ස්වර්ණමාලි ගුරුමෑණියෝ - Swarnamali Gurumaniyo
Hot Kello

kurakkan kokise කුරක්කන් කොකිස්

kurakkan kokise කුරක්කන් කොකිස්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:

  • සහල් පිටි 100g
  • කුරක්කන් පිටි 100g
  • බිත්තර 1
  • පොල් කිරි කෝප්ප 3/4
  • කහ කුඩු තේ හැදි 1/2
  • ලුණු තේ හැදි 1/2
  • තෙල්

ක්‍රමය:

1. බඳුනකට පිටි වර්ග දෙකම දමා එයට ලුණු එකතු කරන්න.
2. එයටම කහ කුඩු එක් කරන්න.
3. පොල් කිරි එකතු කර මිශ්‍රණය හොඳින් කලවම් කරන්න.
4 පසුව බිත්තර එකතු කරන්න.
5. තාච්චියක් ගෙන එයට තෙල් දමා රත්කරන්න. කොකිස් අච්චුව රත් වුනු තෙල් තුල තබා රත් කර ගන්න.
6. උණුසුම් කොකිස් අච්චුව බැටර් එකට දමා ඉවතට ගන්න.
7. බැටරය තවරා ගත් අච්චුව උණු තෙල් එක තුලට දමා කෝටුවකින් කොකිස ගලවා ගන්න.
8. රන්වන් පැහැවන තෙක් කෝකිස් ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්න.kokis recipe sinhala කුරක්කන් කොකිස්

kurakkan kokis recipe kurakkan kokis recipe kurakkan kokis recipe without egg kurakkan kokis recipe in sinhala kurakkan kokis recipe with milkmaid kurakkan kokis recipe sri lanka kurakkan kokis recipe ape amma kurakkan kokis recipe mangalore කොකිස් කුරක්කන් කොකිස්

kurakkan kokis recipe,kurakkan kokis recipe,kurakkan kokis recipe without egg, kurakkan kokis recipe in sinhala,kurakkan kokis recipe with milkmaid,kurakkan kokis recipe sri lanka,kurakkan kokis recipe ape amma,kurakkan kokis recipe mangalore,කොකිස්,කුරක්කන් කොකිස්