HadaRuwa Wadi Karana Grahaya හැඩරුව වැඩි කරන ග්‍රහයා

පෙර ආත්මයන්හි පින් දහම්වල යෙදීම අනුව මෛත්‍රි සිතුවිලි යහපත් කල් ක්‍රියාවන් මත ලස්සන රූසපුවකට හිමිකම් කියන බව බුදු දහම උගන්වන අතර මනුෂ්‍යයා විසින් කරන ලද යම් යම් අකුසලකම්, පාපී, දුෂ්ට ක්‍රියා අනුව අවලස්සන වන බවද කියා දෙනු ලබයි. එබැවින් ලස්සන වීමට ගුණවත් බව සිල්වන්ත බව හා ධර්මානුකූල ජීවිත ගතකිරීම වැදගත්.


ලස්සන රුවකට හිමිකම් කීමට ග්‍රහ ලොව රජුවන රවිගේ බලයද අවශ්‍ය වන අතර පූර්ණ සඳුගේ බලය හෙවත් චන්ද්‍රයාගේ බලයද අවශ්‍යම වෙයි. ඊළඟට සිකුරු ග්‍රහයාද බලවත්කම මත හා අඟහරු ග්‍රහයාගේ ග්‍රහ බලය මත ලස්සන රුවකට හිමිකම් කියන අතර බුධ ග්‍රහයාද පූර්ණ බලයක් ලබාදෙමින් ලස්සන බව ලබාදෙන ග්‍රහයන් අතරට එක්වන බැවින් බුධ ග්‍රහයාගේ බලය මෙන්ම ග්‍රහ ලොව තපස්බව ගුණධර්ම රැක ගැනීමට ප්‍රධාන වන බ්‍රහස්පති ග්‍රහයා හෙවත් ගුරු ග්‍රහයාගේ බලය මත පිරුණු ශරීරය ප්‍රසන්න බව උස තරමට මහත් බව ලබා දීම බ්‍රහස්පති ග්‍රහයාගේද බලය නැතිවම බැරි වෙයි.


කේන්දරයක සුබව පුර පක්ෂයේ පාප දෘෂ්ටි නැතිව ලග්නගත වුණු සඳු ග්‍රහයාගේ හෝ සිකුරු ග්‍රහයා සිටින කල ප්‍රිය මනාප වූ මුහුණතක් ලබාදෙයි. මෙය තවත් ඔප්නැංවීමට බලවත් වීමට සුබ රාශි ගතවූ බලවත් බ්‍රහස්පති ග්‍රහයාගේ දැකීමට ලක්වීමත් සුබවූ බලවත්වූ අඟහරු ග්‍රහයාගේ දෘෂ්ටියට ලක්වීමත් හේතුවෙයි.
ලග්නයට සුබවූ සිකුරු ග්‍රහයා පස්වැන්නේ සිට ලග්නය දැකීම එම සිකුරු ග්‍රහයාට සුබවූ පූර්ණ සඳු පෙනීම අනුවද ලස්සන අය උපත ලබයි.
ලග්නයට සුබවූ සිකුරු ග්‍රහයා භාග්‍යස්ථානය හෙවත් නව වැන්නේ සිට පාප දෘෂ්ටිවලින් තොරව ලග්නය දැකීම නිසා එම සිකුරු පූර්ණ සුබවූ පාප දෘෂ්ටි නොලද සඳු විසින් දැකීම අනුව ලස්සන මනබඳින රූපසුවකට හිමිකම් කියයි.


ලග්නයට සුබ වූ සිකුරු එකොළොස්වැන්නේ හෙවත් අයස්ථානයේ සිටීම එම සිකුරුට පූර්ණවූ පාප දෘෂ්ටි නොලද සඳු විසින් දැකීම අනුවද ලස්සන කාන්තාවන් බිහිවනු ලබයි. පුර පක්ෂයේ බලවත් සඳු හත් වැන්නේ සිටින විට ලග්නය දකින බැවින් එම පුර පක්ෂයේ ලග්නයට සුබවූ සඳු ග්‍රහයාව සිකුරු විසින් දැකීම නිසා ලස්සන වී උපත ලබයි.


කේන්ද්‍රයට සුබවූ බුධ ග්‍රහයා ලග්නයේ සිටීම හා එම බුධ ග්‍රහයාට සුබවූ යහපත් වූ සිකුරු විසින් හෝ සඳු විසින් දැකීම හෝ එම ග්‍රහයන් දෙදෙනාම විසින් දැකීම නිසා සුබ රාශි ගතවූ අඟහරු සමඟ පස්වැන්න හෝ නවවැන්න හෝ ලග්නයේ සිකුරු සමඟ සිටීම හෝ සඳු ග්‍රහයා සමඟ යෝග වීම හෝ යෙදුණු විට ලස්සන රූපයකට හිමිකම් කියනවා පමණක් නොව ශරීර රූප ශෝභාවෙන් පුරුෂයන් වශී කරමින් මුළා කිරීමද කරනු ලබයි. පුරුෂයන් මත් වූවන් මෙන් බලන රූපයක් හිමිවෙයි. මෙය නරක් වුණොත් ස්ත්‍රී උපතකට හොඳ නැත. අනාචාරයේ හැසිරීමට යොමු වෙයි. නමුත් සුබව යහපත්ව සිටි කල තම දේශයට කීර්තිය ගෙන දෙයි. නම්බුව ගෞරව ලබාදෙයි. කුල වංශය බබළවාලයි.


දේශ දේශාන්තරවලින් ජයග්‍රහණ හිමි වෙයි. ප්‍රවීණ වූ කලා ශිල්පිනියන් බිහිවෙයි.
ලග්නයට සුබ ලෙස සිකුරු අඟහරු හා බ්‍රහස්පති යන ග්‍රහයින් තිදෙනා ලග්නගතවී නම් මනා අඟ පසඟ හිමි උසට සරිලන මහත හිමි ලස්සන රූපයක් හිමි බුද්ධිය මෙන්ම ක්‍රීඩාවේද කලාවේද දක්ෂකම් කරන අය බිහිවෙයි.


ඔබගේ කේන්දරය තුළත් මෙවැනි යෝග තිබීම මත ඉතාම ලස්සන රූපයකට හිමිකම් කීමට වාසනාව උදාවන අතර ඕනෑම කේන්දරයක සූර්යයා හෙවත් රවි සුබව පිහිටීම. සඳු පුර පක්ෂයේදී කේන්දරයේ යහපත් සුබ තැන්වල සිටීම. සිකුරු පාප පීඩිතව නොවී ත්‍රිකෝණ ගතවීම හා ලග්නභාවය තුළ සිටීම.
බුධ ග්‍රහයා ලග්න ගතවීම හෝ පාප පීඩිත නොවුණු පුර සඳු හා සිකුරු සමඟ යෝග වීම මත ලස්සන රුවකට ඔබට හිමිකම් කීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත.


සිකුරු ග්‍රහයා අටවැන්නේ තනිව සිටීම හෝ සිකුරු කුජ යෝග වීම හා සඳු සමඟ යෝග වීම වෙනත් දෝෂයක් ඇති වුවත් ලස්සන ග්‍රහ පිහිටිමක් වෙයි.
මේ කියන ග්‍රහ තත්ත්වය වෙනස් වෙන්නේ දුර්වල සෙනසුරු - රාහු කේතු ලග්නගතව දෙවැන්නේ සිටීම හෝ සෙනසුරු හා රාහු යෝග වීම. සෙනසුරු කේතු සමඟ සිටීම. සෙනසුරු හෝ රාහු අඟහරු සමඟ ලග්නයේ හෝ දෙවැන්නේ සිටීම අනුව රුව ලස්සන වෙනස්වීමට හේතුවෙයි.
උපන් ලග්න කේන්දරයට සුබවන ලෙසද සිකුරු හා සඳු, බුධ සුබව ලග්නගතවීම හා පස්වැන්නේ සිටීම හෝ හත්වැන්නේ සිටීම භාග්‍යස්ථාන ගතවීම ලස්සන රූසපුවකට හිමිකම් කීමේ භාග්‍ය ඔබට හිමිවනු ඇති බව ස්ථිරවම කිවහැකි වනු ඇත.

උපුටා ගැනීම http://iranama.tharunaya.us/show1.php?id=1463628741

..........


hadaruwa wadi karana grahaya හැඩරුව වැඩි කරන ග්‍රහයා hada ruwa wedi karana grahaya hedaruva vedi karana grahaya hada ruva vedikarana gahayoo

hadaruwa wadi karana grahaya හැඩරුව වැඩි කරන ග්‍රහයා hada ruwa wedi karana grahaya hedaruva vedi karana grahaya hada ruva vedikarana gahayoo

Kethuge Apalayata Rathana Suutharaya කේතුගේ අපලයට රතන සූත්‍රය
Kethuge Apalayata Rathana Suutharaya කේතුගේ අපලයට රතන සූත්‍රය

Kethuge Apalayata Rathana Suutharaya කේතුගේ අපලයට රතන සූත්‍රය hadaruwa wadi karana grahaya හැඩරුව වැඩි කරන ග්‍රහයා hada ruwa wedi karana grahaya hedaruva vedi karana grahaya hada ruva vedikarana gahayoo