කරදරකාර සතුන් නසන ඉපැරැණි ගුරුකම් මෙන්න Karadarakaree Sathun Nasana Iparani Gurukam Menna

 

ගෙදර ‍දොර කටයුතුවලට මහත් හිරිහැරයක් වන සමහර පුංචි පුංචි සත්තු විනාශ කරන්න අද කාලෙ ගොඩාක් දෙනා ලොකු වියදමක් කරනවා. ඒත් ඒවායෙන් ලැබෙන විසඳුම තාවකාලිකයි. අද වගේ රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිත නොකළට අතීතයේ අපේ මුතුන් මිත්තො මේ ගැටලුව හරිම පහසුවෙන් විසඳගත්තා. ඔවුන් භාවිත කරපු ඒ විසඳුම අදටත් ඒ විදියටම ඉතිරි කරලා තියෙනවා. මේ නිසා ඒ ගුරුකම් අදටත් මේ විදියට අපිට අත්හදා බලන්න පුළුවන්.


බලු මැක්කන්ට
ඕං නමෝ පුතිස් දන්නා කෝවිලේ විජය රජ්ජුරුවන්ගේ යතුරු දුම්මල පොතේ අද මම ඉන්නේ සිටින්නේ ලගින්නේ කුවේණිගේ වීදුරු දිවෙන් ලේ බින්දුවෙන් උපන් අළු මැක්කෝ, බලුමැක්කෝ, වැලිමැක්කෝ, මැස්සෝ, මදුරුවෝ, මකුණෝ මේ තිස් පැයට බුදුන් අනින් දිවමුල තහන්දි තඩුත්තු ඒස්වාහා--.....


මීයන්ට යකඩ ඇණ
සලාගිනි කට්ටු සයිල මයිල කට්ටු පුස්, වලන්දුං පුස් කරන කට්ටු....
යකඩ ඇණ 4ක් කහ පැනින් සෝදා එක ඇණයකට 108 බැගින් මතුරා ගේ තුළ මුළු 3ක ඇණ 3ක් ගසා අට දවසකින් ඉතුරු මුල්ලේ ගසන්න. මීයෙක්වත් නොසිට යති.

වේයන්ට අළු
නමෝ සඬනත් නුවර මිනිපානා ගල් ගුහාවේ වාසස්ථානේ කරන එළගව රොඩියාගේ ගෑනි මඟුල් කිලි වෙච්චි පැදුරෙහි අද මම ලගින්නේ තෙල් වේයන්ගේ මුඛතුල නඩත්තු වෙන්ඩ රොඩීකාර බිසවුන්ගෙන් වරමි.
වේයන්ට අළු මතුරා ඉසින්න.


වේ හුඹස් නොබැඳීමට
වේ හුඹස් නොබැඳීමට පහත මන්ත්‍රයෙන් 108 වර මතුරා අළු ඉසින්න.
ඕං නමෝ අරලිය කුරලිය තුඩ බන්ධ බන්ධ යේස්වාහ--


මැස්සන් වඳ කිරීමට
ඕං නමෝ තුං තුං තං තං මම ලේස්වාහ--
108 වැලි මතුරා ඉසින්න....


සර්පයන් නොපැමිණීමට
නොපෑගුණ වැලි 21 වර මතුරා ගේ අවට සහ වත්තේ සෑම තැනම ඉසින්න
පුරකාලි පො--


ජේ‍යාතිෂවේදී ගුප්තවිද්‍යා
හුනුමුල්ලේ දේවමිත්‍ර

 

උපුටා ගැනීම - http://www.sithmalyaya.com/

..........


karadarakaree sathun nasana iparni gurukam කරදරකාර සතුන් නසන ඉපැරැණි ගුරුකම් karadarakaree sathun nasana iparani gurukam karadarakary satun nasana iparany gurukam

karadarakaree sathun nasana iparni gurukam කරදරකාර සතුන් නසන ඉපැරැණි ගුරුකම් karadarakaree sathun nasana iparani gurukam karadarakary satun nasana iparany gurukam

Kethuge Apalayata Rathana Suutharaya කේතුගේ අපලයට රතන සූත්‍රය
Kethuge Apalayata Rathana Suutharaya කේතුගේ අපලයට රතන සූත්‍රය

Kethuge Apalayata Rathana Suutharaya කේතුගේ අපලයට රතන සූත්‍රය karadarakaree sathun nasana iparni gurukam කරදරකාර සතුන් නසන ඉපැරැණි ගුරුකම් karadarakaree sathun nasana iparani gurukam karadarakary satun nasana iparany gurukam