මේකිගෙ කඳ දැක්කාම ආසාවෙ බෑ බං

Suniyam Dhewiyanta Pahan Thabeema සූනියම් දෙවියන්ට පහන් තැබීම

* වෙනත් දෙවිවරුන් සමඟ පහන් නොතබන්න.

* තම නිවසට එළිය නොවැටෙන සේ යන එන මාවතට එළිය වැටෙන සේ පහන් පැල තනන්න.

* පහන් පැල කෝටු කිහිපයකින් වැටක්‌ ලෙස සකස්‌ කර වෙන්කර තබන්න.

* පහන් දැල්වීමේදී පිරිසිදු වී රාත්‍රී 9.05 ට පහන දල්වන්න.

* සූනියම් දෙවියන්ගේ පාට සුදු වන අතර පූජා කළ යුතු මල් වර්ගය පිච්ච මල් වේ.

* සිකුරාදා දින සහ කෙම්මුර දිනයන් වන බදාදා, සෙනසුරාදා දිනයන්වලදී පිරිසිදු වී ටිකක්‌ ගෙන කබලේ බැද පොරි කර මී පැණි සමඟ පුදට දීම දෙවියන් පහදා ගැනීමට මඟක්‌ වේ.

පහනක්‌ දල්වමු

පින්වත් සූනියම් දෙවිඳු බැතියෙන් මෙසේ සමරමු...

පරදවන තෙදැති රුපු පස සියලු දිනේ
වරද කළ වුණට දඬුවම් දෙවන් සැනේ
එරද විකුම් පානා දෙවොලන්හි දැනේ
සැරද සූනියම් පබු සැත විඳි මිනේ

වෙනු දෙවි රදුන්හට නිති හිත මිතුරූ
කඳ දෙව් රදුන්හට සිට මිණි අයුරූ
තද තෙද අනඟ දරනා යසස විසිතුරූ
රද සූනියම් සැරදේ සැපෙහි සුරවිරූ

ගම්වෙත නියම් හට ගොස්‌ දෙවොල නදගර
සම්පත පමුණුවන සිදුවනට හැමවර
තුම් සත දරන සුරිඳුනි ඔබගෙ පැහැසර
මම බැති බරින් වඳිනෙමි ඔබගෙ පා තඹර

පමා නොවම සුදනන්හට කරන සෙත
අමා දිව වඳින මුව කමල සුරි මුත
සැමා දොවොල් සුරකින සුරිඳුන අණ යුත
කමා කළ මැනවි අප අත වරද ඇත

රජ යක්‌සෙන් පදවි හා දෙව් ආත්මය දෙපසෙහිම රඳනා
තේජවන් අණ මහත් යස තොස අතින් දුමලොසුකුමත් රඳනා
ශීර්ෂයේ පන්සිළුව වුව නා බඳෙහි ඉන සැදි නා රූ සොබනා
නීලවාජියාන වඩිනා සූනියම් සුර සැරද යනෙනා

සිද්ධ සූනිsයම් ගම්භාර දේවතාවුන් වහන්සේට පහන් තැබීමෙන් සිදුවන සෙත

* නිවසට ආරක්‌ෂකයකු ලෙස උපද්‍රව තුළින් ආරක්‍ෂා වීම

* අණවින කොඩිවින වැළැක්‌වීම

* සොර සතුරන්ගෙන් නිවස හා භාණ්‌ඩ සුරැකීම

* නොඅඩුව ජනයාගෙන් ගෞරවයට පාත්‍රවීම

* ව්‍යාපාර රැකියා දියුණුව, දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන දියුණුව ඇතිවීම

* ගෙදර දෝෂ නැතිවී සමගිය ඇතිවීම

* කිසිවකුට රැවටිය නොහැකිවීම

* ගොවිතැන් සරුසාර වීම

* විසකුරු සතුන්ගෙන් නිවස ආරක්‌ෂා වීම

* මළගිය භූත ආත්මවල සිටින ඥතීන් වත්තෙන්, නිවසින් පිටවී යැම

* බහිරව දෝෂ අඩුවී යැම.

කතරගම සිද්ධ සූනියම් දේවාලයේ

තේවාභාර කපු ධුරන්ධර කේ. ඩී. දේවප්‍රිය

උපුටා ගැනීම http://iranama.tharunaya.us/show1.php?id=1475211559


Keethuge Apalayata Rathana Suutharaya කේතුගේ අපලයට රතන සූත්‍රය

suniyam dhewiyanta pahan thabeema සූනියම් දෙවියන්ට පහන් තැබීම suuniyam dewiyanta pahan thabeemeedi salakilimath wiya yuthu karunu suniyam deviyanta pahan thebema suuniyam dheviyanta pahan thabima

suniyam dhewiyanta pahan thabeema සූනියම් දෙවියන්ට පහන් තැබීම suuniyam dewiyanta pahan thabeemeedi salakilimath wiya yuthu karunu suniyam deviyanta pahan thebema suuniyam dheviyanta pahan thabima

Keethuge Apalayata Rathana Suutharaya කේතුගේ අපලයට රතන සූත්‍රය
Keethuge Apalayata Rathana Suutharaya කේතුගේ අපලයට රතන සූත්‍රය

Keethuge Apalayata Rathana Suutharaya කේතුගේ අපලයට රතන සූත්‍රය suniyam dhewiyanta pahan thabeema සූනියම් දෙවියන්ට පහන් තැබීම suuniyam dewiyanta pahan thabeemeedi salakilimath wiya yuthu karunu suniyam deviyanta pahan thebema suuniyam dheviyanta pahan thabima