පරිගනකයට ඇන්ඩ්රොයිඩ් ඇප් දාමු - Android app for Windows Desktop Computer Sinhala

අද මම කියල දෙන්නේ සාමාන්‍ය පරිගනකයකට කොහොමද ඇන්ඩ්රොයිඩ් ඇප් දාන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට ඔය සාමාන්‍යයෙන් ඕන වෙන හැම ඇප් එකක්ම වගේ දාගන්න පුලුවන් කිසිම කරදරයක් නැතුව ඇප් ස්ටොර් එකෙන් බාගෙන ඉන්ස්ටොල් කරගන්න තියෙන්නේ.

හරි මුලින්ම මේ ඇප් එක බාගන්න මෙන්න මෙතනින්

පස්සේ සාමාන්‍ය විදියට ඉන්ස්ටොල් කරගෙන ඔයාලට ඕන ඇප් ඒකේ ඇප් ස්ටෝර් ‍එකෙන් බාගන්න නැත්නම් .apk ‍‍ෆයිල් බාගෙන ඉන්ස්ටොල් කරගන්නත් පුලුවන්.