ස්වර්ණමාලි ගුරුමෑණියෝ - Swarnamali Gurumaniyo
Hot Kello

Athirasa අතිරස

Athirasa අතිරස

රසම රසම අතිරස

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

  • හාල් පිටි 500g
  • හාල් කප්පි 50g
  • පැණි කෝප්ප 2
  • සීනි 100g
  • ලුණු තේ හැඳි1/2
  • වැනිලා තේ හැඳි 2
  • සූදුරැ ඇට තේ හැඳි 1
  • පොල් තෙල්

සාදන ආකාරය

හාල් කප්පි ටික කබලේ බැදගන්න. පැණි හා සීනි එකට දමා ලිප තබා හැදිගාමින් උණු කරන්න. දැන් පිටි හා කප්පි එකතු කරන්න. වැනිලා, සුදුරු හා ලුණු ද දමා හැදි ගාමින් කලවම් කරන්න. භාජනයේ නොඇනෙ තරමේ පදමට එක ගුලියක් ලෙස සකසා ගන්න. පැතලි ලෑල්ලක තබා පොල් තෙල් ටිකක්ද ගාමින් කුඩා බෝල වලට කඩා ගන්න. දැන් එම බෝල අතින් තුනී කර කුඩා රොටි ලෙස සකසා ගැඹුරු තෙලෙු බැදගන්න.

හාල් කප්පි සාදන ආකාරය
සහල් පිටි කොටන විට පිටි හලා වෙන්කර ගත් පසු ඉතිරිවන සිහින් සහල් කැබලි කප්පි වේ.Athirasa Recipe Sinhala අතිරස

Athirasa Recipe Sinhala අතිරස Athirasa Recipe athirasa recipe athirasa kavvum recipe

Athirasa Recipe Sinhala,අතිරස,Athirasa Recipe,athirasa recipe,athirasa kavvum recipe