මෙවර දෙරණ Dream Star තරුව

derana dream star season 8 thanura madugeeth won the grand finale

මෙවර දෙරණ ඩ්‍රීම් ස්ටාර් සීසන් එයිට් ජයග්‍රාහකයා බවට තනුර මධුගීත් පත්ව ඇත.

තරගයේ දෙවන ස්ථානය රවීන් තාරුක විසින් ද තුන්වන ස්ථානය ක්‍රිෂාදි රණතුංග විසින්ද දිනාගෙන ඇත.

යෞවනයේ සිහින සැබෑ කරන තාරකා පෙළහර දෙරණ ඩ්‍රීම් ස්ටාර් සීසන් එයිට් අවසාන මහා තරගය මීට සුළු වේලාවකට පෙර කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේදී නිමාවට පත්විය.

අද (09) පැවැති අවසන් මහා තරගය සඳහා තරගකරුවන් තිදෙනෙක් සුදුසුකම් ලබා සිටියේය.

අවසන් මහා තරගය සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ ක්‍රිෂාදි රණතුංග, රවීන් තාරුක, තනුර මධුගීත් යන තරගකරුවන් අතරින් දෙරණ ඩ්‍රීම් ස්ටාර් සීසන් එයිට් ජයග්‍රාහකයා ලෙස තනුර මධුගීත් දෙරණ ඩ්‍රීම් ස්ටාර් කිරුළ හිමිකරගෙන තිබේ.


derana dream star season 8 grand finale derana dream star season 8 thanura madugeeth won the grand finale Gossip News Sinhala