ස්වර්ණමාලි ගුරුමෑණියෝ - Swarnamali Gurumaniyo
Hot Kello

Mun Ata kaum මුං ඇට කැවුම්

Mun Ata kaum මුං ඇට කැවුම්

සිංහල හා දමිළ අලුත් අවුරුද්දට තව ඇත්තේ දින කිහිපයක් පමණයි. මේ අලුත් අවුරුද්දෙදිත් හදිස්සියේ කඩයකට ගොඩවෙලා, අවුරුදු කැවිලි පෙවිලි ගන්න වෙහෙසෙනවට වඩා, දුවා දරුවනුත් එක්ක අවුරුදු කෑම ටික ගෙදරදීම හදා ගත්තොත් කොපමණ අගේද?

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

  • 1. බැදගත් හාල්පිටි 1 kg
  • 2. බැදගත් මුංපිටි 750 g
  • 3. පැණි අඩුකෝප්ප 3
  • 4. ලූණු සිවල්පයක්
  • 5. 200 gහාල්පිටි
  • 6. කහ ස්වල්පයක්
  • 7. තෙල් (බැදගැනීමට අවශ්‍ය පමණ)

(මුං ඇට කැවුම් පැණිවලින් සකස් නොකර සීනිවලින් සකසන්නේ නම් සීනි අඩුකෝප්ප 1 1/2 සහ වතුර අඩුකෝප්ප 1 එක්කරන්න)

සාදන ආකාරය

බඳුනක් ගෙන එයට පැණි දමා ලිප තබන්න. පැණි උණු වූ පසු ( පැණි ට්කක් ඉවත් කර තබාගන්න. එසේ ඉවත් කර ගන්නේ මුං පිටි එකතු කරන විට පැණි වැඩි වීමට හැකි නිසාය.) මේ ආකාරයට පැණි තාච්චියට පිටි දමා ලූණු එකතුකර ලිප තබා හොදින් මශ ්‍රකරන්න. මෙම මිශ ්‍රණය අතේ ඇලෙන නොඇලෙන ප ්‍රමාණයට සාදාගන්න. ඉන්පසුව මිශ ්‍රණය තුනීකර ගන්න. එය අලූවා හැඩයට කපා ගන්න.

දැන් වෙනත් බදුනක් ගෙන එයට හාල් පිටි, බිත්තර, කහ දමා එකට මිශ ්‍ර කරගන්න. මෙය තරමක් දියරුවට සාදාගෙන කැබලි මශ ්‍රණයේ දමා තෙල් රත් වඋ පසු තෙලට දමන්න. මෙය බැදෙමින් පිපීගෙන එන විට එහි මුං කැවුම් ටිකක් පැත්තට කර අනිත් කැවුම් දමා බදින්න. එවිට මුං කැවුම් එකට නොඇලේ. (මෙහි දී ලිපෙන් බා ගැනීම පහසුයි)Mun Ata Kaum Sinhala Recipe මුං ඇට කැවුම්

Mun Ata kaum,Mun Ata kevum,Mun Ata keum,munata kaum,how to make mung ata kavum,මුං ඇට කැවුම්,mun kewum,sinhala aurudu kema,rasakevili,මුං කැවුම් Mun Ata kaum Recipe Sinhala

Mun Ata kaum,Mun Ata kevum,Mun Ata keum,munata kaum,how to make mung ata kavum,මුං ඇට කැවුම්,mun kewum,මුං කැවුම්,Mun Ata kaum Recipe Sinhala