ස්වර්ණමාලි ගුරුමෑණියෝ - Swarnamali Gurumaniyo
Hot Kello

Asmee ආස්මී

Asmee ආස්මී

අලුත් අවුරුද්දට ආස්මී

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

  • හාල්පිටි 1 kg
  • මිටි කිරි කේප්ප 2
  • මේරූ දවුල් කුරුදු
  • ලුණු තේ හැදි 2
  • හකුරු 400 kg
  • තෙල්

සාදන ආකාරය

හාල් පිටි හතර පස් වතාවක්ම ඉතාම සිහින් දැල් සහිත පෙනේරයකින් හලා ගන්න. හොදින් සෝදා පිරිසිදු කරගත් දවුල් කුරුදු කොළ කැබලි වලට කඩා භාජනයකට දමා වතුර ටිකටික ඉසිමින් අතින් පොඩිකරමින් නානු සාදා ගන්න. මෙම නානු රෙදි කැබැල්ලකින් පෙරා ගන්න. දැන් පිටි වලට ලුණු ,නානු සහ පොල් කිරි දමා මිශ්‍ර කරන්න. හරි පදමට මිශ්‍ර වු විට එය දැන ගන්නේ මෙ ෙස්ය.මිශ්‍රණය අනන විට අත ඔසවන්න.ඇඟිලි දිගේ නුලක් ආකාරයට පිටි බේරෙන්නේ නම් පදම නිවැරදිය. දැන් සිහින් සිදුරු විදින ලද ලොකු පොල් කට්ටක් ගෙන එයට පිටි මිශ්‍රණය දමා රත් වු තෙලට රවුමට දැලක් සේ ගෙතෙන ලෙස පිටි වත් කරන්න. පිපී ෙගන එනවිට ඉක්මනින් හැන්දක් ආධාරයෙන් දෙකට නවා ගන්න. දැන් දෙපැත්ත දමා බැදගන්න. මේ ලෙස බැදගත් ආස්මී මැටි වළඳක අඩුක්කර දින 3 ක් පමණ වසා තෙල් බේරෙන්නට තබන්න. දැන් හකුරු සිහින්ව ලියා වතුර ස්වල්පයක් එකතු කර පත් පැණි සාදා ගන්න. එය පසෙකින් තබන්න. නැවත තෙල් වළඳක් ළිප තබා රත් වු විට ආස්මී දමා විනාඩියක් පමණ නැවත බැඳ ගන්න. දියකරගත් හකුරු සිහින් රේඛා ලෙස විහිදෙන පරිදි ආස්මිය මතුපිටට වක්කන්න.Asmee Recipe ආස්මී

Asmee,ආස්මී,sinhala awurudu recipes,asmee,asme,asmy,sinhala awurudu rasa kewili

Asmee,ආස්මී,sinhala awurudu recipes,asmee,asme,asmy,sinhala awurudu rasa kewili