මාළුමිරිස්‌ අච්චාරු Malu Miris Recipe Curry Thel Dala Sinhala

පුරවාගත් මාළුමිරිස් අච්චාරු
අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 • එකම තරමේ මාළුමිරිස් කරල් 12malumiris resipe
 • කුඩා ඉඟුරු කැබැල්ලක්
 • මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1 1/2
 • ලුණු
 • හොඳින් පැසුණු ගස් ලබු ග්‍රෑම් 150
 • සුදු ළුෑනු බික් 1
 • අබ තේ හැඳි 1/2
 • විනාකිරි බෝ. 1/4 පමණ
 • අබ මිශ්‍රණය සඳහා
 • අබ මේස හැඳි 2 1/2
 • ඉඟුරු කැබැල්ලක්
 • සුදු ළුෑනු බික් 3
 • මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1 1/2
 • කහ ස් වල්පයක්
 • ගම්මිරිස් තේ හැඳි 1/2
 • විනාකිරි බෝ. 1/2
 • සීනි තේ හැඳි 2
 • (සීනි හැර සෙසු ද්‍රව්‍ය විනාකිරි ටිකකින් අඹරා ගන්න)

සාදන ආකාරය

මුලින් ම මාළුමිරිස් කරල් සෝදා පැත්තකින් පැල්මක් දමා ( වෙන් නොවන ලෙස නටුවද සමඟ) ඇට ටික ප්‍රවේසමෙන් ඉවත් කරගන්න. දැන් විනාකිරි සහ ලූණු ටිකක් ළිප තබා නටන විට මාළුමිරිස් කරල් දමා උණු ගස් වා පසෙකින් දිය බේරෙන්නට තබන්න. ගස් ලබු පොතු ඇට හැර කිරි ඉවත් ව යන ලෙස හොඳින් සෝදා ග්‍රේටරයකින් සිහින් ව ගා ගන්න. එයට ලුණු සහ විනාකිරි ස් වල්පයක් දමා තම්බා පසෙකින් තබන්න. දැන් අබ ඇට, ඉඟුරු , සුදුළුනු, මිරිස් කුඩු සමඟ අඹරාගෙන තම්බා ගත් ගස් ලබුවලට කලවම් කර ලුණු ද එකතු කරන්න. මෙම මිශ්‍රණය මාළුමිරිස් වලට පුරවා ගන්න. මැටි භාජනයක් ගෙන එයට විනාකිරි ටික දමා මුලින් අඹරා තබා ගත් අබ මිශ්‍රණය ද සීනි ද දමා කලවම් කර ගන්න. ඉන් පසු පුරවා සකස් කරගත් මාළුමිරිස් කරල් මෙහි දමා අනා අතින් තදකර දිනක් පමණ වසා තබා ආහාරයට ගන්න.

පුරවාගත් මාළුමිරිස්‌ අච්චාරු