම මගින් පස සරු කර ගනී. පාංශු වයනය පාංශු වාතනය දියුණු කර ගනී. මෙම තෘණ අවශ්‍ය විට ගලවා ඉවත් කරන අතර සාමානයෙන් තේවගා කරනුයේ බැවුම් සහිත ඉඩම් වල බැවින් සමෝච්ච ක්‍රමයට කාණු පද්ධතිය හා වලවල් සකකුණු කර ගත යුතුය. සාමානයෙන් තේ පැළ සමෝච්ච ක්‍රමයට මෙන්ම ත්‍රිකෝණාකාරව, සමචතුරස්‍රාකාරව  සිටුවයි. තවන් කරන ලද තේ පැළ මාස 9- 11 පමණ වන විට ක්ෂේත්‍රෙය් වර්ෂා කාළයක් සමග සිටවනු ලැබේ.    අඩි 1 ½ - 2 පමණ ගැඹුරට සහ විශ්කම්භය අගල් 9- 12 පමණ වලවල් මීටර් 1.2 * 0.6 පරතැයට සකසා ගනී. හෙක්ටෙයාරයට පැළ 13600ක් පමණ අවශ්‍ය වන අතැ සුළගින් වන හානිය අවම කැ ගත යුතු අතර සම්පූර්ණ ක්ෂේත්‍රෙය්ම එකවර පැළ සිටුවීම සිදු නොකරයි.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

තේ සදහා ආවරණ බෝග වගාව/ සෙවන ශාක සිටුවීම                                     

 • මෙය භූමියේ පැළ සිටුවීමට පෙර සිදු කරණු ලැබේ.

                     උදා - ගෝතමාලා, මානා

 • ඇල්බීසියා වැනි ඉහලට වැඩෙන ශාක අඩි 20* 20 පරතරය සහිතව සිටුවයි.
 • මකුලත / ග්ලිරිසීඩියා වැනි එතරම් උස් නොවන ශාක අඩි 10*10 පරතරය සහිතව සිටුවයි.
 • සෙවන ශාක තීරු ඔස්සේ සිටුවන අතර එමගින් නෙළීම සදහා යාමටද පහසු කරයි.
 • සෙවන ශාක කප්පාදු කිරීම වසරකට දෙවතාවක් මෝසම් වැසි ආරම්භ වීමත් සමගම සිදු කරයි.
 • ආවරණ බෝග ලෙස බොහෝ දුරට රනිල කුළයට අයත් ශාක යොදා ගනී. මෙමගින් වගාවට අවශ්‍ය නයිට්‍රජන් ලබා ගත හැක.

 

 තේ ශාකය නඩත්තු කිරීම.

ක්ෂේත්‍රය තුල තේ පැළ පිහිටුවා මසකට පමණ පසුව ශාකය නමා කරු ගැසිය යුතුය. ඉන්පසුව නැවත ඇති වන අතුද මාස 3 – 6 පසුව ඉහත පරිදිම නමා කරු ගැසිය යුතුය.  මෙලෙස අවසන් වරට නැටමීමෙන් පසුව බිම් මට්ටමේ සිට සෙ.මී 60 උසක් දක්වා කදන් වර්ධනය වීමට ඉඩ හැර බිම් මට්ටමේ සිට සෙ.මී 30 – 40 උසින් තිරස්ව කපා දමයි. ඉන් පසුව එම පදුරු සෙ.මී 45 – 50 දළු ඉවත් කර දළු කැඩීමට සුදුසු තත්වයට පත් කරයි.

ගස් වසරක් පමණ කාලයක් නිදහසේ වැඩීමට සලස්වා බිම් මට්ටමේ සිට සෙ. මී 30 ඉහලින් කපයි. දෙවන වර කැපීම උස සෙ.මී 35- 40 සිදු කරන අතර සෙ. මී 45 – 50 උසකදී අග්‍රස්ථය ඉවත් කර තේ දළු නෙලයි. පාර්ශවික අතු නොමැති විට නමා කරු ගසයි. පාර්ශවින අතු සහිත විට මෙම හරස් අතට කැපීම සිදු කරයි.

මධ්‍යගත කිරීමේදී පදුරේ මැද ඇති කදන් පමණක් කප්පාදු කරයි.

 

වල් පැළ පාලනය

මෙහිදී වල් පැළෑටි පාලනය මසකට වරක් පමණ කළ යුතු අතර එය සාමාන්‍යෙයන් අතින්ම සිදු නරන අතර ක්ෂේත්‍රය සම්පූර්ණයෙන්ම වල් පැළෑටි වලින් තොර අවස්ථාවට පත් නොකරයි.

රසායනික වල් නාශක යෙදීමේදී ප්‍රධාන ආකාර 02ක් පවතී.

 1. ස්පර්ශක වල් නාශක
 2. පරිසර්පණ වල් නාශක

 

තේ වගාව සදහා පොහොර යෙදීම

තේ වගාවේදී ප්‍රධාන අවස්ථා කිහිපයකදීම පොහොර යෙදීම සිදු කරයි.

 

තවාන් සදහා පොහොර මිශ්‍රණය යෙදීම

 • තවාන් සදහා T65 පොහොර මිශ්‍රණය යොදයි. මෙහි සංයුතිය,
  • ඇමෝනියම් සල්ෆේට් : ඇමෝනියම් පොස්පරස් : පොටෑසියම් සල්ෆේට් : ලවණ කොටස්

              20                :                      15           :                 15             :         15

 • මෙසේ තවන් පැල 1000ක් සදහා කි. ගෑ 100 ක් අවශ්‍ය වේ. මුල් ඇති වූ විට වරකට T65 ග්‍රෑම් 35 වතුර ලීටර 5ක් සමග මිශු කර සතියකට දෙවරක් වර්ග මීටරයකට යොදයි. වර්ධනය වීමත් සමගම ග්‍රෑම් 70 දක්වා වැඩිකළ හැක. පෝෂක එක් කිරීමෙන් අනතුරුව පිරිසිදු ජලයෙන් පත්‍ර සේදිය යුතුය.
 • මීට අමතරව තේ තවාන් වල පත්‍ර වලට සින්ක් සල්ෆයිඩ් යෙදීම සිදු කරයි. T65 යොදා සතියකට පමණ පසුව සිල්වර් සල්ෆේට් ග්‍රෑම් 14 ජලය ලීටර 5 ක දියකර පැළ 1000ක් සදහා යොදනු ලැබේ. අවස්ථා 4 – 6 පමණ සති දෙකකට වරක් කළ හැකි අතර පසුව මසකට  වරක් කරයි.

 

වර්ධනය වන පැළ වලට පොහොර ‍යෙදීම

 • වර්ධනය වන පැළ වලට භාවිතා කරන පොහොර මිශ්‍රණය T200 ලෙස නම් කරයි. මෙහි සංයුතිය ලෙස ,
  • ඇමෝනියම් සල්ෆේට් :  රොක්පොස්පේට් : මියුරේට් ඔෆ් පොටෑෂ් : කීසරයිට්

               100             :           50             :               25               :      25

 • මෙම මිශුණය පළමු වසර තුලදී පැළයකට ග්‍රෑම් 15 – 25 (හෙක්ටෙයාරයකය කි.ග්‍රෑ 1200) වාර 4 – 6 දක්වා ප්‍රමාණයක් යොදයි. පැළ සිටුවන විටද මෙම මිශ්‍රණය ග්‍රෑම් 15- 20 දක්වා ප්‍රමාණයක් භාවිතා කළ හැක.

 

අස්වනු නෙලන අවධියේදී පොහොර භාවිතය

 • අසිවන් නෙලාගැනීමෙන් වසර 03කට පසුව T750 පොහොර මිශ්‍රණය යොදනු ලබයි. මෙය 3 වන වර්ශයේ සිට ඉදිරියට ‍යොදනු ලබන අතර වසරකට හෙක්ටෙයාරයට කිලෝග්‍රෑම් 1750 අවශ්‍ය වේ. මෙහි සංයුතිය වනුයේ,
  • ඇමෝනියම් සල්ෆේට් : රොක්පොස්ෆේට් : මි.ඔෆ් පොටෑෂ් : කීසරයිට්

             500                            :           100           :          100        :      50

                 

පරිණත වගාවක් සදහා පොහොර යෙදීම

 • මේ සදහා U364 නම් පොහොර මිශ්‍රණය භාවිතා කරයි. මෙම යුරියා අඩංගු පොහොර මිශ්‍රණය භාවිතා කරනුයේ වගාව පරිණත අවධියේදී පමණි. යම් ක්ෂේත්‍රයක අස්වැන්න ‍හෙක්ටෙයාරයකට කි.ග්‍රෑම් 800ට වඩා අඩු විට මෙම පොහොර මිශ්‍රණය යොදයි. මිශ්‍රණයෙන් කි.ග්‍රෑම් 173 ක් වසරකට දෙවරක් යොදයි.
 • ක්ෂේත්‍රෙය් අස්වැන්න කි.ග්‍රෑම් 800ට වැඩි විට U709 යොදයි.
  • යුරීයා   :      එප්පාවල : රො: පොස්පේට්  :  මියු: ඔෆ් පොටෑෂ්
  • 438      :                            103               :            168
 •  මීට අමතරව පසේ  pH අගය 4.5 – 5.5 පවත්වා ගැනීමට පසට ඩොලමයිට් යොදනු ලබයි.

 

තේ කප්පාදු කිරීම .

තේ පදුරේ මනා උසක් පවත්වා ගැනීමටත් ප්‍රතිස්ථාපනය මගින් ශාක නිෂ්පාධනය ඉහළ දැමීමටත් වර්ධක අවධිය අකණ්ඩව පවත්වා ගැනීමටත් යන කරුණු මත ශාකය  කප්පාදු කරයි. තේ දළු කුඩීමද එක්තරා කප්පාදු කිරීමේ ක්‍රමයකි. සාමානෆයන් පහතරට ප්‍රෙදෟශයේදී මැයි මස මැද සිට ජූල් මස මැද සිට හෝ ඔක්තෝම්බර් මැද සිට නොවැම්බර් අවසන් වන තුරු සෙ.මී 50 -60 පමණ උසකට කප්පාදු කරයි.

කප්පාදු කිරීම සදහා ප්‍රධාන ක්‍රම 2ක් උපයෝගී කර ගනී

 1. දැඩි කප්පාදුව
 2. සියුමි කප්පාදුව

 

දැඩි කප්පාදුව

පොළොවේ සිට සෙ.මී 35 පමණ උසින් පදුර ඉතිරි වන සේ කප්පාදු කරයි. වියළි ප්‍රදේශවලදී දැඩි කප්පාදුවේදී අතු කිහිපයක් ඉතිරි කරයි. කප්පාදු කර සති 4 – 6 කාළයක් තුලදී දළු නෙලීම සිදු නොකරයි.

සියුම් කප්පාදුව

තේ පදුර සාමානයෙන් අවුරුදු 3 – 4 වරක් කප්පාදු කරයි. පෙර කප්පාදුවෙන් සෙ.මී 4 – 5 උසකට කරයි. මෙමගින් හොද හැඩයක් පවත්වා ගැනීම, පදුරේ පැති පාළනය කිරීම, ලෙඩ රෝග හා පළිබෝධ පාළනය කිරීම.

 

දළු නෙළීම.

තේ පදුරක සජීවී හා අජීවී ලෙස දළු වර්ග දෙකක් පවතී. මෙහිදීඅජීවී අංකුර කඩා ඉවත් කළ යුතු අතර ජීව අංකුර නෙළා ගත් පසු නැවත ජීව අංකුර ඇතිවේ. අංකුර  සුප්ත තාවය හෙවත් බංජි අංකුර හැකිතාක් ඉවත් කළ යුතුය.

 

තේ දළු නෙළීමේදී සැළකිළිමත් විය යුතු කරුණු

 • නෙලීමට සුදුසු සියළුම කොටස් නෙළීම.
 • ක්‍රමවත් නෙළීමේ චක්‍රයක් පවත්වා ගැනීම.
 • මෝරන ලද තේ කොළ තේ දළු නෙළන අවස්ථාවේදීම නෙළා ඉවත් කිරීම.
 • නෙලීමේ මට්ටමේ ඇති වල් පැළ ඉවත් කිරීම.

 

දළු නෙළීමේ ප්‍රධාන ආකාර 03කි.

 1. සැහැල්ලු දළු නෙළීම. - අංකුරයේ පත්‍ර දෙකක් පමණක් නෙලීම සිදු කරයි.
 1. මධ්‍යස්ථ නෙළීම - අංකුරය හා පත්‍ර තුනක් නෙලා ගන්නා අතර මීන පත්‍රයට ඉහලින් සම්පූර්ණ පත්‍රයක් ඉතිරි වන්නට හරී
 1. රළු දළු නෙලීම - පතු දෙකකට වැඩි සංඛ්‍යාක් හා අංකුරය ඉවත් කිරීම මෙහිදී සිදු කෙරේ. මෙයට අළුතින් වැඩුණු නටුවද අයත්ය.

 මෙලෙස නෙළාගත් දළු අනවශ මේරූ නොටස් අහඹු ලෙස ඉවත් කරමින් තේරීමකට ලක් කරයි. ඉන් පසුව බර කිරීමකට ලක් කර කර්මාණ්තශාලා සදහා ප්‍රවාහනය කරයි.

 

තේ කොළ නිෂ්පාධනය.

මෙහිදී ප්‍රධාන පියවරවල් කිහිපයක් යටතේ තේ කොළ නිෂ්පාධනය සිදු කෙරේ. මෙහිදී අවශ්‍ය පැහැය හා රසය ලබා ගැනීමට මෙය අත්‍යාවශ්‍ය වේ. එම පියවරවල් ලෙස

 1. රෝලර් කිරම
 2. තව් මැරීම
 3. පැසවීම
 4. වියලීම
 5. ශ්‍රේණි කිරීම
 6. ඇසුරුම් කිරීම

 

1. තව් මැරීම

තේ පත්‍ර වල ඇති ජල ප්‍රමාණය 70%  දක්වා අඩු වේ. තේ කොළ දැලක් සහිත ද්‍රෝණියකට දමා ගනු ලැබේ. දැළ හරහා දැඩි වායු දහරාවක් යවා පත්‍ර වල ජල වාශ්ප ඒකාකාරී අයුරින් ඉවත් කරයි. මෙහිදී සාමාන‍යෙන් පැය 12 – 17 කාළයක් ‍මෙම කාර්ය කරයි. ක්‍රියාවලිය අවසානයේදී තේ පත්‍ර නැමෙන සුළු ස්වභාවයට පත් වේ.

02.රෝලර් කිරීම

     ඉන් පසුව එම පත්‍ර රෝලර් යන්ත්‍රයක් හරහා යවන්‍ර ලබයි. තේ කොළ ඇඹරුණ වයර් වැනි තත්වයට පත් වේ. මෙම පියවර තේ වල රසය වැඩි කිරීමට දායක වේ.

03.පැසවීම

     ඔක්සිකරණය වීමට අවශ්‍ය පාරිසරික තත්ව වෙනස් කරන ලද කුටියක තබා නැවත ක්‍රමයෙන් පැහැය වෙනස් වීමට ඉඩ හරී

04.වියලීම

     මෙහිදී තේ වල ජල ප්‍රතිශතය 3% දක්වා අඩු කරනු ලබයි. එවිට සියළුම එන්සයිම ක්‍රියා නතර වන අතර වියලීම මගින් තේ කොළ නිෂ්පාධනයේ නිමාව සිදු කරයි.

05.ශ්‍රේණි කිරීම

     තේ කොළ වල ගුණාත්මය මත රදා පවතින ගුණයකි. සම්පූර්ණ කොළ, කැඩුණු කොළ, තැළුණු කොළ , කුඩු ලෙස වර්ග කරයි.

06.ඇසුරුම් කිරීම

      ප්‍රධාන වශයෙන් ලී පෙට්ටි , කඩදාසි උර, හෝ ප්ලාස්ටික් පෙට්ටි යොදා ගනී. අවශළුතාවය දත කුඩා ප්‍රමාණමේ ඇසුරැම්ද යොදා ගත හැක.

https://www.myschool.lk/%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%92/%E0%B6%AD%E0%B7%9A-%E0%B7%80%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B7%80