ගඟට ඉනි කැපුවා වාගේ. Gagata Ini Kapuwa Wage

 

 

එක් ගැමියෙක් බුලත් කොරටුවක් වැවීමට අදහස් කළේය. කොරටුවෙ බුලත් වැල්වලට සිටවීම සඳහා හොඳ පැළ ඉනි ඕනෑ වීය. ඒ නිසා ඔහු එක් දිනක් පාන්දරින්ම නැගිට ඈත කැලෑව බලා පිටත් වූයේ පැළ ඉනි තොගයක් කපා ගැනීම සඳහාය. මද්දහන වනතුරුම ඔහු මහත්සේ වෙහෙස දරා හොඳ හොඳ පැළ ඉණි තෝරාගෙන කප කපා ගොඩ ගැසුවේය. අන්තිමේදී විශාල ඉනි ගොඩක් එක් රැස් වී තිබුණි. “මෙච්චර ඉනි ගොඩක් මං කොහොමද තනිවම උස්සාගෙන යන්නෙ?” ඔහු කල්පනා කළේය.

 

ඔහු ඉනි කපමින් සිටියේ ගං ඉවුරකයි. හදිසියේම ගඟ දුටු ඔහුට හොඳ අදහසක් පහළ විය. “මේ ගඟ ගලන්නේ අපේ ගම මැද්දෙන් මේ ඉනි ටික ඔක්කොම ගඟට දැම්මොත් ගඟේ වතුර පාරට ගඟ දිගේ නොවැරදීම ගමට යාවී ඔව් මේවා උස්සගෙන ගිහිල්ල නිකං මහන්සි වෙන්න ඕනි නෑ” ඔහු සිතුවේය.අනතුරුව ඔහු කැපූ ඉනි සියල්ලම ගඟට දැම්මේය. ඒවා ගඟේ සැඩ පහරට හසුව ගසාගෙන ගොස් නොපෙනී ගියේය. ඔහු ආපසු ගමට ගියත් පැළ ඉනි නම් දකින්නට ලැබුණේ නැත.

 

 ප‍්‍රස්තාව පිරුළු හා බැඳි ජනකතා - prsthawa pirulu ha badi janakatha

ප්‍රස්තාව පිරුළු - ගඟට ඉනි කැපුවා වගේ Prasthawa Pirulu -Gagata Ini Kapuwa Wage

ප්‍රස්තාව පිරුළු - ගඟට ඉනි කැපුවා වගේ prasthawa pirulu -gagata ini kapuwa wage prasthawa pirulu - gagata ini kapuwa wage prastava pirulu -gagata ini kepuva vage pasthawa pirulu -gagata ini kapuva wage pastava pirulu - gagata ini kepuva vage

prasthawa pirulu - Gagata Ini Kapuwa Wage, prastava pirulu -Gagata Ini Kepuva vage, pasthawa pirulu -gagata ini kapuva wage, pastava pirulu - gagata ini kepuva vage

ප්‍රස්තාව පිරුළු - ගඟට ඉනි කැපුවා වගේ prasthawa pirulu -gagata ini kapuwa wage prasthawa pirulu - gagata ini kapuwa wage prastava pirulu -gagata ini kepuva vage pasthawa pirulu -gagata ini kapuva wage pastava pirulu - gagata ini kepuva vage

ප්‍රස්තාව පිරුළු - ගඟට ඉනි කැපුවා වගේ Prasthawa Pirulu -Gagata Ini Kapuwa Wage
ප්‍රස්තාව පිරුළු - ගඟට ඉනි කැපුවා වගේ Prasthawa Pirulu -Gagata Ini Kapuwa Wage

ප්‍රස්තාව පිරුළු - ගඟට ඉනි කැපුවා වගේ Prasthawa Pirulu -Gagata Ini Kapuwa Wage ප්‍රස්තාව පිරුළු - ගඟට ඉනි කැපුවා වගේ prasthawa pirulu -gagata ini kapuwa wage prasthawa pirulu - gagata ini kapuwa wage prastava pirulu -gagata ini kepuva vage pasthawa pirulu -gagata ini kapuva wage pastava pirulu - gagata ini kepuva vage prasthawa pirulu - Gagata Ini Kapuwa Wage, prastava pirulu -Gagata Ini Kepuva vage, pasthawa pirulu -gagata ini kapuva wage, pastava pirulu - gagata ini kepuva vage