ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් මෘදුකාංගයක් වෙන මධුර ඉංග්‍රීසි සිංහල ශබ්දකෝෂයයි.කිව්ව ගමන් ඔයාල දන්නවනේ. ඉංග්‍රීසි වචනෙ සිංහලෙනුත් සිංහල වචනෙ ඉංග්‍රීසියෙනුත් ඔයාලට පරිවර්තනය කරල දෙන මේ මෘදුකාංගය අපේ පුංචි නංගිල මල්ලිලට ගොඩක් වැදගත්. එයාලට විතරක් නෙමේ හැමෝටම.

අපේ ගොඩක් කට්ටිය මධුර ශබ්දකෝෂය පාවිච්චිකරනවානේ, නමුත් සමහර අවස්ථාවල මධුර Install කලාට වචනයක තේරුම සිංහලෙන් පෙන්නන්නේ නෑ. පහත රූපයේ පරිදි

මේ Link එකෙන් Font එක Download කර ගන්න,
ඒක Control Panel එකේ Fonts Folder එක ඇතුලට Copy කරන්න. පහත රූපයේ පරිදි
 
 
 
දැන් මධුර Open කරලා බලන්න එතකොට සිංහල නියමෙට වැඩකරයි.
 


Download now කියන කොලපාට බට්න් එක ඔබන්න.

Madura English Sinhala Dictionary Download