අතුරලියේ රතන හිමියෝ උපවාසය අවසන් කරති
ආණ්ඩුවේ සියලුම මුස්ලිම් අමාත්‍යවරුන් ධුරවලින් ඉවත් වෙයි
වෛද්‍ය ෂාෆිට එරෙහි පැමිණිලි 630 ඉක්මවයි
රතන හිමි සිව්වන දිනටත් උපවාසයේ
ජනපතිවරණය දෙසැම්බර් 7 - මෛත්‍රි ඉන්දියාවේදී හෙළි කරයි.
තව්හිද් ජමාත් කල්ලියේ 154ක් දැලේ thauhid jamath Kalliye