පියුමි හංසමාලි කොල්ලෙක් එක්ක රූම් එකක Piyumi Hansamali ROOM

පියුමි හංසමාලි කොල්ලෙක් එක්ක රූම් එකක piyumi hansamali room

මේ දවස්වල පියුමි හංසමාලි ගැන ටිකක් වැඩිපුර කතා වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි පහුගිය දවසක පියුමිගේ උඩුකය නිරුවත් ෆොටෝ එකක් ෆේස්බුක් එකේ හුවමාරු වීම. මේ ෆොටෝ එක පියුමිගේ ෆෝන් එකෙන්ම ගත්ත එකක්. ඒක පියුමි තවත් කෙනෙක්ට යවලා එයා ෆොටෝ ලීක් කරලා කියලා තමයි ආරංචි වුණේ. හැබැයි පියුමි නම් ෆේස් බුක් එකේ කියලා තිබ්බෙ එයාට මඩ ගහන්න කට්ටියක් මේක කරලා කියලා
එම ඡායාරූප පහතින්..

piumi hansamali room
piumi hansamali blue leaked nude

පියුමි හංසමාලි කොල්ලෙක් එක්ක රූම් එක්ක piyumi hansamali room piyumi hansamali piumi hansamali wiki piumi hansamali new photos piumi hansamali instagram piumi hansamali facebook piumi hansamali wedding piumi hansamali elakiri piumi hansamali dance piumi hansamali swarnavahini piumi hansamali mrs sri lanka piumi hansamali gossip lanka Gossip News Sinhala