Rajawathi Gurumaniyo රාජවතී ගුරුමෑණියෝ rusian akka Hot Photos

Siyalu Puujawanta Pera Rathnathraya Namaskara Karamu සියලු පූජාවන්ට පෙර රත්නත්‍රය නමස්‌කාර කරමු

යහපත පතා සිදු කරන කුමන පූජාවක්‌ ආරම්භ කළ ද පළමුව බුදුන්ට මල් පහන් පුදා තිසරණ සහිත පංච ශීලය සමාදන් විය යුතු වේ. එහෙත් සාමාන්‍ය පන්සිල් ගැනීමකදී මෙන් පින්දීම නොකළ යුතු අතර ඊට සුදුසු අවස්‌ථාව වන්නේ පූජා කර්මයේ අවසානයයි. තිසරණ සහිත පන්සිල් ගෙන පහත දැක්‌වෙන රත්නත්‍ර නමස්‌කාරයෙන් දේව පූජාව ආරම්භ කිරීම නිවැරැදි වේ.

සග්ගෙ කාමෙච රූපෙ ගිරි සිඛර තඨෙ

චාන්තලික්‌ඛෙ විමානෙ

දීපෙ රට්‌ඨෙච ගාමෙ තරු වන ගහණෙ

ගෙහ වත්ථුමහී කෙත්හෙ

භුම්මා චායන්තු දේවා ජලතල විසමෙ

යක්‌ඛ ගන්ධ බහ නාගා

තිට්‌ඨංතං සන්ති ඛෙදං මුනිවර වචනං

සාධවො මෙ සුනත්තු

උත්තමං නාමං ෙත්‍රෙලොක්‍ය තිලක ඥෙයH පාරගතා ශෙෂ නෛක ගුණරත්න මන්දිරාය මාන වූ ජිනෙන්ෙද්‍රdත්තම සේක මුණි, අසේක මුණි, අරහන්ත මුණි, පච්චෙක මුණි යයි කියනු ලබන්නා වූ ෂඩ්විධ මුණීන්ට ඉන්ද්‍ර වූ හෙයින් අප තථාගත සම්‍යක්‌ සම්බුදු රජාණන් වහන්සේට ද.....

"ධම්මං" සකල සත්ත්වයන් කෙරෙහි දේශනා කර වදාරන ලද්දා වූ මධුමධ මුදිත ලලිත රතිකර මනෝහර කුරවීක නාද නිර් විශේෂාංගස්‌ඨාංග සමුපේතව මධුර ස්‌වරයෙන් දේශනා කර වදාරන ලද්දා වූ සූත්‍රපිටකය, අභිධර්ම පිටකය, විනය පිටකාදීන්ගෙන් සකලාංග සම්පූර්ණව ගැවසී ගත්තා වූ සපරියාප්තික ශ්‍රී නවලෝකෝත්තර ශ්‍රී සද්ධර්ම රත්නය කෙරෙහිද,

"සංඝං" ශුද්ධ ශීල මහා ගුණානුසම්පන්න වූ සාරිපුත්‍ර මොග්ගල්‍යානන්ද රාහුලාදී අෂ්ඨාර්ය පුද්ගල මහා සංඝරත්නය කෙරෙහිද....

"අයං" මෙම ත්‍රිවිධ රත්නයට

"අහං" මම

මාගේ "කාය, වාග්, මනඃ" යන ද්වාරත්‍රයෙන් රත්නත්‍රයට ශීර්ෂ ප්‍රණාමය කරමි.

"තුය්හං" මෙතැන්හි පැමිණියා වූ ආතුරයන්ට වැඳ වැළඳ ඇත්තා වූ සකලාරිෂ්ඨ දොaෂාන්ධකාරයන් නිවාරණය කරනු පිණිස මහත් වූ සෙත් ශාන්තියක්‌ කරම්හ.... උතුම් වූ යාග හෝම ශාන්තියක්‌ වේවා· ..... ඔවුන්ගෙන්ද, ඔවුන් සතු නිවස්‌නයේ ද, ඔවුන්ගේ සියලු වතුපිටි, ගම් ගොඩැලි ඇළ දොළ ආදී සන්තකයේ පවත්නා වූ සියලු ස්‌ථානවල ද හරකාබාන ආදී පණ ඇත්තා වූද, පණ නැත්තා වූද, සිත ඇත්තා වූද, සිත නැත්තා වූද, දවස දෙවෙලේ දක්‌නා වූද, නොදක්‌නා වූද සන්තකයේ සියලු වස්‌ දොස්‌ නිවාරණය වේවා.. ඇස්‌වහ, කටවහ දොaෂ, අඬෝ වැඩියා දොaෂ, දිවි දොaෂ, දෙවි දොaෂ, මනුෂ්‍ය දොaෂ, අමනුෂ්‍ය දොaෂ, ග්‍රහදොaෂ, කෝටියක්‌ දොaෂ නිවාරණය වේවා... යමෙක්‌ කළා වූ, නොකළා වූද, අණවිණ, කොඩිවිණ, අංගංපිල්ලි, සූනියම්, අහස බැන්දුම්, පොළෝ බැන්දුම්, රූප කටු ගැසීම් ආදී සියලු ක්‍රේම බන්ධන නිවාරණය වේවා.........

යමෙක්‌ අහසට අත නගා දොස්‌ තැබුවේද, පොළොවට අත නගා දොස්‌ තැබුවේද, එක්‌ මංසලකදී, දෙමංසලකදී, තුංමංසලකදී දොස්‌ තැබුවේද, ඇතිව දොස්‌ තැබුවේද, සාප කළේද, නැතිව දොස්‌ තැබුවේද, සාප කළේද, ඒa සියලු දොaෂාන්ධකාර ධූරිභූත වී සියල්ල යස ඉසුරින් සපිරි සියලු බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට සිද්ධ වී, යනෙනා ගමන තබනා පියෙන් පිය සර්වප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වී සකල ඓශ්චර්යයත්, සර්ව සෞභාග්‍යයත් ළඟාවී චිරාත් කාලයකට ආයු බොහෝ වන්නට හේතු වාසනා වේවා.

කකුසඳ, කෝණාගම, කාශ්‍යප, ගෞතම, සතර මහා බුදුවරුන් මේ මහා පෘථිවි තලය මත පහළව සකල සත්ත්වයා වෙත පහළ කරුණාවෙන් යුතුව මේ මහා සංසාර සාගරයෙන් සියලු සතුන් එතෙර කරමැයි අදිටනින් යුතුව දෙසා වදාළා වූ ශ්‍රී සද්ධර්ම රත්නයේ ආනුභාවයෙන් ආශිර්වාදයෙන් ද සාරිපුත්‍ර, මොග්ගල්‍යානන්ද, රාහුලාදී අෂ්ටාර්ය පුද්ගල මහා සංඝරත්නයේ ආශිර්වාදයෙන් ද සියලු දුක්‌ඛ දොaමනස්‌සයන් හිරු දුටු පිනි සේද, අලපත දිය බිඳු සේද, විද්වංශනය වී, සර්ව සෞභාග්‍යය උදා වේවා·

උපුටා ගැනීම http://iranama.tharunaya.us/show1.php?id=1481693429


Keethuge Apalayata Rathana Suutharaya කේතුගේ අපලයට රතන සූත්‍රය

siyalu puujawanta pera rathnathraya namaskara karamu සියලු පූජාවන්ට පෙර රත්නත්‍රය නමස්‌කාර කරමු siyalu puujawanta pera rathnathraya namaskara karamu siyalu pujavanta pera rathnathraya namaskara karamu

siyalu puujawanta pera rathnathraya namaskara karamu සියලු පූජාවන්ට පෙර රත්නත්‍රය නමස්‌කාර කරමු siyalu puujawanta pera rathnathraya namaskara karamu siyalu pujavanta pera rathnathraya namaskara karamu

Keethuge Apalayata Rathana Suutharaya කේතුගේ අපලයට රතන සූත්‍රය
Keethuge Apalayata Rathana Suutharaya කේතුගේ අපලයට රතන සූත්‍රය

Keethuge Apalayata Rathana Suutharaya කේතුගේ අපලයට රතන සූත්‍රය siyalu puujawanta pera rathnathraya namaskara karamu සියලු පූජාවන්ට පෙර රත්නත්‍රය නමස්‌කාර කරමු siyalu puujawanta pera rathnathraya namaskara karamu siyalu pujavanta pera rathnathraya namaskara karamu