Mokakda Me Erashtaka Apalaya මොකක්‌ද මේ ඒරාෂ්ටක අපලය

ඒරාෂ්ටකය නම් ඒර් යනු සංස්‌කෘතික භාෂාවේ චන්ද්‍රයාය. අෂ්ටක යනු 8 ය. එනම් චන්ද්‍රයාගෙන් 8 වැන්න යන්නයි. එනම් චන්ද්‍රයා සිටින රාශියත්, 8 වැන්නට ශනි පැමිණීම (ගෝචර ගමන) ඒරාෂ්ටකය යන්නේ තේරුම වේ. මෙහිදී සෙනසුරු රාශියක්‌ තුළ හැසිරීම අවම වශයෙන් වසර 2 1/2 ක්‌ සිදු වේ. එය වක්‍ර වීම්, නිවෘත වීම් පාදක කොටගෙන සිදු වේ. සෙනසුරු ඒරාෂ්ටකයේදී ශනිගේ ගෝචර ගමන පදනම් කරගෙන අපල කාලය තීරණය කළ යුතු වේ. මෙහිදී ලග්නයෙන් 12 වැන්න, ලග්නය, ලග්නයෙන් 2 වැන්න, උපතේදී චන්ද්‍රයා සිටි රාශිය හා එම රාශියෙන් 8 වැන්නේ සෙනසුරු ගෝචර වන කාලය, ඒරාෂ්ටක අපල කාලය ලෙස හැඳින්වේ. මෙම කාලය තුළදී ගෘහ ජීවිතයේ ගැටලු, දිළිඳු වීම, හදිසි අනතුරු හා නින්දා, අපහස, ලෙඩ රෝග, සිත්තැවුල් හා මරණ පවා ඇති විය හැක. ජීවිත කාලය තුළ මෙය මිනිසුන්ට කේන්ද්‍රය අනුව විවිධ ආකාරයෙන් බලපායි. එසේම ඒරාෂ්ටකය තුළදී රාජ්‍ය උරුම වීම, ධනය ලැබීම, විභාගවලින් ජයග්‍රහණ, ගේදොර ඉදිකිරීම්, යාන වාහන මිලට ගැනීම් ආදිය සිදු වේ. මෙහිදී ඒරාෂ්ටකයට අමතරව දශාවේ, අන්තර් දශාවේ බලපෑම, කේන්ද්‍රය තුළ ශනිගේ ප්‍රබලතාවය පාදක කරගෙන, අනෙකුත් ග්‍රහයන්ගේ ගෝචර ගමන පදනම් කරගෙන, ඒරාෂ්ටකයේ අපල යෙදෙන ආකාරය නිර්ණය කළ යුතුය.

ජන්ම පත්‍රයක ලග්න ස්‌පූටකය, චන්ද්‍ර ස්‌පූටකය (උපන් අංශකය හා චන්ද්‍රයා සිටි අංශක) පදනම් කරගෙන ජ්‍යෙdතිෂයේදියෙකු විසින් ප්‍රථමයෙන් ඒරාශ්ටක කාලය තීරණය කළ යුතුය. ඉන් අනතුරුව මහ දශාව, අන්තර් දශාව තුළ බලපෑම තීරණය කළ යුතු වේ. මෙහිදී උදාහරණයක්‌ ලෙස ජන්ම ඒරාෂ්ටකය ලබන කාලය තීරණය කිරීමට, චන්ද්‍රයා වෘශ්චික රාශියේ, 3 වැනි අංශකයේ සිටින්නේ යයි උප කල්පනය කරමු. මෙහිදී 3 වැනි අංශකයේ සිට ඉදිරියට හා පිටු පසට අංශක 15 බැගින් ඇති භාවය තුළ සෙනසුරු ගෝචර වීම, ජන්ම ඒරාශ්ටකය වේ. (චන්ද්‍ර) එනම්, තුලාවේ අංශක 18 සිට වෘශ්චිකයේ අංශක 18 දක්‌වා භාවය වේ. මෙහිදී ඒරාෂ්ටකයේ බල දුබලතාවය තීරණය කිරීමේදී ජ්‍යෙdතිෂවේදීයා විසින් රාශි ඵලය හා භාව ඵලය පටලවා නොගත යුතුයි.

පිළිවෙළින් මේෂ රාශිය, කටක රාශිය, වෘශ්චික රාශිය, සිංහ රාශිය තුළ ශනි දුර්වල වේ. මෙම රාශියන්, ඉහත සඳහන් කළ ස්‌ථානයක්‌ වී ඒරාෂ්ටක අපල උදාවූ විට, ඒරාෂ්ටක අපලය බලවත් වේ. එනම් උප්පත්තියෙන් චන්ද්‍රයා ඉහත රාශිවල පිහිටයි නම් ලග්නය ඉහත රාශියක්‌ නම්, එවැනි අයට ඒරාෂ්ටකයේ බලපෑම තදින් දැනේ. එසේම උප්පත්තියෙන් රවි, චන්ද්‍ර, යෝග වී ඇත්නම් (අමාවක දිනක උප්පත්තිය සිදුවී ඇත්නම්) රාහු 12 වැන්නේ, ලග්නයේ, 8 වැන්නේ පිහිටා ඇත්නම් එවැනි අයට ඒරාෂ්ටකයේ බලපෑම අධික වේ. වෘශ්චික, මේෂ ලග්න වලට රවි, චන්ද්‍ර යෝගය ප්‍රබල යෝගයක්‌ වුවත් (අමාත්‍ය, ධර්මකර්මාධිපති) ඒරාෂ්ටකය ලැබූ විට, එහිදී කරදර, ව්‍යාකූලතා, ඔවුනට අධික වේ. මීට අමතරව ශනි ප්‍රබල නම් තුලා, මකර, කුම්භ, රාශියක්‌ නම් එවැනි අයට ඒරාෂ්ටකයේ බලපෑම අවම වේ. මෙහිදී ඒරාෂ්ටකයේ බලපෑම නිර්ණය කිරීමේදී ජ්‍යෙdතිෂ සිද්ධාන්ත එකිනෙකට පටහැනි වන අවස්‌ථාද ඇත. එහිදී අත්දැකීම් මත, එනම් සමීක්‍ෂණ තුළින් පලාඵල කථනයේදී වර්තමාන සමාජයට එම සිද්ධාන්ත ගලපා ගැනීම ජ්‍යෙdතිෂවේදියකු විසින් සිදුකළ යුතු වේ. මෙහිදී සමීක්‍ෂණ නියෑදිය විශාල වන තරමට චදචමක්‌එසදබ අනාවැකිය සාර්ථක වේ.

සෑම ජ්‍යෙdතිෂ නියක්‌ම අනුව, ඒරාෂ්ටකය පිළිබඳව යහපතක්‌ ලියවී නොමැත. නමුත් ඒරාෂ්ටකය කොටස්‌ කිරීමේදී නිරෝගී කම, සම්පත් ආදී සුබ කටයුතු සිදුවන කාලපරිච්ඡේද ඇත. එනම් සාමාන්‍ය පුද්ගලයකුට ජීවිත කාලයේම අඩකට වඩා ඒරාෂ්ටක පවතී. එහිදී තද බල අපල, ජීවිත කාලයෙන් අඩකට වඩා පවතීද? මරණය සිදුවන්නේ එක්‌ වරකි. ලෙඩ රෝග ඇතිවීම කීප වරක්‌ සිදුවිය හැක. ඒවා දීර්ඝ කාලීනව පවතින ඒවා සහ කෙටි කාලීනව පවතින ඒවා වශයෙන් කොටස්‌ කළ හැකිය. එහිදී ඒරාෂ්ටකයෙන්ම මෙවැනි දේ සිදුනොවේ. එහිදී මහදශාව, අන්තර් දශාව, ජන්ම පත්‍රයේ ග්‍රහ පිහිටීම් සියල්ල පාදක කරගෙන පලාඵල කථනය සිදුවිය යුතුය. දුර්වල, අයහපත් ග්‍රහයන්ගේ ලග්නයට අහිතකර ග්‍රහයන්ගේ මහ දශා, අන්තර් දශා වල සෙනසුරු ඒරාෂ්ටකයක්‌ උදා වුවහොත්, ගින්දරට දර දැමූ විට ගින්න විශාල වනවා සේ, ජන්මියාට අනතුරු කරදරවල බලපෑම ඉතා අධික වී, මරණය පවා ගෙනදිය හැක. ඒරාෂ්ටක කාලවලදී ධාර්මිෂ්ඨ වුවහොත්, එහි අයහපත් බලපෑම අවම කර ගත හැකි අතර වත් පිළිවෙත් කිරීම හා යන්ත්‍ර පැළඳීම මගින් බලපෑම අවම කරගත හැක. කර්මකාරකයා ලෙස හඳුන්වන, දුකට අධිපති ශනි යහපත් වූ ජන්මියාට යහපත් ප්‍රතිඵල ලබාදේ. එනම් ඒරාෂ්ටකය අවස්‌ථාවක්‌ කර ගනිමින්, අධ්‍යාපනය ලබන්නට, නිවාස ඉදිකරන්නට, විවාහ ජීවිතයට ඇතුල් වන්නට, දරුවන්ගේ කටයුතුවලට කැප වීමට, විශාල ඉඩම් වගා කිරීම වැනි දුක්‌ විඳින්නට සිදුවන්නා වූ කටයුතු කිරීම තුළින් ඒරාෂ්ටකය ආයෝජනයක්‌ කර ගැනීමට, ධාර්මිෂ්ඨ පුද්ගලයන්ට හැක.

ධාර්මිෂ්ඨ වීම යනු පන්සිල් සුරැකීම, මානසික ඒකාග්‍රතාවය රඳවා ගැනීම වේ. එනම් එරාෂ්ටකය තුළ භාවනා කිරීම, ඉතා යහපත් වේ.

මීට අමතරව ඒරාෂ්ටක අපල සඳහා කරන විශේෂ පිළිවෙත් මගින්ද ඒරාෂ්ටක අපලය මඟ හරවා ගත හැකි අතර, ජන්මියාගේ මහදශා, අන්තර් දශා පාදක කරගෙන මෙම වත් පිළිවෙත් කළ යුතු වේ.

වැඩි විස්‌තර සදහා0718602525, 0115248187
8/බී/54, සිසිල් සෙවණ උද්‍යානය, කුඩමාදුව පාර, මත්තේගොඩ.
ඩී. ජී. එස්‌. මුදලිගේ

උපුටා ගැනීම - http://iranama.tharunaya.us/show1.php?id=1482816856

 

..........


mokakda me erashtaka apalaya මොකක්‌ද මේ ඒරාෂ්ටක අපලය mokakda me erashtaka apalaya mokakda me erashtaka apalaa

mokakda me erashtaka apalaya මොකක්‌ද මේ ඒරාෂ්ටක අපලය mokakda me erashtaka apalaya mokakda me erashtaka apalaa

Kethuge Apalayata Rathana Suutharaya කේතුගේ අපලයට රතන සූත්‍රය
Kethuge Apalayata Rathana Suutharaya කේතුගේ අපලයට රතන සූත්‍රය

Kethuge Apalayata Rathana Suutharaya කේතුගේ අපලයට රතන සූත්‍රය mokakda me erashtaka apalaya මොකක්‌ද මේ ඒරාෂ්ටක අපලය mokakda me erashtaka apalaya mokakda me erashtaka apalaa