Wiwahaya Sidhuwanne Kawadada? Ka Samagada? විවාහය සිදුවන්නේ කවදාද? කා සමගද?

මිනිසුන් අතර අන්තර් සබඳතා, පැතිකඩවල් කීපයකින් බුදුරජාණන් වහන්සේ සිඟාලෝවාද සූත්‍රයෙන් දේශනාකොට ඇත. එවැනි සබඳතාවයන් සැලකීමේදී ස්‌වාමි, භාර්යා සම්බන්ධතාවට හිමිවන්නේ පළවැනි තැනයි. එනම් මිනිසාගේ පැවැත්මේ මූලික අඩිතාලම වැටෙන්නේ විවාහය තුළිනි. මෙය සහතිකයට පමණක්‌ සීමාවන දෙයක්‌ නොවන අතර මානසික, කායික සහ අධ්‍යාත්මික සබඳතාවක්‌ වේ.

පුද්ගලයකුගේ කේන්ද්‍රය පරීක්‍ෂා කිරීමේදී ඔහුට හෝ ඇයට විවාහයක්‌ හිමිද? අහිමිද? යන්නත් එය නිසි වයසට සිදුවේද? ප්‍රමාදවේද යන්නත්, තවද විවාහ වූ පසු ඔවුන්ගේ විවාහ ජීවිතය සාර්ථකද? අසාර්ථකද? යන්නත්, බහු විවාහයක්‌ පවතීද යන්නත් පැවසිය හැක. එසේම සහකරු හා සහකාරිය සම්බන්ධව බැඳීම් ඇතිවන ආකාරයත්, ඔහුගේ හෝ ඇයගේ ස්‌වරූපය, රැකියාව, ගති පැවතුම් ආදී සියල්ලද කේන්ද්‍රය නිවැරැදිව පරීක්‍ෂා කිරීමෙන් පැවසිය හැක.

කේන්ද්‍රයක විවාහය පරීක්‍ෂා කිරීමේදී 7 වැන්න, හත්වැන්නාධිපතියාගේ බල දුබලතාවය, හත්වැන්නේ ඇති ග්‍රහයන්ගේ බල දුබලතාව, හත්වැන්නාධිපති සිටි නවාංශකාධිපතිගේ පිහිටීම, ස්‌ත්‍රියකගේ නම් කුජගේ පිහිටීමද, පුරුෂයකුගේ නම් සිකුරුගේ පිහිටීමද සැලකිලිමත් විය යුතුය. ඉහත සියල්ල පරීක්‍ෂා කර විවාහය කුමන කාලයේ සිදුවේද නොවේද, එය ප්‍රමාදවේද යන්න නිශ්චිතවම ප්‍රකාශ කළ හැක. හත්වැන්නාධිපති සිටින ස්‌ථානය හා හත්වැන්නාධිපති සිටි නවාංශකාධිපති සිටින ස්‌ථානයෙන් ත්‍රිකෝණගතව ගුරු ගෝචර වන විට විවාහය සිදුවිය යුතු වයසේ නම් මහ දශා, අන්තර් දශා ඒරාෂ්ඨක අපලවල අහිතකර බලපෑමක්‌ නොමැතිනම් විවාහ වීම සඳහා කේන්ද්‍රයේ ග්‍රහ පිහිටීම ඇත්නම් එම කාලවල විවාහය සිදුවේ.

විවාහ ජීවිතය බැලීමේදී විවාහයට පෙර සබඳතාවය (ප්‍රේම සබඳතාවය) 5 වැන්න සම්බන්ධ කරගෙන බැලිය යුතු අතර විවාහයෙන් පසු සම්බන්ධතාවය, 7 වැන්නෙන් 5 වැන්න වූ 11 වැන්නෙන් බැලිය යුතු වේ. පොදුවේ ගත්කළ විවාහ ප්‍රමාද කරන යෝග වශයෙන් ශනි මංගල යෝගයද, හත්වැන්නේ ශනි, රාහු, කේතු, ගුරු වැනි ග්‍රහයන් සිටීම හා මවුන් දුබල වීමද, 7 වැන්නාධිපති පාප පීඩිත වීමද, හත්වැන්න පාප පීඩිත වීමද, විෂ කන්‍යා යෝග යෙදීම හා හත්වැන්නාධිපති දුර්වලව 6, 8, 12 සිටීම වැනි යෝගද තවද සඳහන් නොකළ යෝග ගණනාවක්‌ ඇත. මෙහිදී ග්‍රහයන්ගේ ශඩ් වර්ගය ඔවුන් පිහිටි නැකැත්, ඔවුන්ගේ අවස්‌ථාවන් සියල්ල පරීක්‍ෂා කළ යුතු වේ.

විවාහයේ දී සහකරුට හා සහකාරියට ඔවුනොවුන්ගේ ඇතිවන බලපෑම පොරොන්දම් හා කේන්ද්‍ර පරීක්‍ෂාවෙන් කෙසේද යන්න තීරණය කළ හැක. එනම් භෞම දෝෂවල බලපෑම (කුජ දෝෂය), ආයුෂවල බලපෑම, සම්බන්ධතාවයේ ශක්‌තිය වැනි විවාහයට අදාළ වන කරුණු සියල්ල පරීක්‍ෂා කළ යුතු වේ.

පොරොන්දම් ගැලපීම පමණක්‌ දෙදෙනාගේ විවාහයට සුදුසුකමක්‌ නොවේ. පොරොන්දම් හොඳින් ගලපා කළ විවාහයන් දෙදරා ගිය අවස්‌ථාවන් කොතෙකුත් දක්‌නට ලැබේ. නමුත් මේ සඳහා කේන්ද්‍රවල ග්‍රහ පිහිටීම් තුළින් පුද්ගලයන්ගේ ස්‌වරූපය, ආයු, ලෙඩ රෝග ආදී කරුණු සළකා බලා ගලවා කේන්ද්‍ර ගැළපිය යුතු වේ. විවාහයට අහිතකර ග්‍රහ බලපෑම් පවතී නම් කේන්ද්‍ර ගලපා විවාහය සිදු විය යුතු වේ. එසේ නොමැති නම් දික්‌කසාදයකින්, මරණයකින්, දුක්‌ කරදර තත්ත්වයකින් විවහය අවසන් විය හැක.

නමුත් ඔබගේ කේන්ද්‍රයේ ඔබට විවාහ සැපත නොමැති නම් එය ලෝකයාට අදාළ වන්නා වූ දුර්වලතාවයක්‌ පමණක්‌ වන අතර ධර්මානුකූලව අවස්‌ථාවක්‌ කර ගනිමින් ලොවෙන් එතෙර වීම සඳහා මහඟු අවස්‌ථාවක්‌ කරගත හැකි වේ.

ජ්‍යෙතිෂවේදී,
ජී.එස්‌. මුදලිගේ

උපුටා ගැනීම -http://iranama.tharunaya.us/show1.php?id=1477288031

..........


wiwahaya sidhuwanne kawadada? ka samagada? විවාහය සිදුවන්නේ කවදාද? කා සමගද? wiwahaya siduwanne kawadada ka samagada vivahaya siduvanne kavadada ka samagada

wiwahaya sidhuwanne kawadada? ka samagada? විවාහය සිදුවන්නේ කවදාද? කා සමගද? wiwahaya siduwanne kawadada ka samagada vivahaya siduvanne kavadada ka samagada

Kethuge Apalayata Rathana Suutharaya කේතුගේ අපලයට රතන සූත්‍රය
Kethuge Apalayata Rathana Suutharaya කේතුගේ අපලයට රතන සූත්‍රය

Kethuge Apalayata Rathana Suutharaya කේතුගේ අපලයට රතන සූත්‍රය wiwahaya sidhuwanne kawadada? ka samagada? විවාහය සිදුවන්නේ කවදාද? කා සමගද? wiwahaya siduwanne kawadada ka samagada vivahaya siduvanne kavadada ka samagada