BlueStacks App Player BlueStacks App Player ඔබ පරිගණක භාවිතා කර ඔබේ ප්‍රරියතම ජංගම යෙදුම් /ක්‍රීඩා ක්රියාත්මක කිරීමට ඉඩ ලබාදෙන විශිෂ්ට උපාංගයකි.
 

Download Now

BlueStacks App Player විශේෂාංග

සම්පූර්ණයෙන්ම පාහේ බහු මෙහෙයුම් පද්ධතිය මානකරණ සඳහා සහාය. Google Play ඒකාබද්ධ වීම.


ඔබේ අවශ්යතාවන්ට ගැලපෙන පරිදි BlueStacks App Player වල පරිශීලක අතුරු මුහුණත සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කළ හැක.

 

මීට අමතරව, එය පළාත් සභා නිෂ්පාදකයින් විසින් නිර්මාණය කර ඇති සහ සංවර්ධනය කර ඇති මෙම Trial මෘදුකාංග අත්දැකීම් ඒකාබද්ධ කිරීමේ හැකියාව ඇත.


BlueStacks App Player බහු භාෂා සඳහා සහය දක්වයි.

ඔබ BlueStacks App Player හරහා සම්පූර්ණ ඇන්ඩ්රොයිඩ් පරිසරය භුක්ති විඳින්න පුළුවන්, හෝ ඔබ කැමති නම්, ඔබ ඇන්ඩ්රොයිඩ් ඇප් එක අයිකන සෘජුවම වින්ඩෝස් ඩෙස්ක්ටොප් මතට ස්ථාපනය කල හැක.

 

BlueStacks App Player is a great tool for allowing you to run your favorite mobile apps/games in full screen in your browser using a PC or Mac.

BlueStacks App Player Key Features

  • Fully customizable environment
  • Support for multiple OS configurations
  • Google Play integration

Once installed, BlueStacks App Player can be configured to work with your choice of popular social media platforms i.e. Facebook or Twitter. As the environment runs Android apps, you can configure BlueStacks App Player to work with your Google Play account, so you can access all your favourtite apps and games!

The user interface of BlueStacks App Player can be totally configured to suit your needs. Additionally, it is capable of integrating with the custom software experiences which are designed and developed by PC manufacturers.

BlueStacks App Player supports multiple languages.

You can enjoy a full Android environment through BlueStacks App Player, or if you choose, you can just install Android app icons directly onto the Windows desktop.