ගෙදර කෑම මීයො කනවා නම් භූමි දෝෂ Gedara Kaama Meeyo Kanawanam Boomi Doosha

 

වල් මීයා, බටු මීයා, හික් මීයා, උෟරු මීයා නොහොත් මීමින්නා යන නමින් ලංකාවට ආවේණික වූ මී වර්ග කීපයකි. ප්‍රමාණයෙන් සහ වර්ණයෙන් එකිනෙකට වෙනස් වන වර්ණ කීපයකින් යුත් මීයා ධාන්‍ය වර්ග, පලතුරු ආදියට ප්‍රිය මනාප වෙයි.

 • මිනිසාට විශේෂයෙන් නිවෙසේදී අහිතකර සතෙකි. නුවණට අධිපති ලෙස සැලකෙන, ගණ දෙවියන්ගේ වාහනය වන මීයා මුල් තැනක් ගනු ලබන අතර වේ හුඹස්, කූඩු ආදියේ වෙසෙයි. නිවෙස්වලට නිතර ඇදී එන බටු මීයා, හික් මීයා නිවෙසට නිවැසියන්ට දෝෂ ඇති කරයි.
 • බටු මීයන් නිදන කාමරයේ ලැගුම් ගනී නම් ගෙහිමියාට අපල වෙයි.
 • හික්මීයන් මුළුතැන්ගෙයි උයන පිහන දේ කාදමයි නම් භූමි දෝෂයකි. නිවෙසේ එක් අයකු තනි වෙයි.
 • රාත්‍රි නිදි යහනට හෝ නිදි පැදුරට එන බටු මීයන් පාදයේ ඇඟිලි නියපොතු කා දමයි නම් හය මසකට ලැබීම් අහිමි වෙයි. පහත් තත්ත්වයකට පත්වේ.
 • මීයන් කන ලද කෑම බීම කැවුණේ හෝ පෙවුණේ නම් ඇදුම රෝගය හට ගනී. නිතර උණ රෝගය වැලඳෙයි.
 • හික් මීයා කුඹුරු නියර ආදිය හාරමින් හුඹස් බඳී නම් එම වගාවන් පාළු වෙයි.
 • හික් මීයා සපාකයි නම් කුජ දෝෂයකි.
 • මී පැටවුන් මැරී සාලයට වැටේ නම්, තද බල අෂ්ටම බහිරව දෝෂයකි. එම නිවෙසේ සියලු ධනය විනාශ වේ.
 • ගෙදර ප්‍රධාන මුල්ලක මීයන් හුඹස් මුල වසයි නම්, එම දිශාවෙන් ධනය හානි වෙයි.
 • මීයන් ගෙදර ඉදිරිපිට හෝ ගේ ඇතුළෙ පොරකයි නම් ගණ දෙවි බාරයක් ඔප්පු නොකළ බවකි.
 • නිවෙසේ ආරක්ෂාවට තැබූ මුදල් බැංකු පොත් හඳහන් මීයන් කාදමයි නම්, එම නිවෙසේ තද බල පාද දෝෂයක් හෝ වාස්තු දෝෂ මතු වෙයි.

 

උපුටා ගැනීම - http://www.sithmalyaya.com/

..........


gedara kaama meeyo kanawanam boomi doosha ගෙදර කෑම මීයො කනවා නම් භූමි දෝෂ wasthu rahas වාස්තු රහස් gedara kama meeyo kanava nam boomy dosha

gedara kaama meeyo kanawanam boomi doosha ගෙදර කෑම මීයො කනවා නම් භූමි දෝෂ wasthu rahas වාස්තු රහස් gedara kama meeyo kanava nam boomy dosha

Kethuge Apalayata Rathana Suutharaya කේතුගේ අපලයට රතන සූත්‍රය
Kethuge Apalayata Rathana Suutharaya කේතුගේ අපලයට රතන සූත්‍රය

Kethuge Apalayata Rathana Suutharaya කේතුගේ අපලයට රතන සූත්‍රය gedara kaama meeyo kanawanam boomi doosha ගෙදර කෑම මීයො කනවා නම් භූමි දෝෂ wasthu rahas වාස්තු රහස් gedara kama meeyo kanava nam boomy dosha