ගෙදර කෑම මීයො කනවා නම් භූමි දෝෂ Gedara Kaama Meeyo Kanawanam Boomi Doosha

 

වල් මීයා, බටු මීයා, හික් මීයා, උෟරු මීයා නොහොත් මීමින්නා යන නමින් ලංකාවට ආවේණික වූ මී වර්ග කීපයකි. ප්‍රමාණයෙන් සහ වර්ණයෙන් එකිනෙකට වෙනස් වන වර්ණ කීපයකින් යුත් මීයා ධාන්‍ය වර්ග, පලතුරු ආදියට ප්‍රිය මනාප වෙයි.

 • මිනිසාට විශේෂයෙන් නිවෙසේදී අහිතකර සතෙකි. නුවණට අධිපති ලෙස සැලකෙන, ගණ දෙවියන්ගේ වාහනය වන මීයා මුල් තැනක් ගනු ලබන අතර වේ හුඹස්, කූඩු ආදියේ වෙසෙයි. නිවෙස්වලට නිතර ඇදී එන බටු මීයා, හික් මීයා නිවෙසට නිවැසියන්ට දෝෂ ඇති කරයි.
 • බටු මීයන් නිදන කාමරයේ ලැගුම් ගනී නම් ගෙහිමියාට අපල වෙයි.
 • හික්මීයන් මුළුතැන්ගෙයි උයන පිහන දේ කාදමයි නම් භූමි දෝෂයකි. නිවෙසේ එක් අයකු තනි වෙයි.
 • රාත්‍රි නිදි යහනට හෝ නිදි පැදුරට එන බටු මීයන් පාදයේ ඇඟිලි නියපොතු කා දමයි නම් හය මසකට ලැබීම් අහිමි වෙයි. පහත් තත්ත්වයකට පත්වේ.
 • මීයන් කන ලද කෑම බීම කැවුණේ හෝ පෙවුණේ නම් ඇදුම රෝගය හට ගනී. නිතර උණ රෝගය වැලඳෙයි.
 • හික් මීයා කුඹුරු නියර ආදිය හාරමින් හුඹස් බඳී නම් එම වගාවන් පාළු වෙයි.
 • හික් මීයා සපාකයි නම් කුජ දෝෂයකි.
 • මී පැටවුන් මැරී සාලයට වැටේ නම්, තද බල අෂ්ටම බහිරව දෝෂයකි. එම නිවෙසේ සියලු ධනය විනාශ වේ.
 • ගෙදර ප්‍රධාන මුල්ලක මීයන් හුඹස් මුල වසයි නම්, එම දිශාවෙන් ධනය හානි වෙයි.
 • මීයන් ගෙදර ඉදිරිපිට හෝ ගේ ඇතුළෙ පොරකයි නම් ගණ දෙවි බාරයක් ඔප්පු නොකළ බවකි.
 • නිවෙසේ ආරක්ෂාවට තැබූ මුදල් බැංකු පොත් හඳහන් මීයන් කාදමයි නම්, එම නිවෙසේ තද බල පාද දෝෂයක් හෝ වාස්තු දෝෂ මතු වෙයි.

 

උපුටා ගැනීම - http://www.sithmalyaya.com/

Kethuge Apalayata Rathana Suutharaya කේතුගේ අපලයට රතන සූත්‍රයKeethuge Apalayata Rathana Suutharaya කේතුගේ අපලයට රතන සූත්‍රය "ඔළුව ලොකුයි බඩ මහතයි කෙහෙතගෙ අපලේ" යැයි කුඩා වියේදී ඇසූ බව මතකය. වර්තමානයේ වුවත් කේතුගේ ....Niwaradhiwa Palathuru Puujawak Thabamu නිවැරදිව පලතුරු ...Kethuge Apalayata Rathana Suutharaya කේතුගේ අපලයට රතන සූත්‍රය. Kethuge Apalayata Rathana Suutharaya කේතුගේ අපලයට රතන සූත්‍රය niwaradhiwa palathuru puujawak thabamu නිවැරදිව පලතුරු පූජාවක්‌ තබමු niwaradiwa ....Senasuru Apalayata Biya Nowanna සෙනසුරු අපලයට බිය නොවන්නKethuge Apalayata Rathana Suutharaya කේතුගේ අපලයට රතන සූත්‍රය Kethuge Apalayata Rathana Suutharaya කේතුගේ අපලයට රතන සූත්‍රය . Kethuge Apalayata Rathana Suutharaya කේතුගේ අපලයට රතන සූත්‍රය senasuru apalayata biya nowanna සෙනසුරු අපලයට බිය ....Oba Upan Dawasa Anuwa Sastharayak Danaganna ඔබ උපන් දවස ...Kethuge Apalayata Rathana Suutharaya කේතුගේ අපලයට රතන සූත්‍රයKeethuge Apalayata Rathana Suutharaya කේතුගේ අපලයට රතන සූත්‍රය "ඔළුව ලොකුයි බඩ මහතයි කෙහෙතගෙ අපලේ" යැයි කුඩා වියේදී ....obath niwsa daw vimanak karagnna ඔබත් නිවස දෙව් විමනක් කරගන්නKethuge Apalayata Rathana Suutharaya කේතුගේ අපලයට රතන සූත්‍රය obath niwsa daw vimanak karagnna ඔබත් නිවස දෙව් විමනක් කරගන්න obath niwsa daw vimanak karagnna,ඔබත් නිවස දෙව් විමනක් කරගන්න,2018 sri katha gadarata,.සිහින කියන පලාපල Sihina Kiyana PalapalaKethuge Apalayata Rathana Suutharaya කේතුගේ අපලයට රතන සූත්‍රය Kethuge Apalayata Rathana Suutharaya කේතුගේ අපලයට රතන සූත්‍රය . Kethuge Apalayata Rathana Suutharaya කේතුගේ අපලයට රතන සූත්‍රය සිහින කියන පලාපල sihina kiyana palapala ....Hadisi Dhiyunuwa Gana Kathawak හදිසි දියුණුව ගැන කතාවක්‌Kethuge Apalayata Rathana Suutharaya කේතුගේ අපලයට රතන සූත්‍රය. Kethuge Apalayata Rathana Suutharaya කේතුගේ අපලයට රතන සූත්‍රය hadisi dhiyunuwa gana kathawak හදිසි දියුණුව ගැන කතාවක්‌ hadisi dhiyunuwa gena kathawak ....Joothishyaya Pilibadha Dharmanukula Wiwaranayak ජ්‍යෙතිෂය ...joothishyaya pilibadha dharmanukula wiwaranayak ජ්‍යෙතිෂය පිළිබඳ ධර්මානුකූල විවරණයක්‌ jootishya ....CBSE Notes for Classes 6 to 12 - ATP EducationCBSE Notes for class 06, class 07, class 08, class 09, class 10, class 11, class 12.Technical Data Sheet - JotunSeaConomy 700 Storage The product must be stored in accordance with national regulations. Keep the containers in a dry, cool, well ventilated space and away from sources of heat and ignition. Containers must be kept tightly closed. Handle with care. Shelf life at 23 °C SeaConomy 700 12month(s) In some markets commercial shelf life can be dictated shorter by local legislation. The above is ....


gedara kaama meeyo kanawanam boomi doosha ගෙදර කෑම මීයො කනවා නම් භූමි දෝෂ wasthu rahas වාස්තු රහස් gedara kama meeyo kanava nam boomy dosha

gedara kaama meeyo kanawanam boomi doosha ගෙදර කෑම මීයො කනවා නම් භූමි දෝෂ wasthu rahas වාස්තු රහස් gedara kama meeyo kanava nam boomy dosha

Kethuge Apalayata Rathana Suutharaya කේතුගේ අපලයට රතන සූත්‍රය
Kethuge Apalayata Rathana Suutharaya කේතුගේ අපලයට රතන සූත්‍රය

Kethuge Apalayata Rathana Suutharaya කේතුගේ අපලයට රතන සූත්‍රය gedara kaama meeyo kanawanam boomi doosha ගෙදර කෑම මීයො කනවා නම් භූමි දෝෂ wasthu rahas වාස්තු රහස් gedara kama meeyo kanava nam boomy dosha