වැරදි ඇසුර නිසා ඉන්නන් මතු වීම
වැරදි ලිංගික චර්යා මගින් බෝවන තවත් රෝගයක් ලෙස ලිංගික ඉන්නන් හැඳින්විය හැකිය. එය හියුමන් පැපිලෝමා වෛරසය නමින් හඳුන්වයි. මෙහි ප්‍රභේද රාශියක් පවතී. එයින් 1, 11, 16 හා 18 යන ප්‍රභේදවලින් සියයට 90 ක් පමණ ලිංගාශ්‍රිතව ඇති වන තත්ත්වයකි. ලිංගික ඉන්නන් ලිංගාශ්‍රිත ප්‍රදේශවල හා ගුද මාර්ගය අවට මාංශමය වර්ධනයක් ලෙස ඇති විය හැකි රෝගයකි.

රෝග කාරකය
ලිංගික ඉන්නන් රෝගී තත්ත්වය වෛරසයක් මගින් බෝවන සම මතු පිට මාංශමය වර්ධනයක් ලෙසින් ඇති විය හැකිය. මෙය ප්‍රතිකාර මගින් පාලනය කළ හැකි වුවත් සම මතු පිට වෛසරය සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කළ නොහැක. නමුත් මාංශමය වර්ධනයන් පාලනය කිරීමට පුළුවන. මෙය සුව නොවන ස් වභාවය නිසා වෛසරය කෙනෙකුගෙන් තවත් කෙනෙකුට ලිංගික සබඳතා මගින් පැතිරී යා හැකිය.

රෝග ලක් ෂණ
වෛසරය ආසාදිත ප්‍රදේශවල ලිංගික ඉන්නන් ඇති වීම සිදුවේ. මේවා කුඩා මාංශමය වර්ධනයන් වන අතර, විශේෂ රෝග ලක් ෂණ නොපෙන්වයි. ඇතැම් විට මෙම ඉන්නන් මත කැසීම හෝ සුළු වේදනා තත්ත්වයන් ඇති වීමට පුළුවන. සාමාන්‍යයෙන් මේවා පැතලි ආකාරයටත්, කුඩා ගැටිත්තක් ලෙස හෝ තරමක් විශාල ගෙඩියක් ලෙසද පෙන්නුම් කරයි. කාන්තාවකගේ නම් යෝනි මාර්ග විවරය අවටත්, අභ්‍යන්තරයේත් හා ගැබ්ගෙලහිත් ඇති විය හැකිය. පුරුෂයකුගේ නම් පෙර සම තුළත් ලිංග මුණ් ඩයේ මුත්‍රා විවරය හා අභ්‍යන්තරයේ ද බහුලව දැකිය හැකිය.

රෝගය හඳුනා ගැනීම
මෙම රෝග ඉතිහාසය හා සායනික විශ්ලේෂණ මගිනුත් හා පටක පරීක් ෂණ මගිනුත් රෝගය තහවුරු කරගත හැක.

ප්‍රතිකාර
ලිංගික ඉන්නන් රෝගයට ප්‍රතිකාර කිරීමේදී මූලික අරමුණ වන්නේ ශරීරයේ ඇති වන මාංශමය වර්ධනයන් ඉවත් කිරීමයි. මෙහිදී නොයෙක් ප්‍රතිකාර ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය කරනු ලබයි. ඖෂධ අලේප හා රසායනික ක්‍රම අනුව පිළිස් සීමෙන්, විද්යුත් ක්‍රම මගින් පිළිස් සීම හෝ සුළු සැත්කම් මගින් ඉවත් කිරීම සිදුකළ හැකිය. නමුත් අෙaපන ඖෂධ මගින් බොහෝ අවස් ථාවලදී ඉන්නන් ඉවත් කිරීම සිදු කරයි. නිසි වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගැනීමෙන් සහනයක් ලබාගත හැකිය.

රෝගය වළක් වා ගැනීම
අනාරක් ෂිත ලෙස ලිංගික චර්යාවලින් ඈත් වීම. ලිංගික ක්‍රියාවන් එක් සහකරුවකුට හෝ සහකාරියකට සීමා කිරීම. එසේ නොමැති නම් ලිංගික හැසිරීම්වලදී කොන්ඩමයක් භාවිතා කිරීම.

අජිත් කරවිට
කොළඹ ජාතික රෝහලේ ලිංගාශ්‍රිත රෝග හා ඒඩ්ස් මර්දන ජාතික වැඩසටහනේ වෛද්‍ය