ස්වර්ණමාලි ගුරුමෑණියෝ - Swarnamali Gurumaniyo
Hot Kello

Aggala අග්ගලා

Aggala අග්ගලා

එන්න කන්න අග්ගලා

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

  • රතු කැකුළු හාල් 500g
  • පැණි කෝප්ප පමණ2ක්
  • ලුණු පදමට
  • ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි ½
  • එනසාල් ඇට 2

සාදන ආකාරය

සහල් කොටා හොඳින් බැඳ කීපවරක් හලා ගන්න.දැන් පැණි වලින් ටිකක් පසෙකින් තබා ගන්න. (අවශ්‍ය වු විට ගැනීමට) ඉන්පසු පැණි ටික ළිප තබා හැඳි ගාමින් උණු කරන්න.දැන් බිමට බා තලාගත් එනසාල්, ලුණු ,ගම්මිරිස් කුඩු හා සහල් පිටිද දමමින් අතේ නොඇලෙන පදමට අනාගන්න. ඉන් පසුබෝල සාදා බැඳ ගත් පිටි ටිකක් මත පෙරළා අසුරා ගන්න.Aggala Sinhala Recipe අග්ගලා

Aggala Sinhala Recipe,අග්ගලා,Aggala recipe,aggala recipe,aggala recipe sinhala,indian aggala recipe

Aggala Sinhala Recipe,අග්ගලා,Aggala recipe,aggala recipe,aggala recipe sinhala,indian aggala recipe