ඉරිවේරිය iriweriya

කුලය : ලැමිනේසියේ (lamiaceae)


විද්‍යාත්මක නම : ප්ලෙක්ට්‍රැන්තස් සේලනිකස් (plectranthus zelanicus)

ඉරිවේරිය පැලෑටිය අඩි 2ක් පමණ උසැති ශාකයකි. කඳ සිහින් වන අතර ගැට සහිත බූවකින් යුක්තය. අඟල් 2ක් පමණ පළලැති පත්‍ර පිහිටන අතර එය හෘදයාකාර හැඩයක් ගනී (මිනිස් හෘදයේ හැඩය) ඉරිවේරිය කොළ පොඩි කල විට සුවඳක් නික්මෙන අතර කොළ කඩතොළු සහිතය. එනම් සභාංග වේ. එක් අක්ෂයක පමණක් මල් පිපෙයි. ඒවා ලා නිල් පැහැති අලංකාර මලකි. ඵල දක්නට ලැබෙන්නේ ඉතාමාත් කලාතුරකිනි. ප්‍රතිකාර සඳහා බහුලව යොදාගනී. ඉරිවේරිය ගැට තුඹ හෙවත් ලබියාවේ නම් කුලයට අයත් වේ.

ඖෂධීය වටිනාකම

ඉරිවේරිය සිහිල් ගුණයකින් යුක්ත ශාකයකි. කුසගිනි වඩවන ශාකයකි. දේශීය හෙළ වෙදකමෙහි අජීර්ණ නිසා හටගන්නා රෝග සඳහා ඉරිවේරිය බහුලම යොදාගනී. පාචනය, අතීසාරය, වැනි රෝග වලට ඉරිවේරිය ශාකය ගෙන තලා මිරිකා, ඉස්ම ගෙන එම බඳුනට ගිනියම් කර යකඩ කැබැල්ලක් දමා, එම ඉස්ම (යුෂ) පැසී නිවුණු පසු මි පැණි හා මිශ්‍ර කොට යම් මාත්‍රාවකට අනුව පානයට ලබාදෙනු ලබයි. “මාතුර්භාද්‍රක” හා “පන්චභද්‍රක” යන කෂායන් උදරාබාධ හා අතීසාරයට ලබාදෙන කෂායන් දෙකකි. එම කෂායන් සඳහා අනිවාර්ය ලෙස ඉරිවේරිය යොදාගනී.

සාමාන්‍ය ගැමියන්ද මල බුරුල්ව ගිය විට හෝ පාචනය යන අවස්ථාවලදී ඉරිවේරිය ඉඟුරු සමග තම්බා පානයට දුන්හ. එමගින් බොහෝ විට රෝගීන් සුවපත් විය. බොහෝ ලෙසම වෙදැදුරන් අතීසාරයට ලබාදෙන ඖෂද වලට අනිවාර්ය ලෙස ඉරිවේරිය එක් කරනු ලබයි.